Univerzita Pardubice má nový moderní areál

5.12.

Univerzita Pardubice má nový moderní areál

Univerzita Pardubice má nový moderní areál

Univerzita Pardubice má nový moderní areál

Po 55 letech své existence získává nejstarší a na vědeckovýzkumné výstupy nejproduktivnější fakulta Univerzity Pardubice - Fakulta chemicko-technologická – nový moderní areál. Ten bude sloužit výuce 1.800 vysokoškolských studentů a k vědeckovýzkumné činnost v oblasti chemických, chemicko-technologických, biochemických a biotechnologických disciplín. Naplňuje se tak nejvýznamnější a největší investiční záměr Univerzity Pardubice v celé historii vysokého školství v Pardubicích, které sahá až do počátku padesátých let minulého století. Nový areál Fakulty chemicko-technologické se stává dominantní součástí budovaného uceleného univerzitních kampusu v městské části II Pardubicích - Polabinách. Patří mezi současné největší stavební realizace v resortu vysokých škol v České republice. Vzhledem k charakteru vysokoškolského pracoviště zaměřeného na chemické a biochemické disciplíny patří rovněž do kategorie technologicky nejsložitějších staveb, které se v posledních desetiletích v rámci vědeckovýzkumných a vzdělávacích institucí v českých zemích budovaly. Realizovaná výstavba se skládá z vybudování areálu vlastní Fakulty chemicko-technologické (tří budov soustředěných kolem akademického náměstí ve Studentské ulici) a tělovýchovných zařízení (v jihovýchodním cípu kampusu v Kunětické ulici), které hlavní stavbě fakulty předcházely. Kolaudační řízení bylo ukončeno k 28. listopadu 2008. Během měsíce prosince bude probíhat odstraňování některých kolaudačních nedostatků, které však nemají charakter závad, které by ovlivnily užívání stavby. Předpokládá se, že výuka v letním semestru tohoto akademického roku 2008/2009, to znamená od konce února 2009, bude již probíhat v novém areálu fakulty. V srpnu 2001 vypsala Univerzita Pardubice veřejnou soutěž na zpracování urbanistického a architektonického záměru. V listopadu 2001 pak odborná porota, složená z osmi architektů a dvou zástupců univerzity hodnotila 26 podaných soutěžních návrhů. Vítězným se stal návrh architekta Tomáše Pilaře a akademického architekta Ladislavy Kuby z Brna. Celkové stavební investice, tedy do vlastní fakulty včetně tělovýchovných zařízení, přesahují 1,3 miliardy korun. Univerzitní areál v městské části II. Pardubice - Polabiny v nové podobě významně zkvalitní zázemí pro studium i akademický život nejen samotné Fakulty chemicko-technologické. Výrazně pozitivně ovlivní zajištění důstojného studijního a dalšího tvůrčího prostředí i pro ostatní fakulty univerzity. Začleněním další fakulty do areálu uceleného univerzitního kampusu se značně zkvalitní komfort vysokoškoláků při studiu a tvůrčích výzkumných činnostech, zajištění službami a možnostmi jejich využívání včetně volnočasových aktivit. Univerzita Pardubice tak vytváří podmínky pro vysokoškolské studium srovnatelné s předními evropskými vysokými školami a světovými standardy (více najdete v příloze).

Další zprávy z kategorie "Společnost"

8.2.

V kraji vznikla regionální Rada seniorů

Mezi zakládajícími organizacemi bylo 13 organizací s celostátní působností a sedm klubů, které působí v Pardubickém kraji. Předsedou krajské Rady seniorů Pardubického kraje se stal Vladimír Berounský, místopředsedkyní Milena Brzoňová a v čele revizní komise stanul Petr Kolman.

Společnost celý článek
20.3.

Splněná dětská přání

Nadační fond Romane Čhave podporuje vzdělávání dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí.

Společnost celý článek
26.4.

Zdravotně znevýhodnění na trh práce

Společnost CEDR Pardubice, o.p.s. poskytuje sociální služby pro osoby duševně nemocné, snaží se zkvalitnit jejich život, pomáhat jim v integraci do společnosti a překonat problémy spojené s nemocí. Zároveň provozuje chráněné dílny, ve kterých zaměstnává osoby se zdravotním znevýhodněním a osoby s různým stupně invalidity, čímž pomáhá k jejich uplatnění na trhu práce.

Společnost celý článek
23.5.

Premiéra Spitfiru

To bylo dokončeno v těchto dnech a pro nás a naši národní hrdost je potěšitelné, že představuje letoun legendárního československého pilota Tomáše Vybírala bojujícího za druhé světové války nejprve ve Francii a od roku 1940 ve Velké Británii v řadách RAF, kde sloužil až do konce druhé světové války. Od jeho narození uplyne v září sto pět let,“ přibližuje zajímavou novinku Jan Rudzinskyj z organizačního štábu Aviatické pouti.

Společnost celý článek
30.12.

Falešný exekutor opět na scéně

S sebou měl větší množství finanční hotovosti, jelikož v ten den zrovna obdržel výplatu.

Společnost celý článek
12.3.

Zástupci kraje, města i nemocnice diskutovali s občany o orlickoústeckém urgentním příjmu

Již koncem letošního roku by v Orlickoústecké nemocnici měla být zahájena stavba centrálního urgentního příjmu. Zástupci Pardubického kraje, města, nemocnice a projekční kanceláře, která zpracovala projektovou dokumentaci, se proto sešli s více než čtyřmi desítkami občanů, kteří žijí v okolí nemocnice.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting