S dětmi z rizikového prostředí se dá pracovat

17.1.

S dětmi z rizikového prostředí se dá pracovat

Pardubický kraj se pravidelně hlásí se svými projekty do programů na prevenci kriminality Ministerstva vnitra České republiky. V letošním roce se jeden z nich bude zabývat resocializačním programem pro děti ohrožené rizikovým způsobem života a druhý umožní zástupcům škol a obcím ve spolupráci s Policií ČR zvýšit bezpečnost jejich objektů.

 

„S resocializačními programy už máme v našem kraji zkušenosti a máme tu i odborníky, kteří umí s takovými skupinami dětí, případně jejich rodiči, efektivně pracovat. Rozhodně se jedná o potřebnou aktivitu, která významně pomáhá k osobnostnímu růstu dětí a předcházení jejich případné trestné činnosti,“ uvedl Pavel Šotola, radní pro sociální péči a neziskový sektor.

Resocializační program je zaměřen primárně na děti ve věku devět až čtrnáct let, které jsou v péči kurátora pro děti a mládež zejména z důvodu rizikového chování, rizikovosti prostředí, v němž žijí či se pohybují, páchání přestupků či nařízeného výchovného opatření. „Jedná se o děti, které ještě trestnou činnost nepáchají, ale z vývoje jejich chování, osobnostních předpokladů a výchovného prostředí se dá předpokládat, že pokud by se s nimi nepracovalo, jejich chování k trestné činnosti dospěje,“ řekla vedoucí odboru sociální věcí Helena Zahálková.

Odborníci budou v rámci toho programu pracovat s dětmi po dobu tří měsíců, a to ve skupině maximálně po osmi. Společně budou rozebírat individuální příčiny rizikového chování a jeho následky, například nezájem rodičů, vědomí vlastní role a vlastní hodnoty, práce s vlastní agresí, zvládání zátěžových situací a zdravé fungování ve společnosti, a další témata. Vše budou probírat maximálně zážitkovou formou tak, aby ukázali jednotlivé situace, možné reakce na ně a nabídli i jiné způsoby jednání než ty, které děti běžně užívají nebo jsou užívány v rodinném prostředí, a které mohou vést ke konfliktu s okolím, případně se zákonem.

„Po získání dotace musí kraj vysoutěžit externího odborníka ve veřejné zakázce, který bude spolupracovat s odděleními sociální právní ochrany dětí. Náklady projektu, na kterých se kraj bude podílet šestnácti procenty, činí necelých půl milionu korun a umožní účast 50-60 dětem,“ dodal Pavel Šotola.

V rámci druhého projektu se uskuteční pět kurzů zaměřených na ochranu tzv. měkkých cílů, jakými jsou zejména veřejné budovy, veřejná prostranství, školská, zdravotnická či sociální zařízení a další objekty.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

20.5.

Děti zamíří na pardubické letiště za Alíkem

Tradičně velkou prezentaci doplněnou technikou a soutěžemi bude mít Policie ČR a pro letošní rok připravil jeden z partnerů akce novinku, v podobě velkého multifunkčního stanu nazvaného Veselá Koopa. V něm bude pro děti mimo jiné připravena zajímavá hra, po jejímž úspěšném absolvování všichni obdrží průkaz Dětského leteckého navigátora.

Společnost celý článek
3.3.

AFI Palác bude hostit veletrh sociálních služeb

Veletrh nabídne také několik kulinářských zážitků. Tím nejexotičtějším bude ochutnávka občerstvení mongolské kuchyně, k mání budou ale také ochutnávky z chráněných kaváren Výměník a Café Apatyka.

Společnost celý článek
31.1.

Pozor na platnou technickou i převod vozidel

Samozřejmě že výmluvy byly totožné. Nikdo z řidičů o této skutečnosti neměl tušení. Zkontrolujte své automobily, zda se náhodou termín technické prohlídky neblíží i vám. Ideální je mít poznámku v kalendáři svého mobilního telefonu, která vás na tuto povinnost upozorní.

Společnost celý článek
28.12.

Město se zbavuje další bariéry

Služba, kterou zajišťuje obecně prospěšná společnost Tichý svět, v rámci magistrátu města funguje nonstop bez nutnosti objednání a navíc je zcela zdarma.

Společnost celý článek
22.2.

Kraj podporuje projekty v oblasti ekologického a technického vzdělávání

Cílem soutěže AMAVET je zvýšení zájmu žáků základních a středních škol Pardubického kraje o perspektivní technické a přírodovědné obory. „Akce nemá v republice obdoby a pro nás je jednou z možností, jak mladé lidi vtáhnout do světa vědy a techniky a motivovat je ke studiu na technických oborech. Autoři nejlepších prací z okresních kol postoupí do krajského kola, které se uskuteční 8. a 9. března v Pardubicích,“ uvedl radní pro oblast školství Bohumil Bernášek.

Společnost celý článek
18.12.

Setkání olympioniků není jen vzpomínání na minulost

Nejstarším účastníkem poslední schůzky olympioniků byl 88letý cyklista Václav Machek, stříbrný z olympijských her v Melbourne v roce 1956 a mezi dalšími například hokejista Vladimír Martinec, kanoista Martin Doktor či cyklista Jiří Daler.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting