Stavba koridoru se opozdí nejméně o rok

14.9.

Stavba koridoru se opozdí nejméně o rok

Stavba koridoru se opozdí nejméně o rok

Na středu 9. září svolal starosta města Ústí nad Orlicí Richard Pešek na jednání u kulatého stolu zástupce státní organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), občanského sdružení Nádraží nedáme!, osadního výboru Kerhartice, Českých drah a zastupitelstva města. Cílem jednání bylo mimo jiné zjistit, co se stane se současnou výpravní budovou na ústeckém nádraží pokud bude prohlášena kulturní památkou, jakým způsobem bude financována její rekonstrukce a o jakou dobu se opozdí stavba koridoru v této části tratě. V současné době se čeká na vyjádření Ministerstva kultury a Ministerstva dopravy nicméně případnou rekonstrukci není možné hradit z prostředků určených na výstavbu koridoru a dle vyjádření SŽDC a Českých drah nejsou finanční prostředky na tuto rekonstrukci, která by se pohybovala mezi 60 - 100 miliony korun. Ve hře jsou v podstatě tři varianty řešení. První je prohlášení stávající výpravní budovy kulturní památkou, v takovém případě musí budova zůstat na svém místě. Druhou je, že budova nebude prohlášena kulturní památkou a bude zbourána a třetí varianta je, že nebude prohlášena za kulturní památku a i přesto zůstane na svém místě. Zástupci osadního výboru Kerhartice vyslovili obavy nad odkladem celé stavby, která je nyní již o nejméně jeden rok opožděna oproti původnímu plánu. Osadní výbor a město chce, aby stavba začala co nejdříve, jelikož cesta z Kerthartic do Ústí nad Orlicí vede přes velice nebezpečný železniční přejezd. Dle vyjádření Českých drah je budova v téměř havarijním stavu a pokud zůstane na svém místě budou se zde muset provozovat současné poskytované služby poskytovány i nadále. Vlastník budovy, tedy České dráhy nemám prostředky na její rekonstrukci. Vedení města znovu zopakovalo, že město o budovu nemá zájem, protože by nebylo schopno financovat její rekonstrukci ani provoz. I nadále tak zůstává otázkou, zda bude budova prohlášena kulturní památkou a kdy vůbec začne stavba koridoru v Ústí nad Orlicí. Po téměř dvou hodinách jednání bylo setkání ukončeno.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

5.12.

Dětský parlament vybíral jméno pro policejního koně

Děti si na společnou schůzku parlamentu přinesly 154 jmen, hlasováním z nich pak vybraly 15, které nabídnou městské policii. Přidají také obrázky, k nimž je výběr jména pro koně inspiroval.

Společnost celý článek
15.11.

Univerzita Pardubice ocenila nejlepší sportovce

V zasedací místnosti rektora (budova rektorátu, 3. NP, Studentská 95, Pardubice – Polabiny v 17 hodin) se sešli nejlepší sportovci univerzity za uplynulý akademický rok a vítězná fakulta 55. ročníku sportovních soutěží vysokoškoláků převzala do držení rektorský putovní stříbrný pohár.

Společnost celý článek
29.11.

„Nemocniční“ infekce. Velký problém, jemuž se dá správnou prevencí předcházet

Právě na problematiku infekcí spojených se zdravotní péčí byl zaměřen II. krajský mezioborový mikrobiologicko-infektologický seminář. V Pardubické nemocnici ho v tomto týdnu pořádalo oddělení klinické mikrobiologie společně s infekčním oddělením. Semináře se účastnil i vedoucí Národního referenčního centra pro infekce spojené se zdravotní péčí Vlastimil Jindrák.

Společnost celý článek
12.2.

Vlajka pro Tibet

Jako symbol podpory tibetského lidu proti čínskému útlaku bude 10. března 2008 před sídlem kraje vyvěšena tibetská vlajka.

Společnost celý článek
15.2.

Korálkový rekord pro dobrou věc!

Organizátorem projektu KORÁLKIÁDA je www.potvor.cz – portál pro kreativní lidi.

Společnost celý článek
3.1.

Projekty elektronického zdravotnictví pomohou zefektivnit práci

Konkrétně chce vedení kraje nyní ve svých zdravotnických zařízeních zavést elektronizaci zdravotnické dokumentace, sdílení zdravotnické dokumentace mezi poskytovateli zdravotnických služeb a modernizaci stávajících systémů pro zobrazení a sdílení obrazové dokumentace.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting