V Pasíčkách vypustil dva mladé čápy

19.5.

V Pasíčkách vypustil dva mladé čápy

Náměstek ministra a ředitel sekce ochrany přírody a krajiny Vladimír Dolejský a krajský radní pro životní prostředí, zemědělství a venkov Václav Kroutil navštívili Záchrannou stanici živočichů a ekocentrum Pasíčka. Záchranná stanice je členem Národní sítě záchranných stanic a spolupracuje aktivně s Krajským úřadem Pardubického kraje a mimo vlastní činnost záchranné stanice realizuje ekovýchovné programy a provádí významnou osvětovou činnost. V rámci návštěvy dostali z rukou náměstka Dolejského a radního Kroutila svobodu dva čápi bílí, kteří přečkali zimu ve stanici.


     Záchranné stanice zajišťují léčbu poraněných a oslabených živočichů i jejich následné navrácení zpět do přírody. V současné krajině existuje řada rizik pro volně žijící živočichy a často dochází k jejich úhynu či zraněním v důsledku lidské činnosti, ať již se jedná o úrazy elektrickým proudem, srážky s vozidly, či zranění zemědělskou mechanizací a podobně. Následná péče o trvale či dočasně handicapované živočichy je proto potřebná jak z důvodů ochrany přírody, kdy takováto zranění mohou ohrožovat populace vzácných druhů, tak z etických důvodů.


     Ministerstvo životního prostředí dlouhodobě podporuje činnost záchranných stanic (zejména finančními prostředky z Programu péče o krajinu). Nadstandardem záchranné stanice Pasíčka je provoz expoziční části, která je přístupná veřejnosti a současně se zde koná většina ekovýchovných programů.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

28.3.

Zastupitelé rozhodnou o stavbě lávky

Zastupitelé dostanou ve čtvrtek k posouzení obě varianty. „My jako rada města doporučujeme tu levnější. Pokud zastupitelé záměr propojení přednádraží a Dukly pomocí lávky schválí, město dokončí projektové řízení až po územní rozhodnutí a celou dokumentaci předá SŽDC, která ji včlení do svého projektu modernizace pardubického nádraží. Na stavbě lávky bychom se pak, podle předběžné dohody, podíleli 15 procenty,“ doplnil primátor Pardubic Martin Charvát.

Společnost celý článek
30.8.

Parník pluje pro pěstounskou péči

Cílem akce je především podpora pěstounských rodin. Společná plavba vytvoří prostor pro neformální výměnu zkušeností, navázání kontaktů mezi pěstouny, pracovníky OSPOD a sociálními pracovníky Podpory rodiny.

Společnost celý článek
15.2.

Slavnostní otevření lisovny plastů a moderního logistického centra v Sázavě

Výstavba nového areálu firmy Forez v Sázavě, který dnes poskytuje komplexní zázemí pro výrobu i zaměstnance včetně cca 1300 m2 tzv. chytrého skladovacího prostoru, probíhala od dubna 2016 do ledna 2017.

Společnost celý článek
21.4.

Důkazy byly nalezeny v kontejneru

Dvě desítky policistů oděných ve speciálních oblecích a v rukavicích třídili 3,5 tunový kontejner s obnošeným šatstvem.

Společnost celý článek
14.12.

Slovo hejtmana k regionální železniční dopravě

K výhradám některých občanů, , uvádím, že pro návrh v Pardubickém kraji hlasovaly všechny politické strany bez výjimky.

Společnost celý článek
22.10.

Společnost Arriwa chce vrátit lidem pohodlné cestování za prací

Kromě běžných občanů si ji při předváděcí jízdě vyzkoušeli hejtman Martin Netolický, jeho náměstek pro dopravu a dopravní obslužnost Jaromír Dušek a starostové dotčených obcí.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting