Účinný instrument proti domácímu násilí

8.1.

Účinný instrument proti domácímu násilí

Účinný instrument proti domácímu násilí

Od 1. ledna 2007 vstoupil v účinnost zákon číslo 135/2006 Sb. na ochranu před domácím násilím. Tento instrument dává policistům nová oprávnění. V případech domácího násilí mohou policisté nejenom vykázat násilnou osobu ze společného obydlí, ale také po dobu deseti dnů zakázat vstup do něj. Toto rozhodnutí policisty je účinné okamžitě, jakmile se o něm osoba, proti které směřuje, dozví. Jednou z podmínek vykázání je předpoklad, že dojde k nebezpečnému útoku proti osobám sdílejícím společné obydlí. Rozhodnutí o vykázání a zákaz vstupu do obydlí vydává policista za splnění zákonných podmínek z úřední povinnosti a nevyžaduje souhlas ohrožené osoby. Deset dnů zákazu vstupu do společného obydlí, ale třeba i jeho přesně vymezeného bezprostředního okolí nelze zkrátit, naopak soud může na návrh ohrožené osoby tuto dobu předběžným opatřením prodloužit až na jeden rok. Policista umožní okamžitě na místě vykázané osobě odnést si osobní věci a dokumenty, do 24 hodin pak v přítomnosti policisty další osobní věci a věci nezbytné pro výkon povolání, dále poskytne této osobě informace o možnostech ubytování jinde. Tato osoba je povinna vydat policistovi všechny klíče od společného obydlí. Ohroženou osobu pak policista informuje o možnosti podat návrh na předběžné opatření soudu a kontaktovat intervenční centra poskytující pomoc obětem domácího násilí. Policista dále do tří dnů provede kontrolu výkonu rozhodnutí, pokud rozhodnutí nerespektuje, a to jak vykázaná, tak ohrožená osoba, dopouští se trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí, případně přestupku. Proti rozhodnutí o vykázání lze podat odvolání podle správního řádu, avšak bez odkladného účinku.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

12.10.

Jablonné hostilo 13. ročník konference Orlicko-Kladsko

V rámci tohoto tématu se účastníci konference seznámili s činností jednotlivých složek integrovaného záchranného systému.

Společnost celý článek
5.8.

Služby města Pardubic přicházejí s novinkou v oblasti pohřebních služeb

Myšlence k vytvoření e- pohřbu předcházela pozitivní zkušenost pohřební služby s elektronickým objednáním konkrétního data a času ke sjednání smutečního obřadu pozůstalých.

Společnost celý článek
15.6.

Pastýřka se stane další dominantou města

Novou rozhlednu, která se hrdě tyčí Na Pastvisku ve výšce 516 metrů nad mořem, projektoval moravskotřebovský rodák Jan Škoda.

Společnost celý článek
28.11.

Letos uplyne 150 let od narození K. E. Macana

Macan se začal postupně zajímat také o otázky související s postavením nevidomých v tehdejší společnosti.

Společnost celý článek
3.3.

Tibetská vlajka bude viset 10. března na pardubické radnici letos už počtrnácté.

Celosvětová kampaň na podporu Tibetu – Vlajka pro Tibet - vznikla v polovině 90. let v západní Evropě s cílem poukázat na dlouhodobé porušování lidských práv v této oblasti.

Společnost celý článek
7.4.

Otevřely se cesty ke zlepšení dopravy v Pardubicích

Realizovat a financovat tyto akce by měl prostřednictvím Ředitelství silnic a dálnic stát.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting