Rychle, levně, bez soudu

2.4.

Rychle, levně, bez soudu

Včera 1. dubna byl spuštěn nový systém mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Jeho cílem je zlepšení přístupu spotřebitelské veřejnosti ke spravedlnosti – poskytuje jí účinné prostředky k uplatnění jejích práv. Specifikem spotřebitelských sporů je to, že se většinou jedná o spory relativně nízké hodnoty. Nákladnost a zdlouhavost soudního řízení mnohé spotřebitele od vymáhání jejich zákonných práv odrazuje. A právě na absenci účinných mimosoudních prostředků k realizaci spotřebitelských práv reaguje projekt podporovaný ministerstvem průmyslu a obchodu. „Řada spotřebitelů, kteří s dotazy ohledně odmítnutých reklamací Sdružení obrany spotřebitelů (SOS) kontaktují, se na soudy již neobrací,“ říká Jana Teplá, právnička SOS. „Znamenalo by to pro ně nejen další finanční náklady, ale také perspektivu vleklého sporu, na jehož konci sice mohou zvítězit, podnikatel ale mezitím může svou činnost ukončit…“, dodává Jana Teplá. Nový systém mimosoudního řešení spotřebitelských sporů stojí na třech pilířích – kontaktu sporných stran za pomoci kontaktního místa a předání kvalifikované informace, mediaci a speciálním rozhodčím řízení. Sdružení obrany spotřebitelů bude vedle Hospodářské komory ČR a dalších spotřebitelských organizací poskytovat poradenství na úrovni kontaktních míst. Celý systém je založen na principu dobrovolnosti a ten vzbuzuje v očích mnohých jistou nedůvěru. Kritici systému nevěří, že strany – zvlášť podnikatelé – budou mít o účast v systému zájem. Motivace obou stran může být ovšem různá, protože systém nabízí několik výhod. Tou nejvýznamnější bude zřejmě výrazná úspora času (předpokládaná délka řízení je 60, maximálně 90 dnů) a nákladů (poskytnutí kvalifikované informace na kontaktním místě je zcela zdarma, rozhodčí řízení je zpoplatněno). Pro podnikatele může být motivem snaha o zachování dobrých vztahů se zákazníky. „Podnikatelé se do systému dobrovolně hlásí a prezentují to jako svou přednost – deklarují ochotu řešit spory se zákazníky smírnou cestou. Na trhu pak získávají konkurenční výhodu oproti ostatním. Zahraniční zkušenosti ukazují, že přesto, že účast není v systému povinná, podnikatelé se dobrovolně účastní,“ dodává Jana Teplá. Systém nezasahuje do fungujících způsobů mimosoudního řešení sporů, proto bude možné i nadále řešit spory mimo systém podporovaný ministerstvem průmyslu a obchodu v klasickém rozhodčím řízení prostřednictvím mediátora nebo finančního arbitra.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

11.6.

Přívalový déšť způsobil na silnicích statisícové škody

Přívalový déšť, který se 7. června 2007 přehnal nad Chrudimskem a dalšími okresy.

Společnost celý článek
1.8.

Pardubické školy o prázdninách zkrásní, město do nich investuje téměř 90 milionů korun

Letní prázdniny se i letos v některých pardubických školách nesou v duchu rekonstrukcí a modernizace, ať už se jedná o opravy vnitřních částí budov, výměnu vybavení či střešních krytin. Město do svých školských zařízení v letošním roce pošle téměř 89 milionů korun včetně DPH, rozdělených mezi celkem deset mateřských a základních škol.

Společnost celý článek
21.5.

Lucie Bílá a Miloslav Macela budou kmotry automobilu

Šestý ročník benefičního golfového turnaje Zibi Cup 2008 se uskuteční dnes 21. května pod Kunětickou horou.

Společnost celý článek
4.1.

Přesuny obcí a hranic okresů

S účinností od 1. ledna 2007 došlo v Pardubickém kraji ke změnám hranic okresů a přesunu některých obcí.

Společnost celý článek
10.3.

Nová sociální služba pro děti bude na Žampachu

Služba je určena osobám od 7 do 26 let s mentálním nebo kombinovaným postižením. „Má jim přinést odbornou podporu v překonávání jejich hendikepu a umožnit jim vést důstojný a z jejich pohledu spokojený život v podmínkách, které jim budou vyhovovat,“ řekl ředitel domova Luděk Grätz. Odlehčovací služba zase pomůže rodinám, které mají takové dítě ve stálé péči a potřebují si odpočinout a nabrat síly.

Společnost celý článek
14.10.

Zemědělci bijí na poplach: Jsme nejohroženější profese

Evropská rada mladých zemědělců chce dále prosadit změnu ve financování mladého zemědělství v členských státech EU.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting