Program prevence kriminality na léta 2009 – 2011

19.11.

Program prevence kriminality na léta 2009 – 2011

Program prevence kriminality na léta 2009 – 2011

Vláda České republiky schválila v říjnu 2007 Strategii prevence kriminality na léta 2008 – 2009, která počítá se členěním systému do tří úrovní – republikové, krajské a městské. Úkolem krajské úrovně je vytvořit preventivní politiku v rámci své působnosti, koordinovat a zabezpečovat ji po metodické, konzultační a částečně i finanční stránce. V letech 2009 až 2011 by pak kraje měly obdržet státní dotace na realizaci těchto krajských programů. „Pardubický kraj se rozhodl do programu zapojit a zřídí funkci manažera prevence kriminality. Touto funkcí bude pověřena pracovnice odboru sociálních věcí krajského úřadu, která má koordinaci prevence kriminality ve své pracovní náplni,“ řekl Miloslav Macela, radní zodpovědný za sociální věci a neziskový sektor. Prioritami strategie bude snižování majetkové a násilné kriminality, eliminace kriminálně rizikových sociálně patologických jevů, omezování příležitostí pro páchání trestné činnosti, zvyšování rizika pro pachatele, že bude dopaden a informování veřejnosti o legálních možnostech ochrany před trestnou činností. Cílovými skupinami, kterým bude věnována zvýšená pozornost, je mládež ohrožená sociálně patologickými jevy nebo s kriminální minulostí, dále prvopachatelé trestných činů, recidivisté a sociálně vyloučené komunity.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

30.4.

Bezbariérová doprava

Jedná se o devítimístný Renault Master s hydraulickou plošinou pro nástup vozíčkářů.

Společnost celý článek
1.2.

Bezpečnostní rada kraje má nový krizový plán

Doufám, že se v příštích letech bude scházet pokud možno jen na naplánovaných akcích, ale pokud bude třeba, tak že budeme schopni stejně jako v minulosti rychle a účinně řešit nastalé události,“ konstatoval hejtman Netolický.

Společnost celý článek
9.9.

Veřejné projednávání plánů povodí

Plány oblastí povodí budou hlavními koncepčními dokumenty vodního hospodářství pro jednotlivé oblasti povodí v České republice.

Společnost celý článek
17.5.

Molekulární biologie a její barevné kombinace

Pro všechny zájemce připravili navíc organizátoři možnost si zakoupit vstupenky v předprodeji v sítích GoOut , Ticketportal nebo online na www.freshfestival.cz/vstupenky.

Společnost celý článek
22.12.

Dataprojektory: vánoční dárek pro hasiče

Hasiči potřebují audiovizuální techniku ke školení dobrovolných i profesionálních hasičů.

Společnost celý článek
27.1.

Přednáška „Uganda 2013 aneb Lov perel a diamantů v rovníkové exotice“

Proč je Uganda zvaná perlou rovníkové Afriky? Do jaké míry může okouzlit i šokovat relativně zcestovalého Evropana? A jaké těžké zkoušky připravilo pozorování hybridního zatmění Slunce?“ To jsou jen malé útržky, kvůli kterým se na přednášku podle slov lektora můžete těšit.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting