V září se na pardubickém letišti zřítí letadlo

12.6.

V září se na pardubickém letišti zřítí letadlo

V září se na pardubickém letišti zřítí letadlo

Bezpečnostní rada Pardubického kraje projednala na svém 11. řádném jednání ve středu 11. června několik zásadních bodů z pohledu bezpečnosti a krizového řízení v kraji. Jedním z „velkých“ témat byla i příprava tematického cvičení, které se uskuteční v září na pardubickém letišti a které ponese název „Polytrauma 2008“. „Bude to největší cvičení v historii Pardubického kraje. Situace bude rozehrána leteckým neštěstím, při kterém dojde k mnoha zraněním. Poprvé budou v takto velkém rozsahu cvičit Pardubická krajská nemocnice a Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje, zapojí se také vojenští letištní hasiči, přibližně 90 figurantů jsme domluvili s vojáky, ale i se Střední zdravotnickou školou Pardubice,“ přiblížil chystané cvičení hejtman a předseda bezpečnostní rady kraje Ivo Toman. Cílem akce bude procvičení připravených traumatologických plánů pardubické nemocnice a zdravotnické záchranné služby, v praxi budou také prověřovány takzvané třídící karty pro určení priorit ošetření jednotlivých zraněných. „Půjde nejen o traumaplány, které by měly být následně podle výsledků cvičení aktualizovány, ale budeme prověřovat i manažerské schopnosti lékařských týmů, protože zvládnutí takto velkého počtu zraněných určité řízení vyžaduje,“ dodal hejtman. Kromě tohoto cvičení se bezpečnostní rada seznámila například také s aktualizovaným operačním manuálem k řešení ptačí chřipky. Vyjma řady drobných změn z manuálu vyplynuly i nové úkoly pro obce s rozšířenou působností, proto bezpečnostní rada uložila veterinární správě informovat o této skutečnosti tajemníky úřadů těchto obcí, a to na jejich společné poradě 24. června na krajském úřadě v Pardubicích. Bezpečnostní rada projednala rovněž Koncepci ochrany obyvatelstva do roku 2013 a s výhledem do roku 2020. „Je to dokument zásadního významu, který zohledňuje přípravu a realizaci opatření k ochraně obyvatelstva v kontextu s existujícími i předpokládanými bezpečnostními hrozbami. Důraz je kladen také na informovanost a vzdělávání obyvatelstva v oblasti ochrany, posílení a materiální zabezpečení složek integrovaného záchranného systému i zvýšená zodpovědnost úřadů veřejné správy,“ řekl tajemník bezpečnostní rady Aleš Boňatovský. Na závěr jednání, které se konalo jako výjezdní v sídle hasičského záchranného sboru v Pardubicích, si členové bezpečnostní rady prohlédli mobilní kontejner pro nouzové přežití.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

31.7.

„Bojovníci proti totalitě pohledem dětí“

Jistou zajímavostí celé expozice je její umístění do dvou vojenských nafukovacích stanů.

Společnost celý článek
20.6.

V Pardubicích končí Konec masopustu

Básnické drama o ohroženosti přirozených lidských hodnot se odehrává na konci masopustního veselí. Nekončí však jen masopust s průvodem maškar, ale také socialistická kolektivizace vesnice. „O politiku nám však v naší inscenaci tolik nešlo. Podstatné jsou především mezilidské vztahy ve všech svých rovinách a otázky, které se po generace opakují. Sledujeme souboj jedince se společností ve vypjaté chvíli, čili nahlížíme do běžného lidského života,“ říká dnes již bývalý dramaturg pardubické scény Zdeněk Janál.

Společnost celý článek
4.4.

Jakému užitečnému projektu ve svém regionu dáte hlas?

Školky, školy, charitativní organizace, ústavy i nadace přihlásily do letošního 3. ročníku charitativního projektu celkem 239 svých projektů. Z nich bylo za podpory odborného garanta, Fóra dárců, a ředitelů hypermarketů vybráno 45 nejzajímavějších k hlasování veřejnosti o výši finanční podpory.

Společnost celý článek
16.2.

Lanškroun hostil festival vědy a techniky

Festival zahájil docent Ladislav Maixner, bývalý ředitel pořádající školy a také bývalý starosta Lanškrouna.

Společnost celý článek
16.9.

Hravé odpoledne na farmě Apolenka se opět vydařilo

Sluníčko a rozesmáté tváře dětí rozzářily již podeváté areál farmy Apolenka v Pardubicích. Na programu krajského dne pro rodinu, který se uskutečnil ve středu 11. září, byly nejen poznávací soutěže a tvořivé hry pro všechny věkové kategorie dětí, ale také projížďky na koních, hudební a taneční vystoupení, ukázky dravců, hasicí techniky i kovářského řemesla. Letošní vítanou novinkou se stala závěrečná venkovní jóga pro rodiče a děti.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting