Stanovisko města Ústí nad Orlicí k závodům Ústecká 21

4.8.

Stanovisko města Ústí nad Orlicí k závodům Ústecká 21

Stanovisko města Ústí nad Orlicí k závodům Ústecká 21

V pátek 29. července byl v Orlickém deníku zveřejněn článek - rozhovor s ředitelem Ústecké 21 panem Miroslavem Urbanem - týkající se pořádání automobilových závodů do vrchu. Ve zmiňovaném rozhovoru ředitel závodů pan Miroslav Urban obvinil vedení města z nezájmu o pořádání závodů do vrchu Ústecká 21 a pravděpodobného skončení závodů. V rozhovoru bylo mimo jiné uvedeno: „Město Ústí nad Orlicí bohužel jednoznačně oznámilo, že nemá o závody do vrchu zájem, že tento podnik není veden jako priorita pro město“, dále pak: „Ústecká 21 byla jen jedna, měla velkou tradici, ale bohužel město to za tradici nepovažuje, nedává to mezi priority.“ Vedení města odmítá uvedená vyjádření a považuje je za nepravdivé a do jisté míry účelové. O dané problematice jednal ředitel závodů na setkání se starostou města Petrem Hájkem, kde byla předložena žádost o finanční podporu od města a nabídka bezúplatného převodu silničních bezpečnostních svodidel z majetku Autoklubu do majetku města. Po konání letošního ročníku byl dále ředitelem závodů předložen rozpočet předpokládaných nákladů na obnovu asfaltového povrchu komunikace na Andrlův chlum. Celkové náklady představují cca 7,5 milionu korun s tím, že náklady na úsek komunikace ve vlastnictví města by měly činit 3 miliony korun. Ředitel závodů požádal město o vyjádření, zda tyto náklady na obnovu povrchu komunikace budou zahrnuty do rozpočtu města pro rok 2012. Rozhodnutí města vyžadoval v neadekvátně krátké lhůtě tří týdnů. Rada města považovala tento požadavek za nestandardní a z pohledu tvorby rozpočtu města na příští rok v daný čas nesplnitelný. Finanční podpora této akce v roce 2011 byla schválena v obdobné výši jako v letech předcházejících. Město před konáním závodů převod svodidel odmítlo zejména z důvodu jejich poškození a bylo připraveno o této nabídce jednat v průběhu letošního roku, s ohledem na to, že účelová komunikace má dva majitele – město Ústí nad Orlicí a obec Řetovou. Pokud jsou tedy svodidla Autoklubem považována za součást komunikace, není možné se obracet pouze na město. Při projednání požadavku na obnovu asfaltového povrchu, který nevykazuje žádné vady a nedostatky pro běžný silniční provoz, se Rada města Ústí nad Orlicí shodla, že opravu nevidí jako prioritu. A to zejména z důvodu současného stavu vozovky, finančních možností města a stavu ostatních místních komunikací a chodníků. Vedení města Ústí nad Orlicí se nikdy nevyjadřovalo k budoucnosti závodu, nikdy neoznačilo tuto akci za nezajímavou a nikdy netvrdilo, že akce nereprezentuje město. Učinilo maximum možného a odmítá obvinění, která uvedl ředitel závodů. Závody byly v letošním roce podpořeny nejen finančně, ale také přítomností statutárních zástupců města při samotných závodech.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

25.9.

Žáci se budou moci učit Montessori metodou i na druhém stupni

Výuka Montessori metodou přitom v Pardubicích funguje již čtrnáct let, a to při ZŠ Pardubice-Polabiny I, ovšem pouze do páté třídy, město zároveň zřizuje školku s Montessori třídami.

Společnost celý článek
13.6.

Vedení KPP je znepokojeno situací okolo vedení městské kroniky

Představitelé Klubu jsou přesvědčeni, že do městské kroniky by měly být zaznamenávány informace o obci svobodně a nezávisle.

Společnost celý článek
16.12.

Přestavbu letního stadionu „pohlídá“ osvědčený manažer

Areál letního stadionu a území vymezené nábřežím Labe a ulicemi Hradecká, U Stadionu a Sukova třída, by se měl podle studie architektů Viktora Drobného a Martina Kabriela radikálně změnit a v budoucnu sloužit jak aktivním sportovcům, tak obyvatelům města ke sportu a relaxaci.

Společnost celý článek
7.1.

Žamberk plánuje výstavbu multifunkčního areálu

V šestitisícovém městečku Žamberk by mohl do několika let vzniknout multifunkční areál

Společnost celý článek
20.9.

Orlickoústecká nemocnice má novou rehabilitaci

Vznikla nová komplexní služba, která v kombinaci s výborným vybavením a erudovaným personálem bude mít své pevné místo v nově vznikající struktuře spojeného celku Nemocnice Pardubického kraje,“ řekl na úvod Roman Línek, který má v krajské radě na starosti zdravotnictví.

Společnost celý článek
29.6.

Pardubičtí bezdomovci budou reprezentovat ČR

Tento mezinárodní projekt funguje již od roku 2003 a cílem je zvyšování informovanosti o problematice sociálního vyloučení.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting