Projekty elektronického zdravotnictví pomohou zefektivnit práci

3.1.

Projekty elektronického zdravotnictví pomohou zefektivnit práci

Několik systémových řešení v podobě nových informačních postupů v oblasti zdravotnictví připravuje zavést Pardubický kraj. Řešení by měla usnadnit práci zdravotnickému personálu a zlepšit komunikaci mezi jednotlivými zdravotnickými zařízeními.
„Jedná se tři projekty takzvané eHealth, tedy elektronického zdravotnictví. Jejich celková hodnota činí zhruba 45 milionů korun a kraj na ně získá velkou část financí z Integrovaného regionálního operačního programu,“ řekl radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr, který současně oznámil: „Vedle těchto dílčích eHealth projektů kraje pak sama akciová společnost Nemocnice Pardubického kraje souběžně připravuje rozsáhlou systémovou nadstavbu v podobě jednotného nemocničního informačního systému, tzv. NIS.“
Konkrétně chce vedení kraje nyní ve svých zdravotnických zařízeních zavést elektronizaci zdravotnické dokumentace, sdílení zdravotnické dokumentace mezi poskytovateli zdravotnických služeb a modernizaci stávajících systémů pro zobrazení a sdílení obrazové dokumentace.
„Naším zájmem je, abychom co nejvíce ulehčili práci zdravotnickému personálu. Informační systémy by měly být čitelnější a univerzálnější. Doktor z jedné nemocnice se tak například bude moci jednoduše podívat na zdravotní dokumentaci pacienta, který byl ošetřen v jiné nemocnici,“ vysvětlil Ladislav Valtr a dodal: „Věřím, že větší efektivita práce, kterou přinesou projekty eHealth, bude jedním z faktorů, které dílem také napomohou řešit problém nedostatku personálu ve zdravotnictví.“
V rámci elektronizace zdravotnické dokumentace kraj pořídí a nechá zavést informační systémy a pořídí také potřebné hardwarové i softwarové vybavení. Další projekt by měl přinést výměnu a sdílení informací o zdravotní péči mezi všemi relevantními poskytovateli zdravotnických služeb v kraji a tím přispět ke snížení nákladů, zvýšení efektivity a kvality poskytnuté péče a snížení rizika negativních dopadů na životy a zdraví pacientů. V plánu je také modernizovat systémy pro zobrazení a výměnu obrazových informací například z rentgenu, ultrazvuku, CT a podobně. „Všechny tři krajské projekty by měly být realizovány postupně v průběhu třinácti měsíců. Implementace hlavního informačního systému zajišťovaného přímo NPK bude samozřejmě náročnější,“ dodal radní Valtr.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

29.4.

Férová snídaně v Pardubicích

„Jídlo by mělo lidem přinášet radost a fairtradové a lokální potraviny jsou ideální cestou, jak toho dosáhnout. Proto se i letos Pardubice připojí k happeningu Férová snídaně ve vašem městě a společným posnídáním odstartujeme slunečný (tedy doufám, že slunečný) sobotní den,“ říká místní organizátorka Lenka Rejfířová.

Společnost celý článek
23.9.

Město si ponechalo zadní vrátka

Existuje reálná šance na zvýšení podpory ze švýcarské strany.

Společnost celý článek
30.8.

Czendlik je obklopen štědrými lidmi

O výsledku dobrovolné sbírky na postižené povodněmi informoval zdejší kněz římskokatolické církve Zbigniew Czendlik.

Společnost celý článek
29.7.

Byl dezorientovaný, ale v pořádku

Oblast Toulovcových Maštalí analyzoval rovněž policejní vrtulník s termovizí.

Společnost celý článek
7.2.

Den D 2008 se blíží, zapojte se také

Pořadateli soutěže jsou občanské sdružení SKP-CENTRUM a obecně prospěšná společnost Terra Nostra – Malebný kraj.

Společnost celý článek
26.10.

Dva strážníci zachránili muži život, vše se odehrálo do deseti minut

Dvě minuty před pátou hodinou odpolední odcházeli z haly hlavního nádraží strážníci Tomáš Mühl a Zdeněk Zikmund k plnění dalšího úkolu. Plány jim však zkřížil muž, který před jejich zraky se zhroutil na zem a dostal podle prvotních příznaků zřejmě epileptický záchvat. Upadl do bezvědomí, křečovitě a nekoordinovaně hýbal končetinami a z úst mu začala vytékat pěna.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting