Rozšíření rybitevské spalovny má bránit územní plán

28.2.

Rozšíření rybitevské spalovny má bránit územní plán

Město Pardubice, sousedící s katastrálním územím obce Rybitví, podpoří snahu Rybitevských změnit územní plán tak, aby nebylo možno zvýšit stávající kapacitu spalovny nebezpečných odpadů, o jejíž opětovné zprovoznění usiluje společnost AVE CZ. O znění připomínky, kterou město vznese k návrhu nového územního plánu Rybitví, dnes rozhodla rada města.
Poté, co v roce 2011 Nejvyšší správní soud zrušil v územním plánu Rybitví pasáž, která likvidaci odpadu ve zdejší spalovně znemožňovala, zpracovalo Rybitví změnu územního plánu, která v případě zprovoznění roky odstavené spalovny zabrání navýšení její kapacity. Připomínky, které přidá k návrhu město Pardubice, jako dotčený subjekt, konvenují s návrhem obce, ne ale se záměrem majitele, spalovat zde desítky tun nebezpečných odpadů ročně.
„Je to v podstatě maximum toho, co nyní můžeme udělat. Spalovnu v tomto území dále odmítáme, ale zakázat ji my ani obec Rybitví nemůžeme. Chceme tedy alespoň zabránit tomu, aby se v našem regionu, pokud by společnost AVE dosáhla souhlasu s obnovením činnosti spalovny, likvidoval nebezpečný odpad ze širokého okolí,“ řekla náměstkyně primátora Helena Dvořáčková.
Spalovna s kapacitou zhruba 12 tun ročně, která je v současné době odstavena, byla součástí BČOV v areálu chemičky Synthesia, kde měla likvidovat hlavně kaly vznikající v čistírně odpadních vod. V roce 2004 byl její provoz, kvůli překračování emisních limitů, zastaven. O dva roky později koupila spalovnu od chemičky společnost AVE CZ. Chtěla ji modernizovat a spalovat v ní ročně 20.000 tun nebezpečných odpadů, které by sem svážela z celé republiky. Nepodařilo se jí však získat potřebná povolení a investici realizovat. Záměr společnosti narazil nejen na nesouhlas úřadů, ale také na silný odpor samospráv i samotných občanů.
„Statutární město Pardubice za prvé nesouhlasí s vybudováním spalovny nebezpečného odpadu nadregionálního významu na území obce Rybitví. Za druhé statutární město Pardubice požaduje, aby zařízení a objekty s nadregionálním významem byly na území obce Rybitví nepřípustné; do podmínek využití plochy TO požadujeme do výčtu nepřípustného funkčního využití vložit text – zařízení a objekty pro likvidaci odpadu nadregionálního významu. A za třetí Statutární město Pardubice požaduje, aby do zařízení a objektů s nadregionálním významem byly zařazené následující stavby: zařízení a objekty pro energetické využití; zařízení a objekty pro využití nebo odstranění ostatních odpadů; zařízení a objekty pro využití nebo odstranění nebezpečných odpadů,“ ocitovala text připomínek města Pardubice k novému územnímu plánu Rybitví.
Náměstkyně Dvořáčková upozorňuje i na to, že územní energetická koncepce pro Pardubicko a Královéhradecko, ani plány odpadového hospodářství Pardubického kraje a města Pardubice zpracované zhruba na desetileté období, neobsahují požadavek pro zřízení spalovny nebezpečných odpadů v regionu. „S obnovením provozu spalovny nebezpečných odpadů v obci Rybitví rozhodně nesouhlasíme. Těch důvodů je mnoho, od nepříznivé úrovně znečištění ovzduší v této oblasti, kdy spalovna stojící na návětrné straně města představuje další zdroj emisí na pozadí města, přes to, že záměr je uvažován v blízkosti obytné zástavby, kde i minimální další navýšení imisních koncentrací způsobených provozem spalovny může znamenat vážné ohrožení obyvatel na zdraví, až třeba po zvýšení hlučnosti v důsledku navýšení dopravy v okolí, ale i riziku v případě dopravní nehody automobilů s nebezpečnými odpady. Důvodů našeho odmítání spalovny je ale samozřejmě mnohem více,“ zdůraznila náměstkyně primátora.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

11.11.

V Kvasinách začali vyrábět Superb Combi

Tento vůz vyšší střední třídy disponuje nadprůměrným prostorem.

Společnost celý článek
14.5.

Lidovci zkritizovali agresivní kampaň TOP 09 se složenkami

Mnoho lidí se zbytečně po přečtení částky vyděsí a už dále nebudou číst text na složence.

Společnost celý článek
17.10.

Podzimní promoce a sponze

Vysokoškolské diplomy obdrží čerství absolventi z rukou děkanky Fakulty ekonomicko-správní doc. Ing. Renáty Myškové, Ph.D.

Společnost celý článek
13.10.

Kraj daroval dobrovolným hasičům další dva automobily

Dobrovolné hasiče velmi intenzivně podporujeme už od roku 2002.

Společnost celý článek
6.2.

Chtěl bych mít tolik energie jako profesor Palouš

Za svůj nelehký život vykonal mnoho práce a zažil negativa komunistického režimu.

Společnost celý článek
4.5.

V sobotu přivítá ČEZ aréna velký sraz bubeníků

Svou účast přislíbilo více než 80 bubeníků nejen z České republiky, ale i ze zahraničí.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting