Rektor patnáctým členem Rady pro výzkum a vývoj

12.2.

Rektor patnáctým členem Rady pro výzkum a vývoj

Rektor patnáctým členem Rady pro výzkum a vývoj

V pátek 9. února se rektor Univerzity Pardubice prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. poprvé zúčastnil jednání Rady pro výzkum a vývoj, patnáctičlenného odborného a poradního orgánu vlády České republiky. Vláda ČR rozhodla o částečné obměně složení Rady pro výzkum a vývoj v polovině listopadu. Na patnáctého člena rady navrhla rektora Univerzity Pardubice prof. Málka Česká konference rektorů dne 7. prosince 2006 a již 20. prosince 2006 byl usnesením vlády jmenován členem Rady pro výzkum a vývoj. Předsedou rady je premiér Ing. Mirek Topolánek, první místopředsedkyní PhDr. Miroslava Kopicová, místopředsedou ministr průmyslu a obchodu Ing. Martin Říman. Dalšími členy se stali doc. MUDr. Vladimír Viklický, CSc.; Ing. Jaroslav Doležal, CSc.; prof. Ing. Vladimír Haasz, CSc. (za Radu vysokých škol); Ing. Martin Jahn; Ing. Miroslav Janeček, CSc.; doc. RNDr. František Ježek, CSc. (za Radu vysokých škol); prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. (rektor Univerzity Pardubice - nominován Českou konferencí rektorů); Ing. Vladimír Nekvasil, DrSc.; prof. Ing. Petr Sáha, CSc. (předseda České konference rektorů); prof. MUDr. Josef Syka, DrSc.; doc. Ing. Karel Šperlink, CSc. a Ing. Pavel Vlasák, DrSc. Rada pro výzkum a vývoj je odborným a poradním orgánem vlády České republiky, který byl zřízen zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), s účinností od 1. července 2002. Pokračuje v činnosti Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj zřízené zákonem č. 300/1992 Sb., o státní podpoře výzkumu a vývoje. K projednávání a schvalování materiálů spojených s plněním úkolů rady se její členové scházejí na zasedáních, která se konají jednou za tři až čtyři týdny.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

14.8.

Pardubický kraj a další ročník „Mostů“

Národní rada zdravotně postižených může vyzdvihnout dobré skutky dobrých lidí, kteří pomáhají k odstranění bariér.

Společnost celý článek
10.4.

Akciová společnost Služby města Pardubic je držitelem Znaku kvality v oboru pohřebnictví.

Ať se jedná o dodržování příslušných zákonů, profesní oprávněnost zaměstnanců, počet i druhy stížností zákazníků, nebo vybavení skladů a kanceláří pro sjednávání obřadů a v neposlední řadě i péči o životní prostředí.

Společnost celý článek
16.11.

Východočeské divadlo navštívil stotisící divák roku 2009

Představení se uskutečnilo pro abonentní skupinu R, jehož je paní Kozubková majitelkou.

Společnost celý článek
25.4.

Třetí setkání hejtmanů a „županů“

Stěžejním bodem jednání bylo podepsání společné deklarace o dopravní infrastruktuře

Společnost celý článek
21.6.

Pardubicko, nejhůře navštěvovaný kraj v zemi?

Druhý diskusní blok konference se zaměří přímo na krajské město Pardubice.

Společnost celý článek
25.6.

Pardubický kraj na Czech Street Party

V rámci tohoto výročí budou v průběhu večera jednotlivé kraje postupně představovány moderátorem akce.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting