Šest fakult Univerzity Pardubice vyhlásilo 2. kolo přijímání přihlášek a přijímacího řízení do bakalářského studia.

27.7.

Šest fakult Univerzity Pardubice vyhlásilo 2. kolo přijímání přihlášek a přijímacího řízení do bakalářského studia.

Šest fakult Univerzity Pardubice vyhlásilo 2. kolo přijímání přihlášek a přijímacího řízení do bakalářského studia. 
Do některých oborů mají uchazeči k odeslání přihlášky již jen několik dní, studium některých oborů mohou ještě měsíc zvažovat.
Sedm fakult Univerzity Pardubice přijalo v 1. kole přijímacího řízení do bakalářských studijních programů a oborů 5 tisíc přihlášek. Po jejich vyhodnocení spolu s výsledky červnového přijímacího řízení vyhlásilo šest fakult Univerzity Pardubice druhé, doplňující kolo přijímacího řízení do některých svých studijních programů, resp. oborů. 
Aktuální termíny pro podání přihlášek k bakalářskému studiu (v 2. kole):
Univerzita Pardubice
Fakulta
podání přihlášek do bakalářského studia 
- 2. kolo -
do
Fakulta filozofická 
28. července
Fakulta ekonomicko-správní
31. července
Fakulta elektrotechniky a informatiky
10. srpna
Fakulta chemicko-technologická
13. srpna
Dopravní fakulta Jana Pernera
31. srpna
Fakulta zdravotnických studií
31. srpna
Fakulta restaurování
2. kolo nevypisuje
- Fakulta filozofická přijímá přihlášky ještě do některého z 8 vybraných jednooborových bakalářských oborů a do 7 vybraných dvouoborových bakalářských oborů s termínem podání přihlášky do 28. července – přijmout plánuje do bakalářských oborů ještě cca 150 uchazečů;
- Fakulta ekonomicko-správní doplňuje počty přijatých uchazečů do 4 oborů studijního programu Systémové inženýrství a informatiky, do 3 oborů studijního programu Ekonomika a management a do 1 oboru studijního programu Hospodářská politika a správa s termínem podání přihlášek do 31. července – fakulta plánuje přijmout ještě cca 220 uchazečů;
- Fakulta elektrotechniky a informatiky bude doplňovat počty studentů ve všech svých 3 bakalářských oborech a přijímá přihlášky ke studiu do 10. srpna – fakulta plánuje přijmout na 200 uchazečů;
- Fakulta chemicko-technologická – přijímá přihlášky do 9 bakalářských oborů do 13. srpna a na chemicko-technologické obory má ještě šanci cca 250 zájemců o studium;
- Dopravní fakulta Jana Pernera – přihlášky přijímá do vybraných bakalářských oborů do 31. srpna a může přijmout ještě cca 300 uchazečů;
- Fakulta zdravotnických studií – přijímá přihlášky ještě do 1 oboru studijního programu Specializace ve zdravotnictví a do 1 oboru studijního programu Zdravotně sociální péče s termínem podání přihlášek do 31. srpna – fakulta plánuje přijmout ještě cca 40 uchazečů.
Fakulta restaurování, která sídlí v Litomyšli, druhé kolo přijímacího řízení nevyhlašuje, kapacita 1. ročníku je naplněna.
Čtyři fakulty (dopravní, ekonomicko-správní, chemicko-technologická a elektrotechniky a informatiky) přijímají do bakalářských studií bez přijímacích zkoušek, na základě výsledků středoškolského studia. Na dvě fakulty (filozofickou a zdravotnických studií) budou případní uchazeči skládat přijímací zkoušku (písemnou nebo ústní dle jednotlivých studijních oborů).
Zájemci o navazující magisterská studia se také mohou ještě na některé, resp. 4 fakulty hlásit, a to buď do konce července, případně do poloviny srpna – podle zvoleného studijního programu a fakulty:
Vloni přišlo na univerzitu celkem přes 8 100 přihlášek ke studiu, z toho do bakalářských studijních programů přes 6 200 přihlášek (v prvním kole na 5 300 přihlášek).
Zájemci o studium na Univerzitě Pardubice mají k dispozici speciální webovou stránku – www.evolupce.cz, kde naleznou řadu užitečných informací, zorientují se ve studijní nabídce i místě studia. 
Zájemci se navíc mohou zaregistrovat k odběru elektronického INFOSERVISU zdarma a získat tak pohodlně „virtuálně“ důležité informace k zahájení vysokoškolského studia, k přípravným kurzům, vlastnímu přijímacímu řízení, dozvědět se o důležitých termínech i zajímavostech života vysokoškoláka na Univerzitě Pardubice a v Pardubicích.
Sledovat dění na Univerzitě Pardubice mohou i prostřednictvím univerzitního elektronického časopisu e-Zpravodaj nebo na sociálních sítích.
Bližší informace: 
webové stránky Univerzity Pardubice http://www.uni-pardubice.cz – rubrika pro uchazeče o studium http://evolupce.cz
studijní oddělení jednotlivých fakult - přes telefonní ústřednu 466 036 111

Další zprávy z kategorie "Společnost"

11.9.

Pozvánka do Galerie Univerzity Pardubice na výstavu: Šárka Hrouzková – Rezavé otisky a koláže

Malířka a grafička Šárka Hrouzková vystavuje malbu a kombinované techniky vycházející z malby již od poloviny 80. let. Absolvovala Katedru výtvarné teorie a výchovy, bohemistiky na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V 80. letech učila na Ostravsku a od roku 1990 žije a pracuje ve Východních Čechách. V roce 1999 založila se svou kolegyní Pavlínou Vomočilovou soukromé Výtvarné studio v Dolním Újezdě u Litomyšle, kde se věnují výtvarně nadaným dětem a mládeži (od r. 2009 soukromá ZUŠ, o.p.s.). Je členkou Unie výtvarných umělců pardubického regionu a Klubu konkretistů KK3.

Společnost celý článek
12.4.

Radní pomohl s návratem zvířat do volné přírody

Většina živočichů se do zařízení dostala v průběhu zimy s lehčími zraněními

Společnost celý článek
28.4.

Kraj nesouhlasí s postupem pojišťoven

V pátek udělili první pokutu, a to chrudimské nemocnici.

Společnost celý článek
17.7.

Žádný nový případ BSE

Od prosince roku 2007 žádný nový případ, žádná šílená kráva pozorována, ani na základě vyšetřování diagnostikována.

Společnost celý článek
4.4.

Muzeum krátce vystavuje Kasperův plochodrážní speciál

„Motocykl jsme získali díky dlouhodobé spolupráci a přátelským vztahům s rodinou Kasperových. Je ve vynikajícím stavu, neboť jeho majitel jej do poslední chvíle vylepšoval a oprašoval, plně funkční a pojízdný,“ doplnila Věra Doležalová.

Společnost celý článek
15.8.

Nepořádek ve městě? Upozorněte nás ememeskou

Mezi příjemce jsou zařazeni pracovníci magistrátu, kteří se v opodstatněných případech budou snažit zjednat nápravu.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting