Senátoři podpořili petici Stop spalovně v Rybitví

22.3.

V pátek 19. března projednali senátoři petici proti spalovně nebezpečného odpadu v Rybitví a schválili usnesení Výboru pro vzdělání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, který padesátitisícovou petici projednal na veřejném slyšení 28. ledna tohoto roku.      Senátoři ve schváleném usnesení konstatují, že oznamovatel záměru, společnost AVE CZ mohl uvést Ministerstvo životního prostředí ČR a veřejnost v omyl tím, že v podkladech předložených v procesu EIA použil nepřesné či zavádějící formulace k danému záměru. Dále senátoři podpořili názor občanského sdružení a široké veřejnosti, že se nejedná o modernizaci stávající, dnes nefunkční spalovny komunálního odpadu a čistírenských kalů, ale v o výstavbu nové spalovny nebezpečných odpadů.      „Dnešní jednání v Senátu, doufejme, završilo naši snahu, aby v Rybitví nevznikla spalovna nebezpečných jedů. Senátoři se přiklonili k všeobecnému názoru, že se nejedná o modernizaci, ale novou stavbu,“ uvedl Jan Tichý, místopředseda občanského sdružení Stop spalovně v Rybitví Byl to právě Jan Tichý, který senátorům vysvětloval důvod vzniku petice a řadu záměrných pochybení a lží investora, kterým čelila pardubická veřejnost stejně jako Ministerstvo životního prostředí.      V Senátu ČR vystoupil také předseda občanského sdružení Libor Malý, který poslancům vysvětlil - na základě plánu investora vybudovat spalovnu nebezpečného odpadu v Rybitví - chyby ve stávajícím zákonu 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí. „Jsem velice rád, že se Senát přiklonil na naši stranu, stejně jako za doporučení Pardubickému kraji vypracovat a podat Parlamentu České republiky návrh novely zákona č. 100/2001 Sb., kterou díky znalosti problematiky tohoto zákona po dohodě s krajským zastupitelstvem chceme využít,“ dodal Libor Malý.      Občanské sdružení Stop spalovně v Rybitví bude dále sledovat případný vývoj kolem spalovny v Rybitví a trvat na svém původním cíli – zamezit i v budoucnu výstavbě spalovny nebezpečného odpadů.   Libor Malý, předseda občanského sdružení Stop spalovně v Rybitví Jan Tichý, místopředseda občanského sdružení Stop spalovně v Rybitví

Další zprávy z kategorie "Společnost"

8.4.

Mezinárodní konference o současném dění v Evropě na Univerzitě Pardubice

Hlavním cílem projektu, vymezeného na období od srpna 2015 do února 2017, je posílení demokracie v Evropě a zapojení politicky neorganizovaných běžných občanů do řídících procesů v rámci občanské společnosti.

Společnost celý článek
23.5.

Hrobka Jana Kašpara je ostudná, říká náměstek Tichý

K aktivitě náměstka hejtmana se připojuje i nově vznikající občanské sdružení Společnost Jana Kašpara.

Společnost celý článek
15.3.

Nebezpečný oxid uhelnatý ohrozil děti v mateřské škole

Naštěstí se nikomu nic nestalo a nemusela být provedena ani evakuace osob. Po odvětrání klesly hodnoty nebezpečného oxidu uhelnatého. Na místo byl povolán revizní technik.

Společnost celý článek
9.12.

Nebezpečný střelec ve škole

Tyto dvě hlídky společně vstoupily do budovy. Postupně se na místo sjely další hlídky z okolí – OOP Třemošnice, OOP Chrudim, OOP Heřmanův Městec a OOP Polička. Tyto hlídky postupně takticky „pročišťovaly budovu“. Ozbrojeného pachatele se podařilo eliminovat kolegům z Hlinska. Po provedeném zákroku následovalo taktické obsazení budovy a evakuace zraněných osob.

Společnost celý článek
25.9.

Vědomostní soutěž o Hasičské pohádky je zpět

Jaké jsou linky tísňového volání? Co dělat, když v našem panelovém domě hoří? Proč první středu v měsíci houkají sirény? Jak se zachovat při bleskových povodních? Co by mělo obsahovat evakuační zavazadlo? Soutěžte s námi. Ověřte si, že znáte správnou odpověď. Ujistěte se, že víte, jak si zachránit život!

Společnost celý článek
22.4.

Registr automobilů přidá dva „úřední“ dny

Oba májové svátky, 1. i 8. května, připadají na čtvrtek, kdy si lidé běžně mohou v registru vyřizovat své záležitosti.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting