Rychle, levně, bez soudu

2.4.

Rychle, levně, bez soudu

Včera 1. dubna byl spuštěn nový systém mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Jeho cílem je zlepšení přístupu spotřebitelské veřejnosti ke spravedlnosti – poskytuje jí účinné prostředky k uplatnění jejích práv. Specifikem spotřebitelských sporů je to, že se většinou jedná o spory relativně nízké hodnoty. Nákladnost a zdlouhavost soudního řízení mnohé spotřebitele od vymáhání jejich zákonných práv odrazuje. A právě na absenci účinných mimosoudních prostředků k realizaci spotřebitelských práv reaguje projekt podporovaný ministerstvem průmyslu a obchodu. „Řada spotřebitelů, kteří s dotazy ohledně odmítnutých reklamací Sdružení obrany spotřebitelů (SOS) kontaktují, se na soudy již neobrací,“ říká Jana Teplá, právnička SOS. „Znamenalo by to pro ně nejen další finanční náklady, ale také perspektivu vleklého sporu, na jehož konci sice mohou zvítězit, podnikatel ale mezitím může svou činnost ukončit…“, dodává Jana Teplá. Nový systém mimosoudního řešení spotřebitelských sporů stojí na třech pilířích – kontaktu sporných stran za pomoci kontaktního místa a předání kvalifikované informace, mediaci a speciálním rozhodčím řízení. Sdružení obrany spotřebitelů bude vedle Hospodářské komory ČR a dalších spotřebitelských organizací poskytovat poradenství na úrovni kontaktních míst. Celý systém je založen na principu dobrovolnosti a ten vzbuzuje v očích mnohých jistou nedůvěru. Kritici systému nevěří, že strany – zvlášť podnikatelé – budou mít o účast v systému zájem. Motivace obou stran může být ovšem různá, protože systém nabízí několik výhod. Tou nejvýznamnější bude zřejmě výrazná úspora času (předpokládaná délka řízení je 60, maximálně 90 dnů) a nákladů (poskytnutí kvalifikované informace na kontaktním místě je zcela zdarma, rozhodčí řízení je zpoplatněno). Pro podnikatele může být motivem snaha o zachování dobrých vztahů se zákazníky. „Podnikatelé se do systému dobrovolně hlásí a prezentují to jako svou přednost – deklarují ochotu řešit spory se zákazníky smírnou cestou. Na trhu pak získávají konkurenční výhodu oproti ostatním. Zahraniční zkušenosti ukazují, že přesto, že účast není v systému povinná, podnikatelé se dobrovolně účastní,“ dodává Jana Teplá. Systém nezasahuje do fungujících způsobů mimosoudního řešení sporů, proto bude možné i nadále řešit spory mimo systém podporovaný ministerstvem průmyslu a obchodu v klasickém rozhodčím řízení prostřednictvím mediátora nebo finančního arbitra.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

23.7.

Příliv Bulharů na Pardubicku se ztrojnásobil

Na Pardubicku dnes pracuje na 600 Bulharů, což odpovídá trojnásobnému nárůstu za poslední půlrok

Společnost celý článek
30.12.

Oddělení soudního lékařství Pardubické nemocnice se v letošním roce podílelo na vzniku knihy Násilná kriminalita v nejisté době.

Monografie, kterou připravil kolektiv autorů pod vedením PhDr. Aleny Marešové, Ph.D., byla nedávno vydána. Vysloužila si velmi kladné hodnocení recenzenty, například doc. PhDr. Ludmilou Čírtkovou, CSc. z Policejní akademie Praha nebo prof. JUDr. Janem Musilem, CSc. z Ústavního soudu.

Společnost celý článek
18.1.

Boural a “podepsal se.“ Poté od nehody ujel

Následně vjel na hlavní silnici, kde narazil do pravého boku vozidla Škoda Fabia.

Společnost celý článek
1.2.

Ekoncentrum PALETA získá od kraje přes 900 tisíc korun

„První dotace v celkovém objemu 800 tisíc korun je určena především na mzdy lektorů Ekocentra PALETA, kde se koná až 90 procent všech ekovýchovných programů pro žáky a studenty v našem kraji. Ročně se těchto programů zúčastní kolem 20 000 dětí. Ekoncentrum PALETA hraje velmi důležitou roli v tom, abychom ve studentech podněcovali ekologické myšlení a chování,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Společnost celý článek
11.6.

Atraktivní polygrafie inspiruje k budoucímu studiu

Šest pracovišť bylo tradičně naplněno spoustou akčních činností, do nichž se zapojili žáci šesti základních škol Pardubického kraje. I přes velké teplo, které zasáhlo i do dílen, se žáci aktivně pouštěli do všech připravených úkolů a opravdu nikdo se nenudil. Nejvíce účastníky bavilo fotografování v ateliéru a následná úprava snímků v počítačovém programu.

Společnost celý článek
2.2.

Inspekce nedoporučuje spalovnu v Rybitví

Vyplývá z něj, že inspekce nedoporučuje znovuobnovení spalovny nebezpečných odpadů v Rybitví, i kdyby byla sebemodernější.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting