Účinný instrument proti domácímu násilí

8.1.

Účinný instrument proti domácímu násilí

Účinný instrument proti domácímu násilí

Od 1. ledna 2007 vstoupil v účinnost zákon číslo 135/2006 Sb. na ochranu před domácím násilím. Tento instrument dává policistům nová oprávnění. V případech domácího násilí mohou policisté nejenom vykázat násilnou osobu ze společného obydlí, ale také po dobu deseti dnů zakázat vstup do něj. Toto rozhodnutí policisty je účinné okamžitě, jakmile se o něm osoba, proti které směřuje, dozví. Jednou z podmínek vykázání je předpoklad, že dojde k nebezpečnému útoku proti osobám sdílejícím společné obydlí. Rozhodnutí o vykázání a zákaz vstupu do obydlí vydává policista za splnění zákonných podmínek z úřední povinnosti a nevyžaduje souhlas ohrožené osoby. Deset dnů zákazu vstupu do společného obydlí, ale třeba i jeho přesně vymezeného bezprostředního okolí nelze zkrátit, naopak soud může na návrh ohrožené osoby tuto dobu předběžným opatřením prodloužit až na jeden rok. Policista umožní okamžitě na místě vykázané osobě odnést si osobní věci a dokumenty, do 24 hodin pak v přítomnosti policisty další osobní věci a věci nezbytné pro výkon povolání, dále poskytne této osobě informace o možnostech ubytování jinde. Tato osoba je povinna vydat policistovi všechny klíče od společného obydlí. Ohroženou osobu pak policista informuje o možnosti podat návrh na předběžné opatření soudu a kontaktovat intervenční centra poskytující pomoc obětem domácího násilí. Policista dále do tří dnů provede kontrolu výkonu rozhodnutí, pokud rozhodnutí nerespektuje, a to jak vykázaná, tak ohrožená osoba, dopouští se trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí, případně přestupku. Proti rozhodnutí o vykázání lze podat odvolání podle správního řádu, avšak bez odkladného účinku.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

30.10.

PARDUBICKÉ KREMATORIUM ZVE VEŘEJNOST NA OJEDINĚLOU PROHLÍDKU

Národní kulturní památku, jehož titulem se pyšní pardubické krematorium, mohou zájemci navštívit právě v době "dušičkových" svátků.

Společnost celý článek
6.1.

Kraj bude pro chráněné bydlení hledat vstřícnější prostředí

Každý klient zde měl mít individuální rehabilitační plán, včetně postupu předcházení krizovým situacím. Proto také nabídl případné nezávislé konzultace o stavu jednotlivých klientů s regionálním odborníkem Petrem Hejzlarem i součinnost Psychiatrické společnosti při komunikaci s místním společenstvím.

Společnost celý článek
29.7.

Prezident republiky zavítal mezi šachisty

Vstup pro diváky na všechny akce pořádané v rámci festivalu Czech Open 2009 je bezplatný.

Společnost celý článek
29.1.

Hradečtí školáci zabojují v soutěži Prezentiáda

Město Hradec Králové společně se sdružením Hradecký venkov o.p.s. připravilo pro žáky druhých stupňů základních škol nebo příslušných ročníků víceletých gymnázií soutěž zaměřenou na prezentační dovednosti. Do letošního prvního ročníku soutěže se přihlásilo 20 týmu ze 13 hradeckých základních škol. Nominační kolo proběhne v prvním únorovém týdnu, verbální prezentace a obhajoba prací se bude konat v prostorách městské knihovny ve Wonkově ulici ve čtvrtek 13. února od 10 hodin.

Společnost celý článek
18.3.

Bytové poradenské centrum slibuje pomoc

Poradenské centrum nabízí širokou škálu služeb z oblasti správy a údržby bytových domů.

Společnost celý článek
1.2.

Přijďte si promluvit s představiteli Pardubic

Hovory o Pardubicku začínají ve středu 3. února od 17 hodin v prvním patře informačního centra.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting