V pardubických školách „hlídá“ radon 270 měřičů

21.1.

Ve všech pardubických základních i mateřských školách probíhá od minulého týdne zevrubné měření obsahu radonu v ovzduší. Potrvá dva měsíce a mělo by městu dát jistotu, že žádná z jeho škol není zatížena zvýšeným výskytem radonu. Zároveň jsou čtyři školky, v nichž loňské měření odhalilo zvýšený výskyt radonu, postupně osazovány měřícími přístroji pro podrobnou diagnostiku průniku radonu. Ta umožní stanovit co nejúčinnější ochranu těchto budov před průnikem radonu z podloží. „Poté, co byl problém výskytu radonu v našich školkách medializován, se nám ozvali odborníci i instituce a nabídli nám pomoc, včetně bezplatného zapůjčení měřidel. To nám umožní nejen rychle zjednat nápravu, ale také monitorovat výskyt radonu ve všech budovách, v nichž pobývají děti a v případě potřeby i rychle provést patřičná opatření,“ řekla primátorka Pardubic Štěpánka Fraňková. Zvýšené hodnoty radonu byly naměřeny loni v létě ve školkách v ulicích Brožíkova, Odborářů, Rumunská a na Pospíšilově náměstí při přípravě výstavby nových modulů. V dalších 16 školkách, kde byl obsah radonu následně také měřen, byl jeho obsah v pořádku. Ve zmíněných čtyřech školkách hodnoty překročily povolených 400 Bq/m3, ale byly hluboko pod hraničním limitem, kdy je ohroženo zdraví lidí a školky by bylo třeba uzavřít. Již tehdy odborníci konstatovali, že radon není obsažen ve stavebních materiálech, ale proniká do budov z podloží. Město okamžitě nastavilo systém užívání budov tak, aby v prostorách kde pobývají děti, bylo zajištěno dostatečné větrání. Dalším opatřením předchází podrobná diagnostika průniku radonu do budovy. Jako první je v těchto dnech podrobně diagnostikována mateřská škola v Brožíkově ulici. Prvotní měření neprokázalo okamžité nadlimitní hodnoty radonu. V dalších dvou týdnech měřící přístroje zaznamenávají aktivitu radonu za běžného provozu školky a odhalí i cesty průniku radonu do budovy. „Po vyhodnocení měření a konzultacích s experty ze Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, Státního ústavu radiační ochrany a docentem Martinem Jiránkem z ČVUT Praha bude neprodleně zahájena instalace potřebné vzduchotechniky, případně provedena další protiradonová opatření, pokud je experti doporučí,“ řekl Jiří Hušek, který se na magistrátu problémem zabývá. Měření v Brožíkově ulici končí tento týden, pak budou přístroje přesunuty do MŠ Odborářů, po dalších 14 dnech do MŠ na Pospíšilově náměstí a nakonec do školky v Rumunské ulici. Výsledky dvoutýdenního měření by měly být ve specializované laboratoři vyhodnoceny vždy zhruba do týdne. „Mrzí mne, když někteří lidé, bez znalosti věci, tvrdí, že za problém může zateplení školek. Podle expertů problém výskytu radonu vůbec není tak jednoduchý, jeho aktivita se časem mění, má na ni vliv řada faktorů, jako třeba hladina spodní vody, roční období a podobně,“ prozradila primátorka. Ať už je důvod jakýkoli, uděláme vše pro to, aby v našich objektech lidé, a tím spíše děti, nebyli vystaveni zdravotním rizikům,“ dodala primátorka Fraňková.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

10.3.

Dotace na pětadvacetimetrový bazén je již schválena

„Těší mě, že se nám daří shánět peníze na již připravené projekty. Realizační dokumentaci na nový plavecký bazén jsme dokončili v říjnu loňského roku. Dotace, které město od ministerstva získalo, tak pokryjí skoro polovinu nákladů na jeho stavbu. Jejich celková výše by pak měla dosáhnout zhruba 50 milionů korun včetně DPH,“ podotýká náměstek primátora zodpovědný za dotační politiku Jan Řehounek.

Společnost celý článek
20.8.

Modernizace spalovny odpadů – věc veřejná

Krajský úřad Pardubického kraje zahájil zjišťovací řízení o posuzování vlivů na životní prostředí.

Společnost celý článek
8.7.

Pardubické sloupy veřejného osvětlení budou sloužit integrovanému záchrannému systému

V okamžiku vzniku kritické situace zavolá občan z pevné nebo mobilní telefonní linky na linku tísňového volání 112, jejímž prostřednictvím se lze dovolat pomoci hasičů,policie či zdravotnické záchranné služby. Operátor občana navede na číslo sloupu a podle digitální mapy přesně určí polohu místa.

Společnost celý článek
17.4.

Odborníci mapují rizika při povodních

Cílem projektu nazvaného LABEL je zmapování rizik při povodních.

Společnost celý článek
7.6.

Zastupitelé se k Tyršovým sadům v mimořádném termínu nesejdou

Ještě méně zastupitelů zareagovalo na dva náhradní termíny, které jsme jim obratem nabídli.

Společnost celý článek
1.4.

Pardubickým strážníkům se „dovolá“ neslyšící i němý

Tento druhý krok by velmi pomohl v jakékoli krizové situaci. V současné době například při evakuaci obyvatel v případě nálezu nevybuchlé munice, který během zemních prací v okolí nádraží nelze vyloučit. Mohou ale nastat i jiné události, například průmyslová havárie, kdy je třeba lidi rychle informovat o nastalé situaci. Tady všude by toto spojení mělo význam,“ dodal primátor.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting