Program prevence kriminality na léta 2009 – 2011

19.11.

Program prevence kriminality na léta 2009 – 2011

Program prevence kriminality na léta 2009 – 2011

Vláda České republiky schválila v říjnu 2007 Strategii prevence kriminality na léta 2008 – 2009, která počítá se členěním systému do tří úrovní – republikové, krajské a městské. Úkolem krajské úrovně je vytvořit preventivní politiku v rámci své působnosti, koordinovat a zabezpečovat ji po metodické, konzultační a částečně i finanční stránce. V letech 2009 až 2011 by pak kraje měly obdržet státní dotace na realizaci těchto krajských programů. „Pardubický kraj se rozhodl do programu zapojit a zřídí funkci manažera prevence kriminality. Touto funkcí bude pověřena pracovnice odboru sociálních věcí krajského úřadu, která má koordinaci prevence kriminality ve své pracovní náplni,“ řekl Miloslav Macela, radní zodpovědný za sociální věci a neziskový sektor. Prioritami strategie bude snižování majetkové a násilné kriminality, eliminace kriminálně rizikových sociálně patologických jevů, omezování příležitostí pro páchání trestné činnosti, zvyšování rizika pro pachatele, že bude dopaden a informování veřejnosti o legálních možnostech ochrany před trestnou činností. Cílovými skupinami, kterým bude věnována zvýšená pozornost, je mládež ohrožená sociálně patologickými jevy nebo s kriminální minulostí, dále prvopachatelé trestných činů, recidivisté a sociálně vyloučené komunity.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

31.1.

Děti učí své rodiče třídit a recyklovat baterie

„Sběrovou kampaň v úvodu školního roku vyhlašujeme pravidelně. Letos získala nejaktivnější škola v každém kraji odměnu 2 000 bodů na svůj účet v programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. Podle množství vybraných baterií je vidět, že dětem se daří zapojit do třídění i další členy rodiny, a to je skvělé,“ říká Petr Kratochvíl, ředitel společnosti Ecobat, která je spoluvyhlašovatelem kampaně a zajišťuje recyklaci a ekologickou likvidaci baterií.

Společnost celý článek
15.12.

ZOO Dvůr Králové získala ocenění

Sněhu si užívají sloni, nosorožci, různé druhy kopytníků, ale například i tygři, psi hyenoví nebo levharti.

Společnost celý článek
16.2.

Kraj nechá zmapovat, jak si stojí v oblasti inovací

„Pro projekt Smart akcelerátor necháme vytvořit analýzy z oblasti soukromých i veřejných výzkumných organizací a vysokých škol, ale i inovačních podniků. Chceme zjistit také stav networkingového a inovačního potenciálu v oblasti polytechnického vzdělávání na základních, středních a vyšších odborných školách a identifikovat talenty v našem kraji,“ upřesnil hejtman Martin Netolický. Analyzovány budou i bariéry získávání a udržení kvalifikovaných pracovníků v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.¨

Společnost celý článek
16.6.

Tradiční přehlídka zahraniční odborné literatury na Univerzitě Pardubice

Vystavena bude řada nejnovějších monografií, vysokoškolských učebnic a referenčních děl z oblasti přírodních věd (zejména chemie, biochemie a chemického inženýrství), technických věd, ošetřovatelství a ekonomie. Celkem bude vystaveno kolem osmi set titulů v celkové hodnotě za více než 2 miliony korun.

Společnost celý článek
30.1.

Občanské poradny pomáhají v krizových situacích

Rada Pardubického kraje schválila pro tyto poradny souhrnnou částku 700 tisíc korun.

Společnost celý článek
13.5.

Pardubice připravily pro předškoláčky 300 nových míst

Město se problematice mateřských škol dlouhodobě intenzivně věnuje, pracuje s demografickými studiemi,

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting