V České Třebové vznikne nový park

4.11.

V České Třebové vznikne nový park

V České Třebové vznikne nový park

Nadace PROMĚNY zná první ze dvou měst, která získají významný finanční příspěvek na oživení své městské zeleně: projekt založení nového parku v České Třebové se začne realizovat již v příštím roce. O druhém nadačním příspěvku a jeho příjemci se ještě bude rozhodovat. Nadace PROMĚNY oslovila na začátku letošního dubna více jak 260 měst a obcí v celé České republice s možností žádat o nadační příspěvek ve výši až 25 milionů korun. Z padesáti podaných žádostí postoupilo na konci srpna 10 finalistů. Všechny žádosti hodnotila šestičlenná výběrová komise nadace, deset projektů z nejužšího výběru navíc posuzovala přímo na místě. Závěry komise byly poté předloženy správní radě nadace, která rozhodla o prvním ze dvou příjemců grantu. Na začátku příštího roku se otevře projekt založení nového Parku Benátky v České Třebové. Město žádá o nadační příspěvek ve výši 20 milionů korun, skutečné náklady na založení parku Benátky upřesní návazné zpracování architektonického návrhu. Ten bude k dispozici v závěru prvního pololetí příštího roku. Samotný park bude dokončen nejdříve na podzim roku 2011. "Město bylo mile překvapeno a zároveň potěšeno, že získalo nadační příspěvek na založení nového parkového prostoru – Parku Benátek, který umožní obyvatelům města využít další zelené plochy k pobytu a rekreaci uprostřed městské krajiny,“ okomentoval úspěch projektu Jaroslav Zedník, starosta města Česká Třebová. Českotřebovský Park Benátky vznikne v blízkosti centra města, v meandru řeky Třebovky. Dotčená lokalita je v současnosti nevyužívaná a zarostlá převážně náletovými dřevinami. Nový park o rozloze zhruba 2,3 hektary přinese oživení v místě, kde se mimojiné nachází střední škola, sportovní areál nebo nedávno otevřená cyklotrasa spojující Českou Třebovou s Ústím nad Orlicí. Letošní grantová výzva nadace PROMĚNY počítá se dvěma příjemci nadačního příspěvku na obnovu či založení městského parku. "Česká Třebová byla od začátku hodnocení jedním z favoritů, tento projekt navíc můžeme spustit hned na začátku příštího roku,“ vysvětluje Gabriela Navrátilová, ředitelka nadace PROMĚNY. "O druhém příjemci grantu bude ještě rozhodovat správní rada na svém nejbližším zasedání, další podrobnosti budou k dispozici na konci listopadu. Tento druhý projekt se případně bude zahajovat až na začátku roku 2010,“ doplňuje ředitelka nadace.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

13.11.

Frustraci si vybíjel na policejní fábii

“Demolition man“ byl ošetřujícím lékařem ponechán až do stavu naprostého vystřízlivění.

Společnost celý článek
4.5.

Dobrovolníci jsou solí našeho života

Lidi, kteří zdarma pracují ve prospěch druhých, v běžném životě často přehlédneme.

Společnost celý článek
18.1.

Dotace takzvaným dalším složkám IZS

Rada Pardubického kraje účelové finanční dotace takzvaným dalším složkám integrovaného záchranného systému.

Společnost celý článek
17.1.

Výroční zpráva o krizovém řízení v roce 2006

Oddělení krizového řízení kanceláře hejtmana Krajského úřadu Pardubického kraje zpracovalo výroční zprávu.

Společnost celý článek
27.3.

Anna Pospíchalová, Spravedlivá mezi národy

Na izraelském velvyslanectví setkaly po tolika letech obě ženy, skromná zachránkyně Anna i vděčná Katarína.

Společnost celý článek
10.10.

Miliony poputují na pomoc za škody z tornáda

Vicehejtman Roman Línekdokončil sérii jednání o nápravě škod, které způsobila tornádová bouře.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting