Stanovisko města Ústí nad Orlicí k závodům Ústecká 21

4.8.

Stanovisko města Ústí nad Orlicí k závodům Ústecká 21

Stanovisko města Ústí nad Orlicí k závodům Ústecká 21

V pátek 29. července byl v Orlickém deníku zveřejněn článek - rozhovor s ředitelem Ústecké 21 panem Miroslavem Urbanem - týkající se pořádání automobilových závodů do vrchu. Ve zmiňovaném rozhovoru ředitel závodů pan Miroslav Urban obvinil vedení města z nezájmu o pořádání závodů do vrchu Ústecká 21 a pravděpodobného skončení závodů. V rozhovoru bylo mimo jiné uvedeno: „Město Ústí nad Orlicí bohužel jednoznačně oznámilo, že nemá o závody do vrchu zájem, že tento podnik není veden jako priorita pro město“, dále pak: „Ústecká 21 byla jen jedna, měla velkou tradici, ale bohužel město to za tradici nepovažuje, nedává to mezi priority.“ Vedení města odmítá uvedená vyjádření a považuje je za nepravdivé a do jisté míry účelové. O dané problematice jednal ředitel závodů na setkání se starostou města Petrem Hájkem, kde byla předložena žádost o finanční podporu od města a nabídka bezúplatného převodu silničních bezpečnostních svodidel z majetku Autoklubu do majetku města. Po konání letošního ročníku byl dále ředitelem závodů předložen rozpočet předpokládaných nákladů na obnovu asfaltového povrchu komunikace na Andrlův chlum. Celkové náklady představují cca 7,5 milionu korun s tím, že náklady na úsek komunikace ve vlastnictví města by měly činit 3 miliony korun. Ředitel závodů požádal město o vyjádření, zda tyto náklady na obnovu povrchu komunikace budou zahrnuty do rozpočtu města pro rok 2012. Rozhodnutí města vyžadoval v neadekvátně krátké lhůtě tří týdnů. Rada města považovala tento požadavek za nestandardní a z pohledu tvorby rozpočtu města na příští rok v daný čas nesplnitelný. Finanční podpora této akce v roce 2011 byla schválena v obdobné výši jako v letech předcházejících. Město před konáním závodů převod svodidel odmítlo zejména z důvodu jejich poškození a bylo připraveno o této nabídce jednat v průběhu letošního roku, s ohledem na to, že účelová komunikace má dva majitele – město Ústí nad Orlicí a obec Řetovou. Pokud jsou tedy svodidla Autoklubem považována za součást komunikace, není možné se obracet pouze na město. Při projednání požadavku na obnovu asfaltového povrchu, který nevykazuje žádné vady a nedostatky pro běžný silniční provoz, se Rada města Ústí nad Orlicí shodla, že opravu nevidí jako prioritu. A to zejména z důvodu současného stavu vozovky, finančních možností města a stavu ostatních místních komunikací a chodníků. Vedení města Ústí nad Orlicí se nikdy nevyjadřovalo k budoucnosti závodu, nikdy neoznačilo tuto akci za nezajímavou a nikdy netvrdilo, že akce nereprezentuje město. Učinilo maximum možného a odmítá obvinění, která uvedl ředitel závodů. Závody byly v letošním roce podpořeny nejen finančně, ale také přítomností statutárních zástupců města při samotných závodech.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

19.8.

Další případy falešného exekutora

Policisté žádají občany, aby jej v žádném případě neplatili a obrátili se na Policii České republiky.

Společnost celý článek
27.12.

V Moravské Třebové může vzniknout obor pro vzdělávání pilotů a mechaniků

Aeroklub již nyní nabízí studentům možnost pořízení leteckého průkazu, ale není schopní zajistit výuku většího množství studentů.

Společnost celý článek
10.9.

Ve svitavské nemocnici se zateplují čtyři budovy

Provoz budovy spotřebuje 40 procent veškeré elektrické energie spotřebované v nemocnici a 30 procent tepla na vytápění a ohřev vody a páry. Důvodem energetické náročnosti je, že velká část budovy je trvale klimatizovaná, nacházejí se v ní operační sály, ARO, interní JIP a centrální sterilizace.

Společnost celý článek
18.5.

Cyklisté z celé republiky se chystají na Královéhradecko

Smetanův statek patří také mezi ty, kteří nabízejí možnost vypůjčení kvalitních a moderních kol.

Společnost celý článek
4.8.

Startovací bydlení se osvědčilo

Z prvního hodnocení, které zpracovali studenti Univerzity Pardubice, vyplynulo, že dvě třetiny lidí, kteří v Pardubicích bydlí v bytech se zvýhodněným nájemným, chce ve městě zůstat i poté, co jim nájem v městských bytech skončí. O projekt mají zájem další města.

Společnost celý článek
13.5.

Poběžte s Tescem pro život podruhé!

Všichni účastníci přispějí Nadačnímu fondu dětské onkologie Krtek účastnickým poplatkem, jehož minimální výše je 150 korun..

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting