Univerzita Pardubice má nový moderní areál

5.12.

Univerzita Pardubice má nový moderní areál

Univerzita Pardubice má nový moderní areál

Univerzita Pardubice má nový moderní areál

Po 55 letech své existence získává nejstarší a na vědeckovýzkumné výstupy nejproduktivnější fakulta Univerzity Pardubice - Fakulta chemicko-technologická – nový moderní areál. Ten bude sloužit výuce 1.800 vysokoškolských studentů a k vědeckovýzkumné činnost v oblasti chemických, chemicko-technologických, biochemických a biotechnologických disciplín. Naplňuje se tak nejvýznamnější a největší investiční záměr Univerzity Pardubice v celé historii vysokého školství v Pardubicích, které sahá až do počátku padesátých let minulého století. Nový areál Fakulty chemicko-technologické se stává dominantní součástí budovaného uceleného univerzitních kampusu v městské části II Pardubicích - Polabinách. Patří mezi současné největší stavební realizace v resortu vysokých škol v České republice. Vzhledem k charakteru vysokoškolského pracoviště zaměřeného na chemické a biochemické disciplíny patří rovněž do kategorie technologicky nejsložitějších staveb, které se v posledních desetiletích v rámci vědeckovýzkumných a vzdělávacích institucí v českých zemích budovaly. Realizovaná výstavba se skládá z vybudování areálu vlastní Fakulty chemicko-technologické (tří budov soustředěných kolem akademického náměstí ve Studentské ulici) a tělovýchovných zařízení (v jihovýchodním cípu kampusu v Kunětické ulici), které hlavní stavbě fakulty předcházely. Kolaudační řízení bylo ukončeno k 28. listopadu 2008. Během měsíce prosince bude probíhat odstraňování některých kolaudačních nedostatků, které však nemají charakter závad, které by ovlivnily užívání stavby. Předpokládá se, že výuka v letním semestru tohoto akademického roku 2008/2009, to znamená od konce února 2009, bude již probíhat v novém areálu fakulty. V srpnu 2001 vypsala Univerzita Pardubice veřejnou soutěž na zpracování urbanistického a architektonického záměru. V listopadu 2001 pak odborná porota, složená z osmi architektů a dvou zástupců univerzity hodnotila 26 podaných soutěžních návrhů. Vítězným se stal návrh architekta Tomáše Pilaře a akademického architekta Ladislavy Kuby z Brna. Celkové stavební investice, tedy do vlastní fakulty včetně tělovýchovných zařízení, přesahují 1,3 miliardy korun. Univerzitní areál v městské části II. Pardubice - Polabiny v nové podobě významně zkvalitní zázemí pro studium i akademický život nejen samotné Fakulty chemicko-technologické. Výrazně pozitivně ovlivní zajištění důstojného studijního a dalšího tvůrčího prostředí i pro ostatní fakulty univerzity. Začleněním další fakulty do areálu uceleného univerzitního kampusu se značně zkvalitní komfort vysokoškoláků při studiu a tvůrčích výzkumných činnostech, zajištění službami a možnostmi jejich využívání včetně volnočasových aktivit. Univerzita Pardubice tak vytváří podmínky pro vysokoškolské studium srovnatelné s předními evropskými vysokými školami a světovými standardy (více najdete v příloze).

Další zprávy z kategorie "Společnost"

4.5.

Celostátní setkání ve Svitavách

Město Svitavy se 5. května 2007 stane hostitelem celostátního setkání rodičů pečujících o děti s těžkým zdravotním postižením.

Společnost celý článek
10.11.

Zima se blíží rychleji, než si myslíte

Podle ornitologů volně žijícího ptactva ubývá nejen v zahradách, ale i v polích a dokonce i v lesích.

Společnost celý článek
7.3.

Nemocnice Pardubického kraje zeštíhlila management, bude mít dva nové ředitele

Pardubice a Chrudim povede bývalá primátorka Pardubic MUDr. Štěpánka Fraňková. Hodlá mimo jiné usilovat o rozšíření Pardubické nemocnice o další specializovaná pracoviště a o vybudování centra laparoskopické chirurgie v Chrudimi. „Jsem přesvědčena, že v první řadě je třeba využít důvěry, kterou zaměstnanci mají ke svým přímým nadřízeným. Je nutné je daleko intenzivněji zapojit do fungování nemocnic a hledat s nimi nová řešení,“ říká Štěpánka Fraňková.

Společnost celý článek
15.9.

K vidění bylo bývalé vězení.

Město připravilo velmi rozsáhlou nabídku mnoha míst. Například: Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Kostel svatého Michaela či Kateřiny, Muzeum barokních soch, Muzeum loutkářských kultur, divadlo Karla Pippicha a mnohé další.

Společnost celý článek
31.8.

Hejtman a velvyslanec navštívili děti z černobylské oblasti

Počasí letos dětem vyšlo, takže si dosyta užily koupání v Pastvinské přehradě.

Společnost celý článek
18.2.

Nominace na Dobrovolníka roku 2010 zahájeny

Letos bude oceněno dvacet dobrovolníků. Navrhovatel může poslat kandidaturu pouze dvou osob.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting