Řídicí výbor ITI schválil již více než sto projektů

6.8.

Řídicí výbor ITI schválil již více než sto projektů

V červenci proběhlo korespondenční hlasování Řídicího výboru ITI Hradecko-pardubické aglomerace. Tím nejdůležitějších úkolem bylo schválení tří projektových záměrů v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Jednalo se o dva projekty firem RETIA a.s. do programů podpory Aplikace a Potenciál v celkové výši téměř 30 milionů korun dotace a dále o projekt společnosti ELDIS Pardubice, s.r.o. v programu Potenciál s projektovým záměrem za 10,3 mil. korun.
„Projekty jsou zaměřeny na průmyslový výzkum a experimentální vývoj unikátních radarových systémů se schopností detekce a klasifikace pozemních i vzdušných cílů, které budou následně zaváděny do výroby,“ vysvětluje manažer ITI Miroslav Janovský.
Uvedené projekty zaměřené na rozvoj podnikatelských subjektů v území aglomerace byly nejprve opětovně posouzeny odbornou pracovní skupinou složenou z expertů na danou oblast a ta doporučila Řídicímu výboru vydat souhlasné vyjádření o souladu se Strategií ITI.
Projekty schválené ŘV ITI korespondenčním hlasováním ve dnech 13. - 20. 7. 2018:
Radarový systém pro detekci pozemních a LSS vzdušných cílů 22 116 100 Kč
Rozšíření výzkumných a vývojových kapacit společnosti RETIA, a.s. 7 400 000 Kč
Rozšíření výzkumných a vývojových kapacit společnosti ELDIS Pardubice, s.r.o.
10 300 000 Kč
ITI Hradecko-pardubické aglomerace v datech
· Vyhlášeno a ukončeno 42 výzev nositele ITI v celkové sumě 2 849 692 609 Kč
· Vyjádření ŘV ITI získalo 101 projektů v částce 2 097 526 268 Kč
· Harmonogram výzev nositele ITI do konce roku 2018 je vytvořen s alokací 786 129 550 Kč
· Vyhlášeno 23 výzev ZS ITI v celkové sumě 1 672 492 180 Kč (ukončeno 10 výzev ZS ITI, 13 výzev probíhá)
· K hodnocení na ZS ITI/ŘO bylo předloženo 70 projektů v celkové částce 1 330 690 989 Kč
· 46 projektů splnilo při hodnocení ZS ITI formální náležitosti a podmínky přijatelnosti v částce 1 037 310 210 Kč
· 20 projektů v částce 585 504 279 Kč má vydaný právní akt
· 3 projekty nesplnily podmínky hodnocení ZS/ŘO - vrácené žadateli (vráceno do alokace) 112 662 677 Kč
· 3 projekty byly staženy žadateli ve fázi hodnocení ZS/ŘO 57 838 176 Kč
Zdro: pardubickykraj.cz

Další zprávy z kategorie "Společnost"

3.6.

Město TechnoPark nesplachuje, zodpovědnost mají jiní

Město Pardubice však současně nikdy neodmítlo žádný smysluplný návrh některé ze zainteresovaných institucí.

Společnost celý článek
2.5.

V Hradci Králové vznikne evropské centrum na testování leteckých motorů

„Ve spolupráci s Výzkumným a zkušebním leteckým ústavem Praha jsme podali společnou nabídku, kterou jsme nakonec získali. Evropské vývojové a výzkumné centrum moderních turbovrtulových leteckých motorů vznikne na letišti v Hradci Králové a v Praze s tím, že naše výzkumné centrum by mělo být naprosto bezhlukové a splňující nejnáročnější evropské předpisy,“ uvedl k zamýšlené stavbě centra Jiří Vysoký ze společnosti Orbis Avia, která je společně s ČVUT a GE Aviation spoluautorem projektu.

Společnost celý článek
14.10.

O výměnu „občanek“ je třeba požádat do 30. listopadu

Tato výměna se nevztahuje na občany narozené před 1. lednem 1936, kteří mají zapsanou dobu platnosti „bez omezení“.

Společnost celý článek
21.1.

Eliška a Jakub – nejoblíbenější jména loňského roku

První společenskou událostí v životě nově narozených občanů Pardubic bývá většinou vítání občánků v nedávno zrekonstruované obřadní síni radnice.

Společnost celý článek
10.2.

Probíhá oprava výtluků po zimě

Odborně je výtluk charakterizován jako „zřetelně ohraničená prohlubeň v krytu vozovky“.

Společnost celý článek
3.5.

Vyhlášeno období zvýšeného nebezpečí požáru

Hejtman Pardubického kraje vyhlašuje s účinností od 2. května 2007 období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting