Šest osobností obdrží ocenění města Pardubic

5.2.

Šest osobností obdrží ocenění města Pardubic

| Pardubice předají celkem šest ocenění města za rok 2015. Medaile města obdrží vysokoškolský profesor Arnošt Pellant, ředitel Východočeského divadla Petr Dohnal, emeritní ředitel pivovaru Ludvík Šťastný a kronikář Zdeněk Veselík. Čestnými občany města se stanou architekt Miroslav Řepa a in memoriam stavitel železnice Jan Perner. Šestici oceněných vybral speciálně sestavený Komitét.

Deska_magistrát
„Byť o Oceněních města pro rok 2015 rozhodovali pardubičtí zastupitelé na konci září loňského roku, budou ocenění předána až na Reprezentačním plese města Pardubic 12. března. Vždyť velká reprezentační akce města a ocenění města k sobě bezpochyby patří. Věřím, že i laureáti budou vnímat pozitivně atmosféru slavnostního večera,“ řekl primátor Pardubic Martin Charvát.

„Komitétu je každoročně velkou ctí vybírat z nominovaných ty, kteří si daný rok budou moci některé z městských ocenění odnést. Zároveň je mi líto, že tak velké osobnosti, jakou byl pro Pardubice stavitel železnice Jan Perner, jsme navrhovali ocenění až 170 let po jeho tragickém skonu. Jak rád bych mu potřásl rukou za jeho stavitelské činy osobně,“ sdělil předseda Komitétu Josef Kubát.

Letos bude radnice sbírat návrhy na osobnosti, kterým by mělo být uděleno ocenění města za rok 2016, o několik měsíců později, než tomu bylo v předchozích letech. Důvodem je změna pravidel při udělování ocenění. Nově bude například zapracován návrh na přidání čtvrtého možného ocenění, kterým bude čestný hrob.

Medailonky osobností, kterým náleží ocenění města Pardubic za rok 2015

prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc. – Medaile města Pardubic

Prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc. stál u zrodu vysokoškolského Ústavu zdravotnických studií a následně Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice. Od roku 2002, kdy byl vysokoškolský ústav založen, stál v jeho čele jako ředitel a následně po transformaci na Fakultu zdravotnických studií v roce 2007 se stal jejím děkanem na dvě funkční období. Pod jeho vedením postupně vzniklo na fakultě celkem pět bakalářských, tři navazující magisterské a dva doktorské studijní obory. Profesor Pellant je významným odborníkem v oboru otorinolaryngologie, v letech 1996 – 2002 byl primářem ORL a následně v letech 2002 – 2008 přednostou Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku v Pardubické krajské nemocnici, a.s. Zasloužil se o rozvoj oboru otorinolaryngologie na regionální, celorepublikové a mezinárodní úrovni.

Mgr. Petr Dohnal – Medaile města Pardubic

Petr Dohnal je ředitelem a uměleckým šéfem Východočeského divadla v Pardubicích od roku 1999. Za jeho vedení se dostalo Městské divadlo do povědomí celé republiky, a to jak na domovské scéně, tak na zájezdech a festivalech. Herci VČD sbírají ocenění v celorepublikových soutěžích. Divadlo si také drží dlouhá léta vysokou návštěvnost. Každoročně pořádá mimo jiné Festival smíchu, divadelní ples, nové projekty na Malé scéně apod.

Ludvík Šťastný – Medaile města Pardubic

Ludvík Šťastný se narodil 1. prosince 1934. Po absolvování základní školy v Pardubicích se v Plzni vyučil sladovnickému a pivovarskému řemeslu. Po nástupu do pardubického pivovaru ještě vystudoval Střední školu potravinářské technologie v Praze – obor výroba piva, stal se mistrem na sladovně, posléze sládkem. Od roku 1978 až do roku 1991 byl ředitelem závodu Pardubice, který spadal pod Východočeské pivovary, s. p. v Hradci Králové. Díky neustálému zájmu o pivovarství a získávání nových poznatků rozvíjel Ludvík Šťastný investicemi a novými technologickými postupy pardubický pivovar tak, že byl konkurenceschopný i v soutěži se silnou konkurencí nadnárodních společností vlastnících některé české pivovary. 

Zdeněk Veselík – Medaile města Pardubic

Zdeněk Veselík se již 50 let zabývá zaznamenáváním událostí, ke kterým došlo v Pardubicích v oblasti sportu, kultury, politiky či veřejného života. Začínal besedami v tehdejším národním podniku Tesla a přešel do formy sestavování kronik. Do dnešního dne jich sestavil 26. Další jeho aktivitou je už po 8 let organizování srazu bývalých sportovců, kteří prošli pardubickými kluby.

Ing. Jan Perner (in memoriam) – Čestné občanství města Pardubic

Ing. Jan Perner se narodil 7. září 1815 v Bratčicích. V roce 1822 byl zapsán do elementární školy v Potěhách, poté vystudoval Týnskou hlavní školu v Praze. Inspirován zprávami o parním stroji pražského mechanika Josefa Božka a o první železné dráze anglického vynálezce Stephensona se rozhodl pro studium pražského technického učiliště. Ukončil jej v roce 1883. V roce 1836 odjel s českými techniky do Ruska, kde se podílel na stavbě dráhy z Petrohradu do Carského Sela. Po návratu mu bylo svěřeno vedení stavby dráhy z Břeclavi do Brna, byl pověřen i projekčními pracemi v úseku z Ostravy do Osvětimi. Od roku 1842 působil jako vrchní inženýr státních drah. Následně byl pověřen, aby posoudil dosud navržené trasy pražsko-drážďanské dráhy - v úseku mezi Olomoucí a Prahou doporučil vést dráhu Polabím, tedy i přes Pardubice. Dne 9. září 1845 při kontrolním dnu stavby v choceňském tunelu však utrpěl vážný úraz a následující den zemřel v domě svých rodičů v Pardubicích.

Ing. Arch. Miroslav Řepa – Čestné občanství města Pardubic  

Miroslav Řepa se narodil 24. 2. 1930 v Pardubicích. Po absolvování pardubického reálného gymnázia studoval v Praze Vysokou školu architektury a pozemního stavitelství a rovněž Akademii výtvarných umění. Během studia na AVU úspěšně spolupracoval na architektonických soutěžích u profesora Fragnera a architektů Jiřího Gočára a Jiřího Krohy. Po ukončení studií krátce spolupracoval se svým otcem, významným akademickým architektem Karlem Řepou. V roce 1965 vyhrál s architektem Vladimírem Pýchou soutěž na Československý pavilon na Světové výstavě v Montrealu. Následoval projekt divadla Laterny Magiky pro světovou výstavu do japonské Ósaky v roce 1970 a funkce technického ředitele čs. pavilonu na Expo ´92 v Seville. Od roku 1970 spolupracoval na rekonstrukci Smetanova divadla a Národního divadla, později také na rekonstrukci Tylova, dnes Stavovského divadla. V roce 1993 realizoval ve funkci kurátora výstavu J. Plečnika, později přenesenou do dalších evropských měst (Berlín, Brusel, Paříž, Vídeň) a zámoří (New York, Haifa). Následně byl jmenován hlavním kurátorem ojedinělé výstavy „Deset století architektury“ v celém areálu Pražského hradu. Ing. arch. Miroslav Řepa bezesporu patří mezi nejvýznamnější a neúspěšnější architekty s dosahem republikovým i světovým. U příležitosti významného životního jubilea (85 let) bylo Ing. arch. Miroslavu Řepovi uděleno v roce 2015 „Čestné občanství města Pardubic“.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

2.4.

Nahá s houslemi vstoupí na prkna Východočeského divadla

Před první premiérou se ve foyer koná vernisáž výstavy Krajinomalby malíře, spisovatele a básníka Václava Vokolka.

Společnost celý článek
15.3.

Reprezentační ples města Pardubic

Průvodcem celého večera bude charismatický legendární televizní a rozhlasový moderátor Alexander Hemala, k poslechu ale především k tanci zahrají Pirate Swing Band s frontmanem Jiřím Ševčíkem. Návštěvníky plesu zcela jistě roztančí hlavní host Petr Kotvald se svými tanečníky. Během večera vás také potěší a pobaví baletní vystoupení ZUŠ Havlíčkova, taneční akrobacie nebo barmanská show.

Společnost celý článek
17.2.

Kraj opravuje jízdní řády. Začal na Žamberecku

Ty se na základě požadavků zástupců samospráv objeví v jízdních řádech k 1. dubnu 2012.

Společnost celý článek
3.2.

Děti jsou podle výsledků analýzy ve škole spokojeny

Žáci druhého stupně základních škol by svou školu neměnili a přes devadesát procent rodičů by ji navíc doporučilo svým známým. Prokázaly to výsledky analýzy, která formou dotazníkového šetření probíhala na všech městem zřizovaných mateřský a základních školách, včetně dvou domů dětí a mládeže a dvou základních uměleckých škol.

Společnost celý článek
26.10.

Hradec: Generální pardon pro dlužníky nájemného

O prominutí poplatku z prodlení z nájemného mohou požádat všichni ti, kteří v minulosti dlužili nebo stále dluží na nájemném.

Společnost celý článek
8.1.

Vzniká odborná skupina pro zvýšení efektivity školství

Tato koncepce by měla být prvním krokem k řešení nedostatku pracovníků pro dělnické profese.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting