Úsporný balíček MPSV začíná platit od 1. ledna

28.12.

Úsporný balíček MPSV začíná platit od 1. ledna

Úsporný balíček MPSV začíná platit od 1. ledna

Jak se změní nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné a pojistné na sociální zabezpečení. Tyto a další informace přináší informační leták „Úsporný balíček – Změny v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR od 1. ledna 2010“. V listopadu leták vydalo Ministerstvo práce a sociálnívh věcí ČR (MPSV) v nákladu 100 tisíc kusů. Jeho vydání stálo celkem 146 370 korun (včetně DPH). Dostupný je zdarma na ministerstvu práce a sociálních věcí, pracovištích České správy sociálního zabezpečení, úřadech práce, Státním úřadu inspekce práce, Výzkumném ústavu bezpečnosti práce i v Ústavu pro mezinárodněprávní ochranu dětí. Podstatou úsporného balíčku je snížení výdajů a zvýšení příjmů státního rozpočtu. Řada opatření se týká nemocenského pojištění. Lidem, kteří dávky nemocenského pojištění s výjimkou ošetřovného začali pobírat už v roce 2009, se s účinností od 1. ledna 2010 sníží na úroveň, kterou stanovuje úsporný balíček. Těm, kteří dávky nemocenského pojištění začnou pobírat v roce 2010, se vypočítají podle právních předpisů platných v roce 2010. Od 1. ledna 2011 se zase přepočítají na výši platnou před úsporným balíčkem. S novou denní výší dávky nemocenského pojištění, která náleží od 1. ledna 2010, seznámí pojištěnce plátce dávky, a to písemným oznámením. Správnost výše dávky si lze zkontrolovat pomocí kalkulačky zveřejněné na webových stránkách ministerstva práce a sociálních věcí, na adrese http://www.mpsv.cz/cs/4215. Vzhledem k legislativním změnám (například sněmovna rozhodla, že platy státních zaměstnanců zůstanou zachovány na současné úrovni) plánuje MPSV připravit také aktualizaci letáku. Ve stejném nákladu a za stejnou cenu jako informace k úspornému balíčku vyšel také leták „Invalidní důchody – Změny v posuzování invalidity od 1. ledna 2010“. I ten je určený pro širokou veřejnost, která si ho může zdarma vzít na všech dříve uvedených pracovištích. Leták informuje o zásadní změně v invalidních důchodech, kdy od nového roku budou místo částečných a plných invalidních důchodů existovat invalidní důchody ve 3 dávkových stupních. Smyslem této třístupňové invalidity je cílenější směřování invalidních důchodů podle jednotlivých stupňů poklesu pracovní schopnosti. V souvislosti s novou právní úpravou od 1. ledna 2010 nedojde k odnětí ani ke změně výše dosavadních plných a částečných invalidních důchodů. Změní se pouze označení, a to následujícím způsobem:plný invalidní důchod, na který vznikl nárok před 1. lednem 2010, ve výši, v jaké náležel k 31. prosinci 2009, se od 1. ledna 2010 bude považovat za invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, Částečný invalidní důchod, na který vznikl nárok před 1. lednem 2010, se ve výši, v jaké náležel k 31. prosinci 2009, bude považovat od 1. ledna 2010 za invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně, byl-li důvodem částečné invalidity pokles schopnosti soustavné výdělečné činnosti nejméně o 50 procent. Za invalidní důchod pro invaliditu prvního stupně se budou považovat ostatní částečné invalidní důchody, které nejsou v předchozím bodě. Více informací lze najít v samotných letácích na adrese http://www.mpsv.cz/cs/6801.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

18.10.

Týden vzdělávání dospělých 2016 v Pardubickém kraji V loňském roce se setkal s velkým zájmem seminář Šarky Bělohlavové věnovaný umění fotografovat

Na programu je například ukázková hodina v tvorbě a psaní do wikipedie vedená Josefem Švábem či tvorba webových stránek v prostředí Google Sites pod lektorským vedením Františka Janeby a za účasti elektronické platformy EPALE. Velké oblibě se těší semináře Jany Kasnarové. Tentokrát bude o propojení našeho myšlení s vlastním tělem.

Společnost celý článek
5.1.

Andrea a Václav: první děti roku 2009 v Královéhradeckém kraji

Andrea Praxová a Václav Lískovský: to jsou jména prvních dětí, které přišly na svět v roce 2009 v Královéhradeckém kraji.

Společnost celý článek
13.9.

SKP-CENTRUM a koně : Netradiční spojení

Ve stanu na dostihovém závodišti budeme bavit děti a jejich rodičům chceme prezentovat svou činnost.

Společnost celý článek
16.7.

Nájemné v městských bytech se zvýší od 1.1.2010

Navýšení nájemného se v různých bytech liší, v průměru stoupne o 20 procent.

Společnost celý článek
29.5.

Pardubice s Hradcem Králové připravují společné čerpání evropských dotací

Hradecko-pardubická aglomerace byla Strategií regionálního rozvoje České republiky označena jako jedna z nejvhodnějších pro použití integrované územní investice jako prostředku k čerpání evropských dotací pro celý region.

Společnost celý článek
6.8.

Opět kradl, tentokráte ale znefunkčnil pece

Jak vysokou škodu poškozením pecí zloděj způsobil, bude poškozenou firmou na policii nahlášeno dodatečně.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting