Radnice otevřela diskusi nejen s obyvateli na téma Olympijský park Pardubice 2016

2.5.

Radnice otevřela diskusi nejen s obyvateli na téma Olympijský park Pardubice 2016


 Společenský sál radnice na Pernštýnském náměstí hostil v minulých dnech organizátory příměstských táborů, obyvatele žijící v bezprostřední blízkosti jádra plánovaného olympijského parku i podnikatele z centra města. Zástupci radnice a realizačního týmu jim ve třech hodinových blocích prezentovali projekt Olympijského parku Pardubice 2016 a diskutovali s nimi důležité záležitosti týkající se organizace parku.

Olympijský park Pardubice 2016_setkání s podnikateli, rezidenty a organizátory táborů
„Je pro nás důležité znát včas názor a připomínky od lidí a podnikatelského sektoru, jedině tak může být tento organizačně velmi náročný projekt úspěšný.  Připravujeme totiž řadu dočasných opatření a úpravu pravidel při využívání veřejného prostoru. Každou ze skupin jsme si pozvali zvlášť, abychom mohli s jejími členy případně řešit otázky, které je zajímají,“ sdělil náměstek primátora pro sport Jakub Rychtecký, který má na starosti koordinaci tohoto projektu. Pořadatelům příměstských táborů projektový tým představil koncepci i organizaci Olympijského parku Pardubice, návrh komunikace mezi nimi a realizačním týmem parku.  „Partnerem akce je také Univerzita Pardubice, která prostřednictvím své menzy nabídne zajištění stravování nejen dobrovolníkům, ale i organizátorům příměstských olympijských táborů. Pro ty jsme připravili speciální tematický grant ve výši 400 tisíc korun z Programu podpory volného času, jehož podmínky jsme prodiskutovali s potencionálními pořadateli. Dohodli jsme se ještě na drobných úpravách výzvy, aby byla srozumitelnější a ještě více usnadnila pořádání příměstských olympijských táborů,“ popsal náměstek Jakub Rychtecký s tím, že prosí organizátory příměstských táborů, aby sledovali web města a co nejdříve si ujasnili počty dětí a termíny, v nichž se Olympijského parku Pardubice chtějí účastnit.  

Včasná domluva je třeba i z důvodu bezpečnostních opatření

S celkovým záměrem projektu se na radnici seznámily také zhruba dvě desítky podnikatelů a po nich byl prezentován i lidem žijícím v historické části města a okolí. „Vzhledem k pozdním nočním přenosům z letních her v Riu, které způsobí časový posun, se snažíme pro naši šestnáctidenní akci nastavit pravidla, která by vyhovovala nejen podnikatelům, ale byla přijatelná i pro zdejší rezidenty. Debatovali jsme proto o našich plánech s rozmístěním programu, osvětlení parku, o přidání bezpečnostních kamer nebo dopravních omezeních,“ přiblížil manažer projektu Pavel Stara. „Započali jsme také diskusi o záměru radnice žádat v souladu s vyhláškou o veřejném pořádku o udělení výjimky z běžného režimu týkajícího se konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích a zkrácení doby nočního klidu a o eventuální možnosti novelizace vyhlášky, díky které by mohlo dojít i k prodloužení provozu restauračních předzahrádek,“ dodal Pavel Stara. „Uvědomujeme si, že především pro obyvatele bydlící v srdci města jsou chystaná opatření velmi citlivým tématem. Otevřeli jsme proto diskusi už takto s předstihem právě proto, aby se do ní mohly zapojit všechny dotčené strany a zároveň abychom mohli následně připravit jasná pravidla. Jejich dodržování pak budou hlídat i bezpečnostní složky, které budou samozřejmě zároveň zajišťovat bezpečnost lidí i majetku,“ uvedl Jaroslav Menšík, starosta prvního městského obvodu, v jehož části se bude Olympijský park Pardubice 2016 konat.

„Velmi si vážíme toho, že občané, organizátoři příměstských táborů i zástupci soukromého sektoru projevili zájem o informace o Olympijském parku Pardubice 2016, že se našeho setkání osobně zúčastnili a zapojili se do diskuse, které jsme i nadále otevřeni,“ poděkoval všem zúčastněným za věcnou diskuzi náměstek Jakub Rychtecký.

Olympijský park Pardubice 2016, který se bude konat v termínu od 5. do 21. srpna, bude patřit k největším akcím novodobé historie města. 

Další zprávy z kategorie "Společnost"

13.6.

Vzpomínka na Jiřího Potůčka

V místech jeho úmrtí je na jeho památku umístěn pomník, u kterého mu vzdali čest zástupci Armády České republiky, představitelé města Pardubic v čele s primátorkou MUDr. Štěpánkou Fraňkovou a za Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, vedoucí Územního odboru Pardubice plk. Mgr. Marcel Daníček, který k památníku položil smuteční kytici karafiátů.

Společnost celý článek
23.8.

Přelom září a října bude patřit DNU ARCHITEKTURY, který zavede návštěvníky do netradičních míst, unikátních budov i na vodní hladinu

Jak se lépe a jinak dívat kolem sebe naučí návštěvníky ve více než šedesáti městech samotní architekti, urbanisté, historici i další odborníci, kteří pro širokou veřejnost připravili lákavý program plný plaveb, procházek, cyklojízd, koupacích happeningů, besed a rodinných workshopů povětšinou zdarma.

Společnost celý článek
19.11.

Romští neplatiči dostanou novou šanci na byt

Pardubická radnice se rozhodla podat pomocnou ruku hned několika romským rodinám.

Společnost celý článek
28.2.

Hasiče už nyní zaměstnávají požáry trávy

Během pálení je ohniště třeba kontrolovat a po skončení spalování odpadu ohniště řádně prolít vodou.

Společnost celý článek
28.12.

Jak se chovat při zacházení se zábavní pyrotechnikou

Ve stáncích lze dle vyhlášky prodávat pouze tu nejméně nebezpečnou pyrotechniku I. třídy.

Společnost celý článek
23.3.

Šéf ČTÚ přijede diskutovat do Pardubic

V červnu 2011 současné analogové vysílání programů ČT1, ČT2, Nova a Prima z Krásného definitivně skončí.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting