Stavařov se zdymadlem spojí nová cesta pro pěší

17.9.

Stavařov se zdymadlem spojí nová cesta pro pěší

Pardubice využijí provizorní cesty, která vznikla pro potřeby staveniště při revitalizaci slepého ramene Labe v Polabinách, a upraví ji pro pěší. Ti se tak budou moci procházet tímto svébytným „zeleným“ prostorem měkkého luhu, který obývá i řada ohrožených živočichů, nebo cesty využít jako zkratky mezi univerzitním kampusem a zdymadlem.
„Jedná se o cestu, jejíž založení už bylo kvůli stavbě prováděné Povodím Labe povoleno a byla tzv. protažena porostem podél slepého ramene a zpevněna vrstvou recyklátu a geotextilií, aby po ní mohla jezdit těžká technika. My toho nyní po zakončení revitalizace slepého ramene využijeme a stezku pro pěší už pouze dobudujeme tak, aby se stala součástí veřejných zelených ploch města s návazností na řeku Labe,“ sdělila náměstkyně primátora zodpovědná za investiční výstavbu Helena Dvořáčková, která upozornila i na výjimečnost této lokality. „Podél slepého ramene v Polabinách se nachází fragmenty lužního lesa, který byl přirozeným společenstvem Polabí – krajiny která nás obklopuje, jejíž jsme všichni součástí. Podél nové stezky rostou staré exempláře topolu černého, druhu, který postupně mizí. V tomto biotopu žije i řada ohrožených živočichů například skokan skřehotavý, skokan zelený, ještěrka obecná či ledňáček říční. Nová stezka umožní nahlédnout do tohoto přírodě blízkého společenstva,“ dodala náměstkyně Helena Dvořáčková. 
„Plánujeme vytvořit travnatou cestu. V rámci nutných prací se už pouze založí svrchní část nosné vegetační vrstvy pro štěrkový trávník a následně se po celé šíři, která bude tři metry, zaseje i samotný trávník,“ upřesnil náměstek primátora Jiří Rozinek, v jehož gesci je životní prostředí, rozpočet a finanční strategie města. „Náklady na nutné úpravy, které se budou týkat celkové rozlohy 1140 metrů čtverečních, půjdou z peněz Nadace pro rozvoj města,“ doplnil náměstek Jiří Rozinek. 

380 metrů procházky se zajímavým výhledem i lavičkami 
„Aby se docílilo funkceschopnosti osetého trávníku, potrvá to minimálně 3 vegetační měsíce. Po nové cestě se tak lidé projdou nejdřív na jaře příštího roku,“ vysvětlila náměstkyně Helena Dvořáčková a uvedla, že následné sekání trávy bude v kompetenci městského obvodu. Ten v minulých dnech také spolu s městskými architekty a Povodím Labe zorganizoval procházku po revitalizované části mrtvého ramene. „Prošli jsme v podstatě celou část revitalizovaného slepého ramene, a zároveň jsme představili studii, která se chystá kolem jezera Bajkal. Součástí studie je i velmi potřebný chodník mezi ulicí Lonkova a Hradecká. Veškeré stavební úpravy v okolí Bajkalu jsou však dosud blokovány nesouhlasným stanoviskem soukromého spolumajitele pozemku. Lidé měli také možnost zapichovat špendlíky do pocitové mapy tam, kde by měli rádi v budoucnu lavičky. Líbil se jim i nápad postavit na pravém břehu Labe discgolfové hřiště. Samozřejmě velmi přivítali také novou upravenou stezku ze Stavařova kolem slepého ramene,“ řekl starosta druhého městského obvodu Radek Hejný. „Je to velmi příjemná vycházková trasa, na níž vznikly nové výhledy na vodu. Věřím, že tudy po dokončení budou rádi procházet nejen místní,“ dodal starosta Radek Hejný. 

Nová cesta, která bude měřit 380 metrů, by v budoucnu měla navázat na plánovanou cyklostezku vedoucí z ulice Kunětická ke zdymadlu. Pokud si lidé trasu podél pravého břehu mrtvého ramene řeky oblíbí, radnice prostor dovybaví naučnými tabulemi i lavičkami. 

Město Pardubice velmi děkuje za spolupráci při budování cesty státnímu podniku Povodí Labe, Univerzitě Pardubice a Labské strojní a stavební společnosti, s.r.o.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

29.2.

Línek žádá důraznou ochranu Pardubického perníku

Podle Línka by již nemělo docházet k tomu, že se napodobeniny Pardubického perníku budou objevovat na polských či jiných trzích.

Společnost celý článek
23.11.

Deml: Kritiku od opozice bereme vážně

Na svém zasedání v úterý 24. listopadu se podněty ze strany sociální demokracie bude zabývat i celá městská rada.

Společnost celý článek
16.2.

Kraj nechá zmapovat, jak si stojí v oblasti inovací

„Pro projekt Smart akcelerátor necháme vytvořit analýzy z oblasti soukromých i veřejných výzkumných organizací a vysokých škol, ale i inovačních podniků. Chceme zjistit také stav networkingového a inovačního potenciálu v oblasti polytechnického vzdělávání na základních, středních a vyšších odborných školách a identifikovat talenty v našem kraji,“ upřesnil hejtman Martin Netolický. Analyzovány budou i bariéry získávání a udržení kvalifikovaných pracovníků v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.¨

Společnost celý článek
5.12.

Ve Studáneckém lese se dočkají nových cest i mobiliáře

„Studánecký les je stále více vyhledávaným místem v Pardubicích - láká k odpočinku, procházkám i proběhnutí. Rozhodli jsme se proto upravit povrch vyšlapaných tras,“ uvedl náměstek pardubického primátora zodpovědný za životní prostředí Jiří Rozinek.

Společnost celý článek
1.10.

Docent Novák přednášel na kongresu v Londýně

Hlavní část programu kongresu tvořily vědecká symposia a přednášky. Oftalmologové se při nich mohli seznámit se současnými trendy implantologie a refrakční chirurgie. Do přednáškové sekce o současných technologiích v implantologii se aktivně zapojil i doc. Novák. Představil se s přednáškou o kvalitě materiálů pro nitrooční čočky.

Společnost celý článek
16.12.

K čemu poslouží čtečka jízdenek?

Jediná varianta, která může kohokoliv napadnout je ta, že pachatel této krádeže bude mít přístroj jako suvenýr dokazující to, že za bílého dne lze celkem elegantně a bez povšimnutí ostatních odcizit cokoliv.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting