Účinný instrument proti domácímu násilí

8.1.

Účinný instrument proti domácímu násilí

Účinný instrument proti domácímu násilí

Od 1. ledna 2007 vstoupil v účinnost zákon číslo 135/2006 Sb. na ochranu před domácím násilím. Tento instrument dává policistům nová oprávnění. V případech domácího násilí mohou policisté nejenom vykázat násilnou osobu ze společného obydlí, ale také po dobu deseti dnů zakázat vstup do něj. Toto rozhodnutí policisty je účinné okamžitě, jakmile se o něm osoba, proti které směřuje, dozví. Jednou z podmínek vykázání je předpoklad, že dojde k nebezpečnému útoku proti osobám sdílejícím společné obydlí. Rozhodnutí o vykázání a zákaz vstupu do obydlí vydává policista za splnění zákonných podmínek z úřední povinnosti a nevyžaduje souhlas ohrožené osoby. Deset dnů zákazu vstupu do společného obydlí, ale třeba i jeho přesně vymezeného bezprostředního okolí nelze zkrátit, naopak soud může na návrh ohrožené osoby tuto dobu předběžným opatřením prodloužit až na jeden rok. Policista umožní okamžitě na místě vykázané osobě odnést si osobní věci a dokumenty, do 24 hodin pak v přítomnosti policisty další osobní věci a věci nezbytné pro výkon povolání, dále poskytne této osobě informace o možnostech ubytování jinde. Tato osoba je povinna vydat policistovi všechny klíče od společného obydlí. Ohroženou osobu pak policista informuje o možnosti podat návrh na předběžné opatření soudu a kontaktovat intervenční centra poskytující pomoc obětem domácího násilí. Policista dále do tří dnů provede kontrolu výkonu rozhodnutí, pokud rozhodnutí nerespektuje, a to jak vykázaná, tak ohrožená osoba, dopouští se trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí, případně přestupku. Proti rozhodnutí o vykázání lze podat odvolání podle správního řádu, avšak bez odkladného účinku.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

23.1.

Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Prohlídka policejního vozidla, uniforem a preventivní rady pro nejmenší.

Společnost celý článek
22.4.

Univerzita Pardubice otevírá nová sportoviště sportovním dnem, který nabízí i netradiční sporty pro zdravotně znevýhodněné osoby

Na venkovních sportovištích i ve vnitřních sportovních halách bude opravdu živo. Pod taktovkou katedry tělovýchovy a sportu si budou moci návštěvníci zkusit tradiční i netradiční sporty

Společnost celý článek
7.11.

Pane hejtmane Rabasi, nezapomeneme!

Poslední rozloučení s hejtmanem Rabasem se uskuteční v sobotu 10. listopadu 2007 od 12 hodin.

Společnost celý článek
15.4.

Jak vyvěsit státní vlajku při dni smutku?

Vláda mimo jiné doporučuje zajistit vyvěšení státní vlajky na úředních a veřejných budovách na půl žerdi či stožáru.

Společnost celý článek
18.10.

Začal desátý Týden pro seniory

Na úterý je připraven koncert Karla Štědrého, začíná v 17:00 v Hronovické ulici. Ve středu je „den Buchtyády,“ která začíná v Seniorcentru ve 14:00.

Společnost celý článek
29.11.

Děti žijí uměním: První ročník ZUŠ Open propojí téměř 350 základních uměleckých škol z celé republiky

„Velmi si vážím toho, že se do prvního ročníku ZUŠ Open přihlásil tak velký počet škol a že o sobě školy chtějí dát vědět prostřednictvím našeho projektu. Jako absolventka ,lidušky‘ si dobře uvědomuji, jak zásadní jsou právě první léta hudebního vzdělávání. O tom, zda se dítě bude nebo nebude zajímat o umění, rozhodují nejen rodiče, ale často také právě učitelé v ZUŠkách,“ dodává k projektu světoznámá česká mezzosopranistka, zakladatelka a patronka pořádajícího nadačního fondu Magdalena Kožená.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting