První pololetí bylo na krajských školách ve znamení dokončených investic do odborných učeben a dílen

19.11.

První pololetí bylo na krajských školách ve znamení dokončených investic do odborných učeben a dílen

Předávání aktuálních informací z oblasti školství, informace o investiční činnosti kraje či školení na téma bezpečnosti či legislativy. Stěžejní témata pravidelného setkávání ředitelů středních škol a školských zařízení v Pardubickém kraji. V rámci svých bloků před řediteli na Seči vystoupili také hejtman Martin Netolický a radní pro oblast školství Bohumil Bernášek.
Hejtman Netolický ve svém vstupu hovořil nejprve o přípravě krajského rozpočtu na příští rok, který počítá s financováním již probíhajících či vysoutěžených investičních akcí. „Postupně se nám daří dokončovat velké investice, na které jsme získali prostředky z Integrovaného regionálního operačního programu, ale také akce z vlastních krajských zdrojů. Paralelně s tím však již nyní musíme být připraveni na příští programovací období evropských fondů, protože bohužel bude znovu příjem žádosti řešen v rámci časové soutěže, což znamená vyvolání vzájemné rivality mezi kraji. Mezi priority bude muset patřit modernizace Střední průmyslové školy elektrotechnické v Pardubicích či modernizace dílen v Žamberku,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který se také zmínil o krajských dotačních programech včetně toho, který podporuje zahraniční spolupráci. „Vzhledem k velké aktivitě škol jsme pro příští rok navýšili o 250 tisíc korun prostředky v dotačním titulu, který podporuje zahraniční spolupráci a výměnu studentů. Obdobné aktivity jsou kvitovány nejen učiteli, ale především samotnými studenty, kteří mohou uplatnit cizí jazyk nebo se seznámit s podmínkami v jiných zemích,“ řekl hejtman.
Radní Bohumil Bernášek hodnotil především končící první pololetí, ale zmínil se také o jednotlivých studijních oborech v kraji. „První pololetí musíme hodnotit jednoznačně pozitivně, protože se nám podařilo uvést do provozu řadu nových odborných učeben či dílen. Díky tomu dostávají jednotlivé studijní obory moderní vybavení, které pomáhá žákům získat znalosti a dovednosti, které později uplatní v praxi. Jsem také velmi rád, že nám postupně rostou čísla naplněnosti jednotlivých učebních oborů a máme stále více zájemců o studium, což je jednak dáno demografickou křivkou, ale na druhé straně také některými atraktivními obory, které vyhledávají i žáci z jiných krajů,“ sdělil radní Bernášek, podle kterého nebude ani nadále docházet k výrazným změnám v oborové skladbě. „Jsme připraveni debatovat o otevření nových oborů tam, kde to vyžadují potřeby zaměstnavatelů. Dobrým příkladem je například spolupráce společnosti Bühler a naší střední školy v Žamberku,“ dodal Bernášek.
Zdroj: pardubickykraj.cz

Další zprávy z kategorie "Společnost"

10.7.

Broumovské kostely jsou znovu otevřené a zájem je obrovský

Osm unikátních barokních kostelů na Broumovsku je letos opět otevřeno veřejnosti v každé prázdninové úterý a v sobotu. Lidé z celé republiky i zahraničí tak získávají možnost prohlédnout si dílo známých mistrů Dientzenhoferových i mimo konání bohoslužeb. Hned první sobotu toho využilo přes sto lidí.

Společnost celý článek
15.4.

Kraj žádá stát o změny v zákoně o odpadech

Upozornil, že v současnosti není jasné, kdo bude při takovém bezprostředním ohrožení, které hrozilo v Bělé, hradit náklady.

Společnost celý článek
22.7.

Oba kraje budou společně představovat východní region

Na pardubickém hejtmanství potvrdili, že chtějí společně představovat území bývalých Východních Čech.

Společnost celý článek
20.2.

V Pardubicích zvolili Mistra výčepního 2014

Čím zaujali porotu tři vítězové? “Existuje přísloví, že dokonalost není maličkost, ale dokonalosti se dosahuje pomocí maličkostí. A to platí i o čepování piva, o čemž se dnes přesvědčili všichni přítomní soutěžící,“ ocenil výkony jeden z porotců Pavel Zítek, obchodní sládek.

Společnost celý článek
8.11.

Poslední rozloučení s panem hejtmanem Rabasem

Z důvodu očekávané velké účasti smutečních hostů bude smuteční síň otevřena i po skončení obřadu.

Společnost celý článek
25.5.

Soutěž Regionální potravina ocenila džem, klobásky či pecen chleba

Podle slov regionálního koordinátora Vladimíra Šabaty, ředitele společnosti Agrovenkov, o. p. s., měla komise velmi obtížnou práci: „Přihlášené výrobky se vyznačovaly vysokou kvalitou, zejména v kategorii pekařské výrobky byly velmi vyrovnané. Velký počet přihlášených výrobců a výrobků do soutěže jasně naznačuje, že výrobci mají o udělení loga Regionální potravina značný zájem a do soutěže přihlašují své nejlepší výrobky.“

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting