Účinný instrument proti domácímu násilí

8.1.

Účinný instrument proti domácímu násilí

Účinný instrument proti domácímu násilí

Od 1. ledna 2007 vstoupil v účinnost zákon číslo 135/2006 Sb. na ochranu před domácím násilím. Tento instrument dává policistům nová oprávnění. V případech domácího násilí mohou policisté nejenom vykázat násilnou osobu ze společného obydlí, ale také po dobu deseti dnů zakázat vstup do něj. Toto rozhodnutí policisty je účinné okamžitě, jakmile se o něm osoba, proti které směřuje, dozví. Jednou z podmínek vykázání je předpoklad, že dojde k nebezpečnému útoku proti osobám sdílejícím společné obydlí. Rozhodnutí o vykázání a zákaz vstupu do obydlí vydává policista za splnění zákonných podmínek z úřední povinnosti a nevyžaduje souhlas ohrožené osoby. Deset dnů zákazu vstupu do společného obydlí, ale třeba i jeho přesně vymezeného bezprostředního okolí nelze zkrátit, naopak soud může na návrh ohrožené osoby tuto dobu předběžným opatřením prodloužit až na jeden rok. Policista umožní okamžitě na místě vykázané osobě odnést si osobní věci a dokumenty, do 24 hodin pak v přítomnosti policisty další osobní věci a věci nezbytné pro výkon povolání, dále poskytne této osobě informace o možnostech ubytování jinde. Tato osoba je povinna vydat policistovi všechny klíče od společného obydlí. Ohroženou osobu pak policista informuje o možnosti podat návrh na předběžné opatření soudu a kontaktovat intervenční centra poskytující pomoc obětem domácího násilí. Policista dále do tří dnů provede kontrolu výkonu rozhodnutí, pokud rozhodnutí nerespektuje, a to jak vykázaná, tak ohrožená osoba, dopouští se trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí, případně přestupku. Proti rozhodnutí o vykázání lze podat odvolání podle správního řádu, avšak bez odkladného účinku.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

27.10.

Důležitou a velmi užitečnou pomůcku, která jim výrazně pomůže u operačního stolu, již začali využívat cévní chirurgové Pardubické nemocnice.

Pro napojení pacienta na dialyzační přístroj je potřeba chirurgicky vytvořit arteriovenózní zkrat, nebo-li A-V shunt. Jde o vytvoření komunikace mezi tepnou a žílou, která následně slouží k zavedení dialyzačních jehel, jež přivádějí krev do dialyzačního přístroje a zpět do těla.

Společnost celý článek
5.5.

Nový sklad zvýší kapacitu mrazírenských skladů MD logistiky o čtvrtinu

Výstavba budovy začala 16. srpna 2016 demolicí předcházejícího objektu. V říjnu 2016 bylo zahájeno vrtání 34 základových pilot. Následně začala montáž ocelové konstrukce o hmotnosti 270 tun, do opěrných zdí budovy bylo nalito 250 m3 betonu a na vnější opláštění haly byl použit bílý trapézový plech o ploše 5 200 m2. Důvodem pro bílý exteriér je vysoká odrazivost slunečních paprsků, která pomáhá snížit energetickou náročnost provozu. Generálním dodavatelem stavby byla firma MARHOLD, chlazení dodala společnost GEA Refrigeration Czech Republic.

Společnost celý článek
22.12.

Radnici překvapilo stěhování pohotovosti, nabízí vhodnější místo

S umístěním této služby, kterou je pro své občany povinen zajistit Pardubický kraj, pardubická radnice nesouhlasí.

Společnost celý článek
8.3.

Na Karlovině je opět rušno

V pondělí tohoto týdne ožila pardubická Karlovina opět hlomozem strojů.

Společnost celý článek
11.6.

Dolní Čermná má nový znak a vlajku

Nové obecní symboly schválil senátní podvýbor pro heraldiku a vexilologii.

Společnost celý článek
2.4.

Město připravuje opravu hrobu Jaromíra Johna

O hroby v péči města se starají Služby města Pardubic, které spravují pardubické hřbitovy. Na náklady města zajistí pravidelnou údržbu a výzdobu pietního místa při příležitosti výročí úmrtí a Památky zesnulých a hradí nájemné za hrobové místo. O opravách nad rámec běžné údržby pak musí rozhodnout rada města.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting