Projekt 2010 - Etická výchova na školách

11.1.

Projekt 2010 - Etická výchova na školách

Projekt 2010 - Etická výchova na školách

K 1. lednu tohoto roku bylo schváleno opatření ministryně školství, kterým se doplňuje  další volitelný předmět s názvem Etická výchova. Hodinová dotace se předpokládá 1 až 2 hodiny od prvního ročníku základní školy. Na středních školách se učí stejný způsobem. Pro gymnázia je tato možnost výuky jako doplňujícího vzdělání připravena již od roku 2007. Co se vlastně v Etické výchově učí? Dalo by se to shrnout do tohoto desatera: 1. Komunikace a mezilidské vztahy. 2. Pozitívní sebepojetí. Důstojnost lidské osoby. 3. Pozitivní hodnocení druhého. 4. Tvořivost – řešení problémů a úkolů. Přijetí vlastního a společného rozhodnutí. 5. Komunikace citů 6. Empatie - vcítění se 7. Asetivita – zvládnutí agresivity a  soutěživosti. Sebeovládání. Řešení konfliktů. 8. Reálné a zobrazené vzory 9. Prosociální chování v osobních vztazích. Pomoc, darování, dělení se, spolupráce, přátelství. 10. Prosociální chování ve veřejném životě. Solidarita a sociální problémy. U dětí, které se v hodnotách a pravidlech neorientují, nelze zpočátku na něčem vůbec stavět. Tam se musí základy teprve budovat a to se nedá jinak než systematicky a nerušeně. Proto ten důraz na samostatný předmět a samostatnou, soustředěnou hodinu práce. V našem regionu je výrazným propagátorem Etické výchovy (EV) na školách Nadační fond Josefa Luxe, který zastupuje jeho spoluzakladatelka Věra Luxová. „ My vlastně již od roku 2001 podporujeme tyto aktivity. Každoroční setkávání pro mě je velkou  radostí, protože se zde ukazují zkušenosti právě těch pedagogů, kteří tento předmět zaváděli  úspěšně do praxe.  Žáci tento obor rádi navštěvují - líbí se jim. Kdybych měla odpovědět na otázku jaké jsou efekty vyučování EV, mohu říci, že okamžité. Já si myslím, že kromě toho, že  etická výchova mění určitým způsobem chování dětí, tak může vnášet do společnosti jen to pozitivní,“ uvádí k tomuto Věra Luxová.  „Daleko podstatnější než ten tlak, který bychom rádi vyvinuli na  školy jako takové, aby Etickou výchovu  plnohodnotně učily,  si myslím, že by měl být vyvinut tlak spíše na politické  představitele, kteří tomuto oboru mohou dát konečně tu správnou váhu. To, že se EV zaměňuje  na veřejnosti za určité moralizování, je chyba těch lidí, kteří  Etickou výchovu v tom pravém smyslu slova nechápou  a podsouvají ji něco zcela jiného než ve skutečnosti je,“ dodává Luxová. Etickou výchovu mají učit aprobovaní, tedy připravení učitelé. V současné době je možné studovat tento předmět na vysokých školách v Hradci Králové, Olomouci a nově i v Praze. Dá se předpokládat, že dnes, po zavedení etické výchovy jako samostatného předmětu, budou mít pedagogické fakulty vyšší motivaci k otevírání tohoto studijního oboru.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

20.10.

Pardubické divadlo slaví 100. sezónu i Markétou Lazarovou

Dvakrát měla divadelníky v rukou pardubická pohotovost, v obou případech léčila bodná zranění.

Společnost celý článek
6.4.

Bobr odhalil 25 nelegálů

V minulém roce celníci na východě Čech odhalili porušení zákona o zaměstnanosti u 222 cizinců z celkově 758 zkontrolovaných.

Společnost celý článek
17.7.

Ředitelem technické školy v České Třebové byl jmenován Jan Kovář

„Mým hlavním cílem je využít potenciál, který škola díky modernizovanému technickému vybavení jednoznačně má. Dále je nutné zlepšit komunikaci nejen v rámci školy, ale také směrem k veřejnosti, adeptům o studium, ale i městu Česká Třebová.

Společnost celý článek
30.11.

Kamion skončil v lese, další dvě auta se srazila v Zámrsku

Na místo byl přivolán pracovník životního prostředí. Uvnitř kamionu byla lepenka. Náklad se částečně vysypal. Majitel kamion si sám kontaktoval speciální vyprošťovací vozidlo firmy Vápeník. Hasiči se po odstranění následků nehody vrátili zpět na stanici.

Společnost celý článek
13.12.

Pět let burzy filantropie - dobročinnou myšlenku oceňují doma i v zahraničí

A Koalice nevládek Pardubicka začala svůj závazek naplňovat ještě v letošním roce. V listopadu 2016 začala realizovat projekt na vylepšování burzy a její šíření do dalších krajů České republiky.

Společnost celý článek
14.5.

Moravská Třebová nyní voní Holandskem

Ve čtvrtek již ochutnali a ještě dnes mohou zájemci okusit pravé holandské a vlaardingenské speciality.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting