Program prevence kriminality na léta 2009 – 2011

19.11.

Program prevence kriminality na léta 2009 – 2011

Program prevence kriminality na léta 2009 – 2011

Vláda České republiky schválila v říjnu 2007 Strategii prevence kriminality na léta 2008 – 2009, která počítá se členěním systému do tří úrovní – republikové, krajské a městské. Úkolem krajské úrovně je vytvořit preventivní politiku v rámci své působnosti, koordinovat a zabezpečovat ji po metodické, konzultační a částečně i finanční stránce. V letech 2009 až 2011 by pak kraje měly obdržet státní dotace na realizaci těchto krajských programů. „Pardubický kraj se rozhodl do programu zapojit a zřídí funkci manažera prevence kriminality. Touto funkcí bude pověřena pracovnice odboru sociálních věcí krajského úřadu, která má koordinaci prevence kriminality ve své pracovní náplni,“ řekl Miloslav Macela, radní zodpovědný za sociální věci a neziskový sektor. Prioritami strategie bude snižování majetkové a násilné kriminality, eliminace kriminálně rizikových sociálně patologických jevů, omezování příležitostí pro páchání trestné činnosti, zvyšování rizika pro pachatele, že bude dopaden a informování veřejnosti o legálních možnostech ochrany před trestnou činností. Cílovými skupinami, kterým bude věnována zvýšená pozornost, je mládež ohrožená sociálně patologickými jevy nebo s kriminální minulostí, dále prvopachatelé trestných činů, recidivisté a sociálně vyloučené komunity.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

18.1.

Nedbalost při použití propanbutanové lahve stála muže život

Muž měl zapalovat pomocí propanbutanové lahve s hořákem dříví v kamnech. Při této činnosti došlo k zapálení oděvu. Muž na místě podlehl zranění způsobené požárem.

Společnost celý článek
8.1.

Czech Point v také Hradci

Kontaktní místo Czech Point funguje od začátku roku také na královéhradeckém magistrátu.

Společnost celý článek
21.8.

Vicehejtman Línek si hrál na indiány

Vicehejtman si našel čas na diskuzi s pedagogy i jejich rodiči o záležitostech, které školy Svítání dotýkají.

Společnost celý článek
22.10.

Pandemie prasečí chřipky? Chybí metodika i postupy

Účastníci zde hovořili o činnosti zdravotnické záchranné služby v jednotlivých krajích.

Společnost celý článek
9.12.

Zimní turistické noviny lákají k návštěvě regionu

Před půl rokem vydala Chrudim první číslo městských turistických novin, které se setkaly s mimořádným úspěchem.

Společnost celý článek
16.10.

Světový den chleba 16. 10. v ČR: Pekařských rukou ubývá

Spotřeba chleba je u nás stále stejná – 40 kilogramů na obyvatele ročně.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting