Společnému soužití se musíme učit

16.5.

 Společnému soužití se musíme učit

 Společnému soužití se musíme učit

Květen je měsíc, kdy si intenzivněji připomínáme význam a důležitost manželství rodiny a mateřství. První příležitostí byl Den matek, který připadl na minulou neděli. Druhým významným dnem je 15. květen, který OSN vyhlásila jako Mezinárodní den rodiny. Úplná rodina je skutečným základem každé společnosti. Je to hodnota, kterou zažíváme den co den po celý život. A přesto si málo uvědomujeme její význam a téměř vůbec se v této oblasti nevzděláváme. Většina z nás do rodinného života spadla rovnýma nohama, a to jak hned při narození, tak posléze do své vlastní rodiny. První cesta je sice přirozená, ale stále častěji se rodí děti mimo manželství a tedy mimo úplnou rodinu. Na druhou stranu je přibližně polovina manželství, která fungují pouze krátce, a pak se rozpadají. To je skutečnost dneška a je nutno se ptát, proč tomu tak je. Důvodů je bohužel celá řada. Je vážně s podivem, že se ve školách učíme vědomosti z různých oblastí, ale jak žít v manželství, v rodině a jaký význam má takové soužití pro jedince i společnost, se učí pouze velmi okrajově. Tak jako mezinárodní organizace OSN vyzdvihuje význam rodiny, tak i v této oblasti působí celá řada neziskových organizací. Jsou to například mateřská a rodinná centra, rodinné poradny, občanské poradny, charity, volnočasové kluby a další, které pořádají osvětové a vzdělávací akce pro veřejnost. Jejich cílem je upozornit na význam úplné rodiny, která se nedá plnohodnotně jiným soužitím nahradit. To je fakt, a proto manželství a rodina nejsou přežitkem, ale nezbytným předpokladem pro ozdravění naší společnosti a vztahů v ní.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

8.12.

Elektrárna Opatovice doposud nezdůvodnila zvýšení cen tepla

Nutné je ale zdůraznit, že se do konečných cen nepromítne celý nárůst nákladů na nákup tepla. Tepelné hospodářství důrazně podtrhuje, že chce udržet svou pozici jedné z nejlevnějších energetických společností v České republice.

Společnost celý článek
21.3.

Novinka pro pacienty s onemocněním plicní tkáně

Vedoucím tohoto Sdruženého centra je MUDr. Vladimír Bartoš z FN Hradec Králové. Koordinátorkou za pardubické oddělení je Renata Králová.

Společnost celý článek
27.5.

Unikátní velkoskupina opět v programu Aviatické pouti

„V loňském roce jsme do programu zařadili takzvané Balbo neboli velkoskupinu historických letadel defilujících ve společném průletu na pardubické obloze. Toto ojedinělé vystoupení mělo značný ohlas u diváků, leteckých fandů, ale také u zúčastněných pilotů, proto jsme obdobné vystoupení do programu zařadili i v letošním roce.

Společnost celý článek
13.2.

Nájemníci dluží městu přes 15 miliónů korun

Přesto se město snaží dluhy od svých nájemníků vymoci. Je to pro něj však cesta zdlouhavá a často neúspěšná. Dlužníky vyzve k úhradě závazku, případně navrhne splátkový kalendář k umoření dluhu.

Společnost celý článek
18.2.

Galavečer Den D: nominujte i vy dobrovolníky

Všichni nominovaní dobrovolníci budou poté pozváni na slavnostní galavečer a až na místě se dozví, kdo získal ocenění.

Společnost celý článek
3.3.

Úřad pronajal trafostanici

Jednalo se tak o říšskoněmecký subjekt, jehož vlastnická práva ale zanikla už v roce 1945.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting