Stoletá kronika města Pardubic nalezena

24.7.

Stoletá kronika města Pardubic nalezena

Stoletá kronika města Pardubic nalezena

Město Pardubice získalo kroniku města Pardubice z období konce 19. a části první poloviny 20. století. Státnímu oblastnímu archivu ohlásil nález kroniky Martin Mandys z Pardubic. Zápisy v kronice počínají schůzí obecního zastupitelstva 23. března 1895, konané poprvé v zasedacím sále nové radnice, a končí zápisy z roku 1933, zapsanými do kroniky v roce 1934. „Pravost nalezené kroniky jsme nechali ověřit soudním znalcem. Je předpokládaná plná digitalizace kroniky a následné předání originálu do péče státního archivu,“ řekla ředitelka Státního okresního archivu Pardubice Jana Poddaná. „Tato kronika vyniká mezi jinými archivovanými kronikami jednak svojí formální úpravou, hezkou vazbou a dobrým stavem, ale především díky velmi dobré úrovni zápisů. Patří proto k cenným pramenům historie Pardubic. Vedle kronikářských zápisů obsahuje kronika i autografy významných osobností, které navštívily město Pardubice,“ uvedl tajemník magistrátu města Martin Růžička. „Vzhledem k historické důležitosti nálezu a jako ocenění příkladného občanského přístupu nálezce rada města Pardubic schválila poskytnutí odměny panu Mandysovi a to ve výši 20 tisíc korun,“ dodal tajemník. Vedení obecních kronik byla v minulosti věnována značná legislativní pozornost. Zřízení kronik ve všech významnějších obcích v Království českém bylo stanoveno dekretem presidenta Zemského gubernia s platností od 1. ledna 1836. Toto nařízení bylo od té doby několikrát novelizováno, naposledy v roce 2006.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

3.10.

Podepsali smlouvy na dva projekty s podporou EU

Polička chce za zhruba 28 milionů korun vytvořit nové moderní centrum světového skladatele, jehož muzeum je dnes už zastaralé.

Společnost celý článek
23.8.

Dětský domov v Pardubicích čeká transformace

Pardubický kraj v nedávné době jako jeden z prvních v ČR přistoupil ve svých osmi zařízeních k projektu s názvem „Transformace péče o ohrožené děti a mládež“.“

Společnost celý článek
22.4.

Duální vzdělávání cestou k zaměstnanosti absolventů

V České republice je řada podobných projektů, ale žádný z nich nedosahuje takové intenzity jako tzv. duální vzdělávání. To je ve vyučovacím týdnu založeno na třídenní praxi studenta přímo v podniku ve spojení s dvoudenní teoretickou výukou.

Společnost celý článek
12.9.

Setkání členů Rady Pardubického kraje se starosty.

Ve čtvrtek 13. září 2007 bude pardubický Ideon hostit každoroční setkání členů Rady Pardubického kraje se starosty měst a obcí.

Společnost celý článek
5.5.

Na svatého Floriana se otevřely brány hasičských stanic na Chrudimsku

Přibližně u každé třetí nehody je nutné použít právě vyprošťovací zařízení. Návštěvníci se zájmem poslouchali výklad i o problematice nebezpečí požárů, kdy a jak použít hasicí přístroj, jak předejít požárům i jak se chránit při mimořádné události a jak se zachovat, když zazní siréna. Přítomní, kterých hasiči napočítali i přes nepřízeň počasí více než 300, měli možnost prohlédnout si i nejmodernější mobilní techniku.

Společnost celý článek
24.4.

Svazy, obce, asociace a firmy recyklačního průmyslu chtějí pomoci ministerstvu s průchodným nastavením nově připravované odpadové legislativy, zasílají otevřený dopis ministru Brabcovi

Svazy, obce, asociace a firmy působící v recyklačním hospodářství nabízejí ministerstvu životního prostředí účast na diskusi v záležitosti nové odpadové legislativy. Formou otevřeného dopisu zdůrazňují, že právě široká odborná shoda je významným předpokladem pro úspěšný přechod k oběhovému hospodářství a k naplnění nových evropských cílů.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting