V Hovorech se mluvilo o perspektivě splavnění Labe

14.4.

V Hovorech se mluvilo o perspektivě splavnění Labe

V dalším pokračování cyklu Hovory o Pardubicku, který pořádá pravidelně Klub přátel Pardubicka, se minulý týden hovořilo o perspektivě vodní dopravy u nás. Jak se přítomní dozvěděli, zbudování tolik diskutovaného vodního kanálu Dunaj-Odra-Labe, který by měl propojit povodí všech tří řek a tvořil by evropsky významnou vodní cestu, s sebou nese celou řadu úskalí. Zatímco výstavba kanálu propojujícího povodí Dunaje s povodím Odry na Moravě má jistou perspektivu, všichni diskutující se shodli, že myšlenka výstavby z dnešního pohledu pochybného vodního kanálu propojujícího Olomouc a Pardubice, tedy labská větev kanálu, je v dnešní době již pouze utopií a jako taková se přežila. Realizace této části vodní cesty by byla totiž natolik nákladná a perspektiva využití této vodní cesty tak nejistá, že nemá šanci na zbudování. Hodně se diskutovalo také o dosplavnění Labe do Pardubic. Zatímco úsek od Chvaletic na okraj Přelouče byl v roce 2007 dosplavněn a je tudíž pro lodě sjízdný, dobudování plavebního stupně Přelouč je stále v nedohlednu. Jak připomněl Jan Linhart, předseda Klubu přátel Pardubicka a člen Strany zelených, je myšlenka, že říční doprava je ekologická, nepravdivá. „Lodní doprava může být ekologická, ne však doprava po Labi. To má malou průtočnost a spotřeba pohonných hmot je zde v případě lodí větší než v případě železniční dopravy. Navíc říční přeprava po Labi není vůbec výhodná. Nejenže je pomalá, ale vody v Labi ubývá a ročně bývá méně než 100 dní, kdy je Labe sjízdné,“ vysvětlil Linhart. Ten zároveň doplnil, že neustálá snaha o prosazení vybudování kanálu po pravém břehu řeky Labe v Přelouči také není nejvhodnější. Především dochází k ohrožení chráněných rostlinných a živočišných druhů v biokoridoru Slavíkovy ostrovy paradoxně kvůli ochraně labských hrčáků. „Jenomže tyto labské hrčáky nejsou vůbec přírodním dílem, ty jsou uměle vytvořeny člověkem, tudíž zase takovým unikátem nejsou,“ doplnil Linhart, který tak naznačil, že by možná vhodnější a šetrnější variantou bylo vedení říční plavby přímo korytem Labe a nebylo by nutné budovat drahý plavební kanál. Jak však Linhart doplnil, perspektiva říční dopravy i po případném dosplavnění Labe do Pardubic není nikterak růžová. „Podíl vodní přepravy neustále klesá a ani stav labské vodní cesty v Německu mezi Drážďany a Hamburkem není ideální. Současné parametry a stav plavebních komor v severních Čechách ani v Německu neumožňuje navýšení přepravní kapacity,“ uzavřel Jan Linhart.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

11.4.

Podpory se dočkají nejen zaběhlé akce

Město uvolní peníze na podporu kultury a cestovního ruchu. Do zhruba stovky projektů vloží téměř 4,5 milionu korun, přičemž zhruba 3,5 milionu půjde do oblasti kultury a necelý milion pak poputuje do aktivit spojených s cestovním ruchem. Podpořeny budou například taneční soubory, muzea, různé jednorázové akce či takové projekty, které mají pomoci reprezentaci města.

Společnost celý článek
5.3.

Nové transformační představení Léčivého divadla "SPIRITUÁLNÍ DÉŠŤ "

Představení tvoří čtyři celky - stvoření, mládí, zralost a poselství. Jejich obsah vychází i z postojů a myšlenek manželů Míly a Eduarda Tomášových a fotografa a mystika Františka Drtikola.

Společnost celý článek
11.2.

Nejlevnější řešení je domluvit se s lékaři

Pardubický kraj je mezi pěti nejohroženějšími kraji z hlediska podaných výpovědí lékařů a struktury jejich odborností.

Společnost celý článek
26.5.

Univerzita Pardubice je ve výzkumu na 6. místě

Fakulta chemicko-technologická si vede mimořádně dobře i při srovnání s ústavy Akademie věd ČR.

Společnost celý článek
7.7.

Feřtek byl odvolán, Línek rezignoval

Dozorčí rada konstatovala, že ekonomické ukazatele, jakkoliv byly ztrátové, byly akcionářem za rok 2007 schváleny.

Společnost celý článek
27.1.

Zranění hejtmana vyžaduje dlouhodobé léčení

"Pokud mi to zdravotní stav dovoluje, snažím se pracovat i na lůžku,“ vzkazuje hejtman z nemocnice.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting