Radnice podpořila zlepšení komfortu pro pacienty Pardubické nemocnice

19.4.

Radnice podpořila zlepšení komfortu pro pacienty Pardubické nemocnice


Náměstek primátora Rychtecký jednal v Pardubické nemocnici o další podpoře ze strany města, které pravidelně přispívá na zlepšení komfortu pro pacienty.


Statutární město Pardubice se v uplynulých měsících významně zasloužilo o zlepšení komfortu pro pacienty a návštěvníky Pardubické nemocnice a také o zkvalitnění diagnostiky a poskytované zdravotní péče. Díky více než čtyřmilionové dotaci z městského rozpočtu bylo vybudováno nové, bezbariérové sociální zařízení a bylo modernizováno přístrojové vybavení na dvou odděleních.

„Přestože Pardubická nemocnice v některých oborech, zejména v oblasti superspecializované péče, zajišťuje léčbu pro celý kraj, dominantně je to městská nemocnice. Těší mě, že spolupráce s vedením města je velice dobrá,“ pronesl generální ředitel Nemocnice Pardubického kraje Tomáš Gottvald. „Město sice není vlastníkem Pardubické nemocnice, ale samozřejmě nám velmi záleží na kvalitě poskytované péče, neboť drtivou většinu služeb poskytuje občanům našeho města,“ dodal náměstek primátora Jakub Rychtecký.

Město každoročně nemocnici přispívá částkou kolem tří milionů korun. „Velmi si vážíme této spolupráce,“ prohlásil náměstek generálního ředitele Nemocnice Pardubického kraje pro zdravotní péči Vladimír Ninger a dodal: „Díky finanční podpoře může docházet k průběžné obnově přístrojového vybavení, což pochopitelně vede ke zkvalitnění poskytované zdravotní péče. Technologickou modernizace jistě ocení nejen nemocní, ale i personál. Zároveň s přispěním města můžete zkvalitňovat prostředí pro pacienty a veřejnost v Pardubické nemocnici. To je další plus. Jsme rádi, že vedení radnice je nakloněno dalšímu pokračování této spolupráce, která je velmi přínosná pro obyvatele města.“

Právě spolupráce v letošním roce byla jedním z bodů pondělního setkání náměstka primátora Rychteckého s vedením Nemocnice Pardubického kraje i Pardubické nemocnice. „Prodiskutovali jsme potřeby Pardubické nemocnice v oblasti přístrojového vybavení v letošním roce, na které by město mohlo finančně přispět,“ uvedl náměstek Rychtecký.

V rámci jednání si náměstek primátora Rychtecký prohlédl všechna pracoviště modernizovaná s přispěním města. Díky finančnímu příspěvku z městského Programu podpory bezbariérovosti bylo vybudováno nové, bezbariérové sociální zařízení ve spojovací chodbě mezi starou a novou budovou chirurgie, kde dosud chybělo. Je v dosahu úrazových a chirurgických ambulancí z obou pavilonů. Vedle něho vznikla ještě druhá toaleta pro veřejnost. Vybudování těchto sociálních zařízení stálo 902 tisíc korun.

„Tento projekt jsme podpořili částkou 319 tisíc korun,“ uvedl náměstek Rychtecký. „Snažíme se pacientům i jejich blízkým vytvořit co nejpříjemnější prostředí pro léčbu a pobyt v naší nemocnici. Tento projekt realizovaný za podpory města tomu jistě velmi pomůže, nové bezbariérové sociální zařízení zlepší komfort pro pacienty čekající na vyšetření v traktu chirurgických a úrazových ambulancí,“ dodala ředitelka Pardubické nemocnice Ivana Urešová.

Dotace na vybudování bezbariérového sociálního zařízení není jedinou finanční podporou Pardubické nemocnici v loňském roce ze strany radnice. „Pardubickému kraji, jenž je vlastníkem nemocnice, jsme poskytli dotaci ve výši 3,7 milionu korun na modernizaci přístrojového vybavení. Za tuto částku byly zakoupeny tři moderní ultrazvukové přístroje pro Pardubickou nemocnici – dva pro urologické oddělení a jeden pro Porodnicko-gynekologickou kliniku,“ shrnul náměstek primátora Rychtecký. „Moderní ultrazvukové přístroje nahradily staré a již dosluhující. Došlo tak ke zkvalitnění diagnostického procesu. To má pochopitelně pozitivní vliv i na nastavení léčby pro nemocné,“ řekl náměstek Ninger.

Příspěvkem na vybudování bezbariérového sociálního zařízení pokračuje statutární město Pardubice v podpoře projektů na vybavení pro imobilní pacienty, již dříve bylo zakoupeno deset polohovatelných rehabilitačních lehátek pro centrum rehabilitace a pacientský zvedák pro interní oddělení. Radnice rovněž finančně přispěla na nákup rentgenového přístroje s C ramenem na Emergency Chirurgické kliniky a na úpravu prostor dětské ambulance očního oddělení pro projekt Centra integrované péče pro děti s poruchou binokulárního vidění.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

29.7.

Byl dezorientovaný, ale v pořádku

Oblast Toulovcových Maštalí analyzoval rovněž policejní vrtulník s termovizí.

Společnost celý článek
6.3.

Pardubický Dům na půli cesty nezanikl

Občanské sdružení SKP-CENTRUM převzalo od 1. ledna 2007 projekt Dům na půli cesty.

Společnost celý článek
26.10.

Pochod za ukradené děti 2018

Pochod začne v 11 hodin u sochy svatého Václava na Václavském náměstí v Praze a skončí přibližně za hodinu na Staroměstském náměstí. Tradičním symbolem pochodu je prázdný kočárek.

Společnost celý článek
31.7.

Poděkování od ředitele Orlickoústecké nemocnice

Zpráva, že se Poradní sbor hned druhý den sešel a rozhodnul, je výborná a svědčí o skvělé akčnosti Pardubického kraje.

Společnost celý článek
11.11.

Volby do dozorčí rady Pardubické krajské nemocnice, a.s.

Žádný člen volební komise nevznesl námitku k průběhu a výsledku voleb. Výsledek je platný,“ uvedl ing. Ladislav Kylar, předseda volební komise.

Společnost celý článek
22.2.

SKP-CENTRUM a městská policie se nyní lépe poznají

Strážníci pardubické městské policie projdou školením o službách poskytovaných osobám v krizi a bez přístřeší

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting