Spolupráce s babičkami se osvědčila

30.11.

Spolupráce s babičkami se osvědčila

 Město spolu s některými pardubickými školami a organizací KONEP již několikátým rokem spolupracuje s dobrovolníky z řad seniorů. Ti se rozhodli svůj volný čas věnovat dětem a pravidelně docházejí do jedenácti mateřských a jedné základní školy v Pardubicích. Pomáhají zde například s oblékáním či při ranních aktivitách, doprovázejí děti při vycházkách nebo jim čtou pohádky. Vedení města se jim proto rozhodlo poděkovat formou společného setkání na radnici.
Babičky v MŠ
„Rád bych poděkoval všem babičkám za jejich ochotu a zájem se na projektu podílet. Děti, které nastupují do mateřských škol, bývají často plné nejistoty a strachu z nového kolektivu a právě babičky ve školkách jim dodají potřebný nadhled a klid. Navíc jsou velmi trpělivé, což je v případě práce s dětmi předškolního věku potřeba,“ doplňuje náměstek primátora zodpovědný za sociální politiku Jakub Rychtecký.
Většina seniorů působí v tomto projektu dlouhodobě. „Ty děti jsou báječné. Mateřská škola je pro ně prvním větším kolektivem a my jim můžeme pomoci naučit se, jak se v něm chovat a osvojit si určitá pravidla. Baví je nás poslouchat. Dnešní doba je bohužel taková, že rodiče nemají na své děti tolik času, jako tomu bylo dříve, nebo žijí odděleně a děti pak hledají někoho, komu se mohou vypovídat,“ chválí projekt jedna z jeho účastnic Ivanka Žaludová, která je „babičkou“ ve školce již třetím rokem.
Spolupráci pozitivně hodnotí i primátor města Martin Charvát. „Jsem doslova uchvácen z nadšení a entuziasmu dobrovolníků, respektive dobrovolnic. Tato spolupráce je přínosná pro obě dvě strany – jak pro děti, tak pro starší generaci. Obě dvě věkové skupiny se mohou vzájemně obohatit a být pro sebe inspirací,“ říká primátor.
Projekt odstartoval v roce 2014, a to v rámci komunitního plánování sociálních a souvisejících služeb. Během prvního půl roku se do projektu zapojilo celkem pět dobrovolníků. Počet babiček navíc značně převažuje nad dobrovolníky dědečky. „Za celou dobu fungování se do projektu zapojilo celkem pětadvacet seniorů včetně jednoho dědečka. V současné době s námi spolupracuje čtrnáct babiček, které si s dětmi hrají, chodí s nimi na plavání, po výletech a pomáhají jim při dalších aktivitách podle potřeb školky. Jedno pravidlo však platí ve všech zapojených mateřských a základních školách – senior nesmí zůstat nikdy s dětmi sám, nejedná se o náhradu pracovníka ve škole,“ podotýká Michaela Stránská z odboru sociálních služeb pardubického magistrátu.
Někteří dobrovolníci navíc byli nominováni na Galavečer oceňování dobrovolníků, společensky odpovědných firem a NNO. Za rok 2015 byla mezi „babičkami“ oceněna Ivanka Žaludová a za rok 2016 Eliška Lokajíčková.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

9.7.

Starostky požehnaly novému hasičskému vozu

Jeho slavnostní uvedení do provozu bylo hlavním bodem hasičské pouti,

Společnost celý článek
20.4.

Sakury zalila primátorka sektem

Společnost se mimo jiné stará také o provoz pardubického krematoria, které je od loňského roku národní kulturní památkou.

Společnost celý článek
18.1.

Pardubice poplatek za komunální odpad nezdraží, naopak nabízí osvobození

V roce 2013 očekáváme celkové náklady na odpadové hospodářství 73,5 milionů korun. V přepočtu to vychází na 839 korun na každého Pardubáka.

Společnost celý článek
2.4.

Město připravuje opravu hrobu Jaromíra Johna

O hroby v péči města se starají Služby města Pardubic, které spravují pardubické hřbitovy. Na náklady města zajistí pravidelnou údržbu a výzdobu pietního místa při příležitosti výročí úmrtí a Památky zesnulých a hradí nájemné za hrobové místo. O opravách nad rámec běžné údržby pak musí rozhodnout rada města.

Společnost celý článek
13.9.

Děti na přechodech nezklamaly

Naprostá většina oslovených dětí si byla dobře vědoma toho, že se před přecházením vozovky musí rozhlédnout, jen správné pořadí stran jsme museli v některých případech „doladit“.

Společnost celý článek
25.1.

Budoucnost silnice R35 a letiště v Pardubicích

Kudy povede její skutečná trasa a co změní na podobných sporech s majiteli pozemků nový zákon?

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting