Službám města Pardubic začíná zimní sezóna

18.11.

Službám města Pardubic začíná zimní sezóna

Začátkem listopadu vešel v platnost aktuální Plán zimní údržby pro období 2013-2014, který
pravidelně zpracovává akciová společnost Služby města Pardubic a Odbor dopravy Magistrátu města Pardubic.
Plán slouží jako základní podklad k provádění zimní údržby na pozemních komunikacích ve městě Pardubice. Je zpracován ve smyslu Silničního zákona č. 13/1997 Sb. a Vyhlášky č. 104/ 1997 Sb. v platném znění, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích a Nařízení
č. 9/2009 Statutárního města Pardubice.


Plán zimní údržby je zpracován pro obvyklý stav meteorologické situace v zimním období s přihlédnutím ke společenským potřebám a ekonomickým možnostem města Pardubice a také k technickým a ekonomickým možnostem akciové společnosti Služeb města Pardubic. Plán mimo jiné obsahuje základní postup při vzniku mimořádné situace.


Součástí Plánu ZÚ je i tzv. Schvalovací doložka, která obsahuje ustanovení o tom, že zimní údržba nebude dočasně prováděna na komunikacích, kam se technika SmP a.s. nedostane z důvodů překážek na komunikacích / nevhodně zaparkovaná vozidla, silně zledovatělé komunikace vzniklé plošným zmrznutím vody při poruchách vodovodního řádu, překopu komunikace apod./. V takovém případě bude, po dohodě s odborem dopravy, tato komunikace označena značkou A22 s dodatkovou tabulkou o neprovedení zimní údržby.


Cílem zimní údržby na pozemních komunikací je zajistit pro celé období tj. v době od 1.11. 20123 do 31.3. 2014, zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti komunikací, vzniklých zimními povětrnostními podmínkami.
Zimní údržba se nevztahuje na plochy, které nejsou majetkem Statutárního města Pardubice nebo jsou v pronájmu a v soukromém vlastnictví.


Udržovány budou komunikace zařazené do Plánu zimní údržby dle pořadí stupně důležitosti od I. do III. kategorie v celkové délce 204km. Při určování kategorií se přihlíželo k intenzitě dopravy, k vedení tras hromadné veřejné dopravy, k dopravnímu významu komunikace a ke stavebně technickému stavu komunikace. Je třeba také počítat s existujícími lhůtami pro zmírňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti komunikací. Například u komunikací zařazených do I.pořadí důležitosti se závady zmírňují do 4 hodin po posledním spadu u II. pořadí do 12. hodin a III. pořadí přichází na řadu po ošetření I. a II. pořadí, nejpozději do 48 hodin. 

 
Udržovat se bude také cca 196km chodníků a cyklostezek, 304 zastávek MHD a 355 přechodů a 34 nebezpečných míst, podchodů a nadchodů, 65 škol, zdravotnických středisek a domovů důchodců.
Údržba bude standardně prováděna příslušnými technickými mechanizmy. Převážně ručně budou ošetřovány zastávky MHD a přechody pro chodce.


I nadále se počítá s případem kalamitního průběhu zimy. Je ustanoven Městský operační štáb zimní údržby, který bude mít za úkol kontrolovat průběh zimní údržby v Pardubicích a na základě jeho rozhodnutí primátorka města případně vyhlásí nebo odvolá kalamitní stav.


Technika určená pro zimní údržbu čeká na první zásahy. Od loňského roku se počet mechanizmů, které budou zajišťovat zimní údržbu, nezvýšil. Na skladě je připraveno více než 900t posypové soli. Pomoc při zimní údržbě mají Služby také smluvně zajištěnou s dodavatelskými firmami se kterými se osvědčila spolupráce již v minulosti.
Kompletní znění Plánu zimní údržby pro období 2013 - 2014 je možno shlédnout na www.smp-pce.cz.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

10.12.

V základní škole ve Svítkově se začíná stavět

Budova školy bude rozšířena v úrovni přízemí v části mezi hlavní budovou a severním křídlem a také v části vedle traktu školní jídelny. Dvě nadzemní podlaží navíc „vyrostou“ na objektu školní jídelny.

Společnost celý článek
30.7.

Připravuje se další rozšíření kamerového systému

Součástí dodávky je navíc i jeden komplet mobilní kamery pro operativní zásahy městské policie.

Společnost celý článek
30.11.

Globus o adventu opět na hodinku ztichne

Nákup bez hudby, takovou nabídku dal svým zákazníkům i zaměstnancům Globus poprvé v loňském roce, a protože se setkala s pozitivním ohlasem, letos na ni naváže.

Společnost celý článek
22.4.

Duální vzdělávání cestou k zaměstnanosti absolventů

V České republice je řada podobných projektů, ale žádný z nich nedosahuje takové intenzity jako tzv. duální vzdělávání. To je ve vyučovacím týdnu založeno na třídenní praxi studenta přímo v podniku ve spojení s dvoudenní teoretickou výukou.

Společnost celý článek
13.11.

Do pardubických ulic vstupují Vánoce

Hlavní práce se rozbíhají začátkem listopadu tak, aby se vše stihlo do prvního adventního víkendu.

Společnost celý článek
30.5.

Cyklostezka z Hradce do Kuksu má svůj základní kámen

Stavba vyjde na 60 milionů korun, většinu nákladů uhradí finanční zdroje Evropské unie.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting