Proměna dokončena, přednádraží se otevře příští týden

20.6.

Proměna dokončena, přednádraží se otevře příští týden

 Prostor před pardubickým vlakovým nádražím vstoupí do letních měsíců v novém kabátu. Město stavbu od firmy STRABAG převzalo minulý týden, příští týden čeká přednádraží slavnostní otevření. Cestující z nového terminálu MHD poprvé vyjedou 27. června.
Přednádraží
Rekonstrukce pardubického přednádraží, kterou realizovala společnost STRABAG, odstartovala v říjnu loňského roku. Společnost se zavázala za 180 dní vybudovat v prostoru před budovou hlavního vlakového nádraží moderní multimodální uzel veřejné dopravy. Za zhruba půlrok se toto místo změnilo k nepoznání. Kašna, která se nacházela před vstupem do budovy, zmizela, naopak poblíž haly přibyl přístřešek pro 450 kol a cyklověž, do které se schová až 118 kol. Lidé zde navíc budou míjet sochu muže, který výrazně ovlivnil rozvoj Pardubic. „Kolemjdoucí mohou nyní v prostoru pardubického přednádraží potkat sochu Jana Pernera, která stojí přímo v dláždění připomínajícím železniční pražce. Došlo také k přemístění klidové zóny s vodním prvkem, jež byla ze středu dopravního uzlu přesunuta na vhodnější místo, blíže k budově pošty,“ informuje o změnách v prostoru před vlakovým nádražím náměstkyně primátora zodpovědná za investice a územní plánování Helena Dvořáčková. Sochu do projektu přednádraží zakomponoval tým architektů Med + Pavlík + Kmoníček, na žádost společnosti Jana Pernera pak sochu zhotovil akademický sochař Jaroslav Brož.
Velká změna čeká také uživatele městské hromadné dopravy, kteří budou moci nový zastřešený terminál využívat již od 27. června. Jinak řešeno je stání pro vozy městské hromadné dopravy, jež je vybaveno moderními informačními systémy zajišťujícími lepší informovanost cestujících. Přibyly také nástupní a výstupní hrany pro pravidelné linkové autobusy v bezprostřední blízkosti nádraží. „Linky MHD začnou plně využívat nový terminál v prostoru přednádraží od 00:01 hodin 27. června. Zastávku Hl. nádraží začnou od tohoto okamžiku obsluhovat nejen trolejbusy, které stavbou dosud pouze projížděly, ale i autobusy. Zásadní změnou oproti původnímu uspořádání je průjezdnost zastávkou v obou směrech. Cestující tak již nebudou muset při cestování směrem z centra přecházet rušnou Palackého ulici,“ popisuje fungování nového terminálu ředitel Dopravního podniku města Pardubice Tomáš Pelikán. Podle jeho vyjádření nový terminál přináší i další vylepšení hlavně v oblasti orientace. „Dvě světelné informační tabule budou informovat cestující o odjezdech spojů MHD z jednotlivých stanovišť a případných zpožděních v reálném čase. Novinkou budou i elektronické jízdní řády s aktuálními odjezdy na jednotlivých stanovištích zastávky Hl. nádraží. Věřím, že cestující ocení také umístění nové informační tabule s odjezdy vlaků,“ dodává Pelikán. Dopravní podnik města Pardubice bude v prostoru přednádraží rovněž provozovat zmíněnou cyklověž, tedy parkovací dům pro kola se samoobslužným parkovacím systémem. Zprovoznění této věže se chystá během prázdnin.
Projekt počítal i s úpravou navazující dopravní infrastruktury. Nového povrchu se dočkala Palackého ulice, a to v úseku od nové křižovatky s ulicí kpt. Bartoše do prostoru před budovou České pošty, včetně křižovatek. Změnila se také organizace automobilové dopravy před budovou nádraží. V rámci projektu bylo vybudováno parkoviště K+R, parkovací plochy pro taxi a zásobování nádražní haly či vyhrazená stání pro potřeby ČD. Prostor je také doplněn o množství laviček, v jejichž blízkosti jsou vysázeny mladé stromky.
Práce se i přes mrazivou zimu stihly v termínu
Letošní mrazivá zima sice výstavbu posunula o zhruba 55 dní, díky dostatečné časové rezervě se však veškeré práce stihly v termínu potřebném pro získání dotace ze švýcarských fondů. „Když se vrátím do prosince roku 2014, kdy jsme již skoro ukončený projekt opět vzkřísili, musím takto poděkovat oběma partnerům, ministerstvu životního prostředí a ministerstvu financí, bez jejichž vstřícnosti bychom rekonstrukci nezrealizovali. Stavba byla z velké části financovaná z Programu švýcarsko-české spolupráce, dotace ze švýcarských fondů pokryla částku ve výši 108 milionů korun včetně DPH. Celkové náklady za stavbu pak činí zhruba 176 milionů korun včetně DPH,“ podotýká náměstek primátora Jan Řehounek, do jehož gesce dotační politika spadá. „Jsem rád, že se projekt, na němž jsme začali pracovat bezprostředně po našem nástupu na radnici, podařilo dovést ke zdárnému konci, a to i vzhledem ke zpoždění, které zapříčinily letošní mrazy. Pracovníci firmy STRABAG však dokázali skluz způsobený nepříznivým počasím dohnat, za což jim patří můj obdiv. Pardubice se tak konečně mohou pochlubit důstojnou vstupní bránou do města,“ doplňuje náměstkova slova primátor Pardubic Martin Charvát.
Spolupráci hodnotí pozitivně také firma STRABAG. „Především bych chtěl poděkovat za důvěru investora v naše schopnosti dodržet konečný termín. Bylo příjemné pracovat pod vedením kompetentního investorského týmu vedeného panem Hruškou. Velmi nám pomohla ochota investora řešit problémy plynoucí ze složitosti stavby, přes kterou projíždí dvacet tisíc vozidel denně, a procházejí tisíce cestujících, jež se potřebují dostat na nádraží. Trpělivost a vstřícnost lidí, kterým probíhající stavba do určité míry komplikovala cestu, nemalou měrou přispěly k úspěšnému splnění konečného termínu,“ uvádí za společnost STRABAG Ivan Nehera, ředitel střediska Pardubice a vedoucí projektu.
Pardubické přednádraží v květnu osobně navštívila také švýcarská státní tajemnice Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch, aby se přesvědčila, jak práce postupují. „Hodně jsem o projektu přednádraží četla. Jsem ráda, že jsem jej mohla spatřit na vlastní oči. Považuji jej za opravdu důležitý, jelikož se nejedná o krátkodobou záležitost, ale o stavbu, kterou budou využívat budoucí generace. Pro návštěvu jsme se rozhodli také vzhledem k zpoždění prací, způsobenému dlouhou a mrazivou zimou, abychom zjistili, v jaké fázi se stavba nachází. Na základě prohlídky přednádraží však věřím, že se společně dočkáme jeho úspěšného dokončení,“ nezapochybovala měsíc před předáním stavby o úspěšném dokončení projektu Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

8.8.

Technologické centrum ORP Pardubice

Technologické centrum je definováno jako technologická architektura a IT infrastruktura pro poskytování regionálních služeb v oblasti eGovernmentu, jako součást eGon centra ORP tak vytváří robustní, bezpečný, stabilní a vysoce dostupný celek odolný proti výpadkům, umožňující provoz klíčových aplikací a informačních systémů v nepřetržitém režimu.

Společnost celý článek
17.2.

V obou krajích poklesla spotřeba energie

V Královéhradeckém kraji poklesla spotřeba elektřiny v roce 2009 o 4 oproti roku 2008 a v Pardubickém kraji o 6 procent.

Společnost celý článek
30.9.

Burza filantropie opět zavítá do Ústeckoorlicka

Podzimní kolo burz navazuje na letní, které se konalo v Pardubicích a Chrudimi. Dobročinné setkání v Ústí nad Orlicí doplní také Burza filantropie ve Svitavách, do ní mohly podobně hlásit své projekty neziskovky z celého tamního okresu.

Společnost celý článek
28.3.

Vyvlastnění pozemků ve veřejném zájmu se musíme přestat bát, jinak nemůžeme stavět, řekl hejtman starostům na Seči

Počátkem března posunula Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky legislativní návrh Pardubického kraje k řešení problému takzvané systémové podjatosti do druhého čtení.

Společnost celý článek
10.10.

Na pardubická divadelní prkna míří Zamilovaný Shakespeare

Děj je z větší části smyšlen, přesto vychází i z osudů reálných historických postav, na jevišti se vedle alžbětinských dramatiků Marlowa a Webstera také objeví herec Ned Alleyn, herec a impresário Richard Burbage či divadelní podnikatel Philip Henslowe, a nakonec i královna Alžběta I.

Společnost celý článek
26.2.

O městských financích veřejně

Další veřejné diskuse budou věnovány otázkám bezpečnosti ve městě a problematice sociálních služeb a školství.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting