Rozšíření rybitevské spalovny má bránit územní plán

28.2.

Rozšíření rybitevské spalovny má bránit územní plán

Město Pardubice, sousedící s katastrálním územím obce Rybitví, podpoří snahu Rybitevských změnit územní plán tak, aby nebylo možno zvýšit stávající kapacitu spalovny nebezpečných odpadů, o jejíž opětovné zprovoznění usiluje společnost AVE CZ. O znění připomínky, kterou město vznese k návrhu nového územního plánu Rybitví, dnes rozhodla rada města.
Poté, co v roce 2011 Nejvyšší správní soud zrušil v územním plánu Rybitví pasáž, která likvidaci odpadu ve zdejší spalovně znemožňovala, zpracovalo Rybitví změnu územního plánu, která v případě zprovoznění roky odstavené spalovny zabrání navýšení její kapacity. Připomínky, které přidá k návrhu město Pardubice, jako dotčený subjekt, konvenují s návrhem obce, ne ale se záměrem majitele, spalovat zde desítky tun nebezpečných odpadů ročně.
„Je to v podstatě maximum toho, co nyní můžeme udělat. Spalovnu v tomto území dále odmítáme, ale zakázat ji my ani obec Rybitví nemůžeme. Chceme tedy alespoň zabránit tomu, aby se v našem regionu, pokud by společnost AVE dosáhla souhlasu s obnovením činnosti spalovny, likvidoval nebezpečný odpad ze širokého okolí,“ řekla náměstkyně primátora Helena Dvořáčková.
Spalovna s kapacitou zhruba 12 tun ročně, která je v současné době odstavena, byla součástí BČOV v areálu chemičky Synthesia, kde měla likvidovat hlavně kaly vznikající v čistírně odpadních vod. V roce 2004 byl její provoz, kvůli překračování emisních limitů, zastaven. O dva roky později koupila spalovnu od chemičky společnost AVE CZ. Chtěla ji modernizovat a spalovat v ní ročně 20.000 tun nebezpečných odpadů, které by sem svážela z celé republiky. Nepodařilo se jí však získat potřebná povolení a investici realizovat. Záměr společnosti narazil nejen na nesouhlas úřadů, ale také na silný odpor samospráv i samotných občanů.
„Statutární město Pardubice za prvé nesouhlasí s vybudováním spalovny nebezpečného odpadu nadregionálního významu na území obce Rybitví. Za druhé statutární město Pardubice požaduje, aby zařízení a objekty s nadregionálním významem byly na území obce Rybitví nepřípustné; do podmínek využití plochy TO požadujeme do výčtu nepřípustného funkčního využití vložit text – zařízení a objekty pro likvidaci odpadu nadregionálního významu. A za třetí Statutární město Pardubice požaduje, aby do zařízení a objektů s nadregionálním významem byly zařazené následující stavby: zařízení a objekty pro energetické využití; zařízení a objekty pro využití nebo odstranění ostatních odpadů; zařízení a objekty pro využití nebo odstranění nebezpečných odpadů,“ ocitovala text připomínek města Pardubice k novému územnímu plánu Rybitví.
Náměstkyně Dvořáčková upozorňuje i na to, že územní energetická koncepce pro Pardubicko a Královéhradecko, ani plány odpadového hospodářství Pardubického kraje a města Pardubice zpracované zhruba na desetileté období, neobsahují požadavek pro zřízení spalovny nebezpečných odpadů v regionu. „S obnovením provozu spalovny nebezpečných odpadů v obci Rybitví rozhodně nesouhlasíme. Těch důvodů je mnoho, od nepříznivé úrovně znečištění ovzduší v této oblasti, kdy spalovna stojící na návětrné straně města představuje další zdroj emisí na pozadí města, přes to, že záměr je uvažován v blízkosti obytné zástavby, kde i minimální další navýšení imisních koncentrací způsobených provozem spalovny může znamenat vážné ohrožení obyvatel na zdraví, až třeba po zvýšení hlučnosti v důsledku navýšení dopravy v okolí, ale i riziku v případě dopravní nehody automobilů s nebezpečnými odpady. Důvodů našeho odmítání spalovny je ale samozřejmě mnohem více,“ zdůraznila náměstkyně primátora.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

10.2.

Pardubická krajská nemocnice se opět představila při hokeji

Na základě výsledků měření bylo možné si vyslechnout rady a doporučení ohledně správné výživy a životosprávy z úst nutriční terapeutky Radky Mifkové. A ten, kdo by chtěl skoncovat s kouřením, mohl požádat o informace Janu Nedbalovou, jež na oddělení nemocí plicních a tuberkulózy vede poradnu pro odvykání kouření.

Společnost celý článek
3.1.

Vysloužilé vánoční stromky se vrací zpět do přírody

Obyvatelé města mají možnost stromky odkládat přímo do prostoru ke kontejnerovým stáním u svých domů nebo je odvést do některého ze separačních dvorů v Pardubicích. Výjimkou je separační dvůr v Lonkově ulici v Polabinách, který stromky nepřijímá.

Společnost celý článek
25.10.

V arboretu Žampach byly objeveny čertovy kameny

Ve čtvrtek 20. října proběhla na Žampachu instalace tří obřích kamenů, které byly objeveny při rekonstrukci opěrné zdi.

Společnost celý článek
2.5.

Syndrom krátkého střeva bude v OC Futurum hlavním tématem osvětové akce organizace IFMSA CZ HK

Odpoledním programem příchozí provede moderátor Ladislav Vaško. O hudební doprovod se v rámci benefičního koncertu postarají Veselé noty, Michal Svoboda a SaxoFrancis. Vstupné na akci se neplatí.

Společnost celý článek
2.8.

V Pardubicích začala ojedinělá putovní výstava

Problém sociálního vyloučení a chudoby se přímo či nepřímo dotýká nás všech.

Společnost celý článek
22.11.

Evropský program IROP přispěl na rozvoj silnic v Královéhradeckém kraji již miliardou korun

Stav silnic ani řešení dopravní situace není v České republice zdaleka dokonalé, ale naštěstí se rok od roku zlepšuje. Významně tomu pomáhají také zdroje z Evropské unie, například Integrovaný regionální operační program (IROP), který se zaměřuje na stavby, modernizace a rekonstrukce silnic II. a III. třídy. Na jubilejní částku jedné miliardy korun z tohoto programu nyní dosáhl Královéhradecký kraj, který díky těmto dotacím v posledních pěti letech zmodernizoval na 30 úseků silnic v tomto regionu.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting