Radnice otevřela diskusi nejen s obyvateli na téma Olympijský park Pardubice 2016

2.5.

Radnice otevřela diskusi nejen s obyvateli na téma Olympijský park Pardubice 2016


 Společenský sál radnice na Pernštýnském náměstí hostil v minulých dnech organizátory příměstských táborů, obyvatele žijící v bezprostřední blízkosti jádra plánovaného olympijského parku i podnikatele z centra města. Zástupci radnice a realizačního týmu jim ve třech hodinových blocích prezentovali projekt Olympijského parku Pardubice 2016 a diskutovali s nimi důležité záležitosti týkající se organizace parku.

Olympijský park Pardubice 2016_setkání s podnikateli, rezidenty a organizátory táborů
„Je pro nás důležité znát včas názor a připomínky od lidí a podnikatelského sektoru, jedině tak může být tento organizačně velmi náročný projekt úspěšný.  Připravujeme totiž řadu dočasných opatření a úpravu pravidel při využívání veřejného prostoru. Každou ze skupin jsme si pozvali zvlášť, abychom mohli s jejími členy případně řešit otázky, které je zajímají,“ sdělil náměstek primátora pro sport Jakub Rychtecký, který má na starosti koordinaci tohoto projektu. Pořadatelům příměstských táborů projektový tým představil koncepci i organizaci Olympijského parku Pardubice, návrh komunikace mezi nimi a realizačním týmem parku.  „Partnerem akce je také Univerzita Pardubice, která prostřednictvím své menzy nabídne zajištění stravování nejen dobrovolníkům, ale i organizátorům příměstských olympijských táborů. Pro ty jsme připravili speciální tematický grant ve výši 400 tisíc korun z Programu podpory volného času, jehož podmínky jsme prodiskutovali s potencionálními pořadateli. Dohodli jsme se ještě na drobných úpravách výzvy, aby byla srozumitelnější a ještě více usnadnila pořádání příměstských olympijských táborů,“ popsal náměstek Jakub Rychtecký s tím, že prosí organizátory příměstských táborů, aby sledovali web města a co nejdříve si ujasnili počty dětí a termíny, v nichž se Olympijského parku Pardubice chtějí účastnit.  

Včasná domluva je třeba i z důvodu bezpečnostních opatření

S celkovým záměrem projektu se na radnici seznámily také zhruba dvě desítky podnikatelů a po nich byl prezentován i lidem žijícím v historické části města a okolí. „Vzhledem k pozdním nočním přenosům z letních her v Riu, které způsobí časový posun, se snažíme pro naši šestnáctidenní akci nastavit pravidla, která by vyhovovala nejen podnikatelům, ale byla přijatelná i pro zdejší rezidenty. Debatovali jsme proto o našich plánech s rozmístěním programu, osvětlení parku, o přidání bezpečnostních kamer nebo dopravních omezeních,“ přiblížil manažer projektu Pavel Stara. „Započali jsme také diskusi o záměru radnice žádat v souladu s vyhláškou o veřejném pořádku o udělení výjimky z běžného režimu týkajícího se konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích a zkrácení doby nočního klidu a o eventuální možnosti novelizace vyhlášky, díky které by mohlo dojít i k prodloužení provozu restauračních předzahrádek,“ dodal Pavel Stara. „Uvědomujeme si, že především pro obyvatele bydlící v srdci města jsou chystaná opatření velmi citlivým tématem. Otevřeli jsme proto diskusi už takto s předstihem právě proto, aby se do ní mohly zapojit všechny dotčené strany a zároveň abychom mohli následně připravit jasná pravidla. Jejich dodržování pak budou hlídat i bezpečnostní složky, které budou samozřejmě zároveň zajišťovat bezpečnost lidí i majetku,“ uvedl Jaroslav Menšík, starosta prvního městského obvodu, v jehož části se bude Olympijský park Pardubice 2016 konat.

„Velmi si vážíme toho, že občané, organizátoři příměstských táborů i zástupci soukromého sektoru projevili zájem o informace o Olympijském parku Pardubice 2016, že se našeho setkání osobně zúčastnili a zapojili se do diskuse, které jsme i nadále otevřeni,“ poděkoval všem zúčastněným za věcnou diskuzi náměstek Jakub Rychtecký.

Olympijský park Pardubice 2016, který se bude konat v termínu od 5. do 21. srpna, bude patřit k největším akcím novodobé historie města. 

Další zprávy z kategorie "Společnost"

2.4.

Zdravou nemocnici chceme všichni!

Na jednání Rady Pardubického kraje a Rady města Pardubice se v pondělí 31. března 2008 mluvilo o Pardubické krajské nemocnici.

Společnost celý článek
27.3.

Ročně vyhodíme odpadky za 70 milionů

Za rok 2011 Pardubáci naházeli do popelnic 16.625 tun komunálního odpadu.

Společnost celý článek
21.10.

Hejtman se zajímal o situaci v ústecké školní jídelně

Společně s ředitelem školy Petrem Vojtěchem řešil hejtman vzniklou situaci přímo na místě. Vedení školy ujistilo všechny přítomné, že se žádné nevhodné maso opravdu mezi strávníky nedostalo.

Společnost celý článek
30.10.

Neseďte doma a přijďte si s námi rozhýbat tělo!

Akce probíhá první listopadový víkend, tzn. 3. a 4. listopadu 2018. V sobotu se poběží dětský závod na 1 km a 10 překážek a malý překážkáč na 4 km a 20 překážek. V neděli hlavní závod na 8 km a 30 překážek.

Společnost celý článek
28.5.

Zděšení na chodníku před azylovým domem!

V pátek 25. května 2007 pardubická nemocnice Městský azylový dům pro muže o součinnost při hygienické očistě pacienta.

Společnost celý článek
3.10.

V hejtmanské kanceláři jak na střelnici

Ivo Toman totiž přijal olympijského vítěze Davida Kosteleckého, který letos v Pekingu triumfoval v disciplíně trap.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting