Rozšíření rybitevské spalovny má bránit územní plán

28.2.

Rozšíření rybitevské spalovny má bránit územní plán

Město Pardubice, sousedící s katastrálním územím obce Rybitví, podpoří snahu Rybitevských změnit územní plán tak, aby nebylo možno zvýšit stávající kapacitu spalovny nebezpečných odpadů, o jejíž opětovné zprovoznění usiluje společnost AVE CZ. O znění připomínky, kterou město vznese k návrhu nového územního plánu Rybitví, dnes rozhodla rada města.
Poté, co v roce 2011 Nejvyšší správní soud zrušil v územním plánu Rybitví pasáž, která likvidaci odpadu ve zdejší spalovně znemožňovala, zpracovalo Rybitví změnu územního plánu, která v případě zprovoznění roky odstavené spalovny zabrání navýšení její kapacity. Připomínky, které přidá k návrhu město Pardubice, jako dotčený subjekt, konvenují s návrhem obce, ne ale se záměrem majitele, spalovat zde desítky tun nebezpečných odpadů ročně.
„Je to v podstatě maximum toho, co nyní můžeme udělat. Spalovnu v tomto území dále odmítáme, ale zakázat ji my ani obec Rybitví nemůžeme. Chceme tedy alespoň zabránit tomu, aby se v našem regionu, pokud by společnost AVE dosáhla souhlasu s obnovením činnosti spalovny, likvidoval nebezpečný odpad ze širokého okolí,“ řekla náměstkyně primátora Helena Dvořáčková.
Spalovna s kapacitou zhruba 12 tun ročně, která je v současné době odstavena, byla součástí BČOV v areálu chemičky Synthesia, kde měla likvidovat hlavně kaly vznikající v čistírně odpadních vod. V roce 2004 byl její provoz, kvůli překračování emisních limitů, zastaven. O dva roky později koupila spalovnu od chemičky společnost AVE CZ. Chtěla ji modernizovat a spalovat v ní ročně 20.000 tun nebezpečných odpadů, které by sem svážela z celé republiky. Nepodařilo se jí však získat potřebná povolení a investici realizovat. Záměr společnosti narazil nejen na nesouhlas úřadů, ale také na silný odpor samospráv i samotných občanů.
„Statutární město Pardubice za prvé nesouhlasí s vybudováním spalovny nebezpečného odpadu nadregionálního významu na území obce Rybitví. Za druhé statutární město Pardubice požaduje, aby zařízení a objekty s nadregionálním významem byly na území obce Rybitví nepřípustné; do podmínek využití plochy TO požadujeme do výčtu nepřípustného funkčního využití vložit text – zařízení a objekty pro likvidaci odpadu nadregionálního významu. A za třetí Statutární město Pardubice požaduje, aby do zařízení a objektů s nadregionálním významem byly zařazené následující stavby: zařízení a objekty pro energetické využití; zařízení a objekty pro využití nebo odstranění ostatních odpadů; zařízení a objekty pro využití nebo odstranění nebezpečných odpadů,“ ocitovala text připomínek města Pardubice k novému územnímu plánu Rybitví.
Náměstkyně Dvořáčková upozorňuje i na to, že územní energetická koncepce pro Pardubicko a Královéhradecko, ani plány odpadového hospodářství Pardubického kraje a města Pardubice zpracované zhruba na desetileté období, neobsahují požadavek pro zřízení spalovny nebezpečných odpadů v regionu. „S obnovením provozu spalovny nebezpečných odpadů v obci Rybitví rozhodně nesouhlasíme. Těch důvodů je mnoho, od nepříznivé úrovně znečištění ovzduší v této oblasti, kdy spalovna stojící na návětrné straně města představuje další zdroj emisí na pozadí města, přes to, že záměr je uvažován v blízkosti obytné zástavby, kde i minimální další navýšení imisních koncentrací způsobených provozem spalovny může znamenat vážné ohrožení obyvatel na zdraví, až třeba po zvýšení hlučnosti v důsledku navýšení dopravy v okolí, ale i riziku v případě dopravní nehody automobilů s nebezpečnými odpady. Důvodů našeho odmítání spalovny je ale samozřejmě mnohem více,“ zdůraznila náměstkyně primátora.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

21.3.

V městských lesích je rušno

Správci městských lesů začali o způsobu likvidace polomů jednat bezprostředně po zmapování rozsahu škod.

Společnost celý článek
21.10.

,,VILMA,, přinesla své nechtěné plody

Na jednotlivých územních odborech pak bylo zadrženo několik osob, které policisté obvinili z trestných činů.

Společnost celý článek
20.8.

Investice kraje usnadní případnou evakuaci v LDN Rybitví

S cílem zvýšit bezpečnost a usnadnit případnou evakuaci vyhlásili krajští radní výběrové řízení na dodavatele druhé etapy vybudování systému elektrické požární signalizace a evakuačního rozhlasu včetně stavebních úprav v Léčebně dlouhodobě nemocných v Rybitví. Předpokládaná hodnota zakázky činí osm milionů korun.

Společnost celý článek
15.3.

Quality Certification Pardubice

V Pardubicích letos pokračují aktivity, které mají přispět ke zvýšení kvality služeb poskytovaných v oblasti cestovního ruchu.

Společnost celý článek
5.3.

Každý obyvatel Pardubického kraje odevzdal k recyklaci v průměru čtyři baterie. Ve sběru baterií se lidé v kraji výrazně zlepšili

Za příznivými čísly stojí především nárůst sběru v obcích, který se zvýšil o 42 %. Velmi dobře funguje sběr baterií ve školách zapojených do programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět.

Společnost celý článek
26.3.

Zlatý erb získaly Lanškroun, Miřetice a Polička

Webové stránky veřejných institucí jsou dnes důležitým kanálem pro komunikaci s občany.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting