Ve čtvrtek 28. 3. 2019 se v hotelu Atom v Třebíči uskutečnilo Slavnostní předávání Cen MOSTY za rok 2018.

1.4.

Ve čtvrtek 28. 3. 2019 se v hotelu Atom v Třebíči uskutečnilo Slavnostní předávání Cen MOSTY za rok 2018.

Ceny MOSTY uděluje Národní rada osob se zdravotním postižením ČR v zájmu podpory aktivit přispívajících významným způsobem ke zlepšení postavení osob se zdravotním postižením za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením. Jednu z hlavních cen získal i Pardubický kraj.
.
Pod patronací Livie Klausové a Moniky Babišové, záštitou hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka a za účasti významných hostů, paní ministryně financí Aleny Schillerové, předsedkyně Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny paní Radky Maxové, předsedy senátorského klubu ODS pana Miloše Vystrčila, I. náměstka hejtmana kraje Vysočina pana Pavla Fraňka, starosty hostitelského města Třebíč pana Pavla Pacala a mnoha dalších hostů, byli vyhlášeni vítězové již 16. ročníku Cen MOSTY.
Z více než pěti desítek návrhů na udělení cen MOSTY vybrala 21. ledna nominační komise, složená z členů předsednictva NRZP ČR, finalisty čtyř kategorií letošních cen MOSTY.
 Hodnotící výbor pak ve druhém kole rozhodl o vítězích jednotlivých kategorií.
V první kategorii ,,Instituce veřejné správy”, zvítězil Pardubický kraj, za pomoc rodinám s dětmi a dospělým osobám s autismem na území kraje. Pardubický kraj, na základě definice potřeb lidí s autismem usiluje o navýšení kapacity služeb, zabývá se nedostatkem klinických psychologů, asistentů pedagoga a dalšími oblastmi.
Ve druhé kategorii „Nestátní subjekt“, zvítězil Divadelní soubor Slunovrat, za podporu rozvoje dětí a mladých lidí se zdravotním postižením. Soubor působí při Speciální škole v Hradci Králové, kde začínal vystupovat ve školní tělocvičně. Dnes má za sebou deset let vystupování i na jevišti hradecké Filharmonie a svými představeními pro veřejnost pomáhá sbližovat běžný svět a svět lidí s handicapem.
Ve třetí kategorii převzala ocenění pro “Osobnost hnutí se zdravotním postižením”, paní Hana Nejedlá, za založení spolku Míša & Míša. Tento spolek Hana Nejedlá založila, i díky vlastní zkušenosti s péčí o dceru se zdravotním postižením, v roce 2012 a jeho cílem je propojovat handicapované s lidmi bez handicapu. Spolek vytváří chráněná pracoviště pro osoby se zdravotním postižením, pořádá společenské akce nebo dokonce svatební veletrh, v jehož rámci bývá oddán pár, který tvoří osoby se zdravotním postižením.
Zvláštní cenu, za vítězství ve čtvrté kategorii pak získala Akciová společnost Národná diaľničná spoločnosť za osazení toalet pro osoby se zdravotním postižením na čerpacích stanicích na slovenských dálnicích eurozámky. Společnost v roce 2018 navázala spolupráci s občanským sdružením Bez bariér – Národná platforma proti bariéram a oslovila tři největší provozovatele čerpacích stanic na Slovensku. Výsledkem spolupráce je osazování všech toalet pro osoby se zdravotním postižením na jejich čerpacích stanicích na slovenských dálnicích eurozámky.
Slavnostním předáváním Cen MOSTY provázel již tradičně moderátor Aleš Cibulka.
O hudební doprovod se postaral zpěvák Bohuš Matuš.
Nominaci letos získali:
I. kategorie – instituce veřejné správy
· Město Třebíč za vybudování chráněného bydlení pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením
· Obchodní akademie, Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava za její přínos v oblasti vzdělávání osob s poruchou autistického spektra
· Pardubický kraj za pomoc rodinám s dětmi a dospělým osobám s autismem na území celého kraje
· Statutární město Opava za podporu projektu Opava bez bariér
· Univerzita Pardubice za specializované pracoviště Centrum ALMA
II. kategorie – nestátní subjekt
· AGAPO, o.p.s., za její tranzitní program a podporované zaměstnávání
· Divadelní soubor Slunovrat za podporu rozvoje dětí a mladých lidí se zdravotním postižením
· STAVBA ROKU střední Čechy za vytvoření kategorie „Bezbariérové stavby roku“ a aktivní propagaci tématu bezbariérového přístupu budov a veřejného prostoru
· Vltavotýnská struna, z. s., za pořádání benefičního festivalu Vltavotýnská struna
· Wheelchair Basketball Studánka Pardubice, z. s., za vytvoření basketbalového týmu a zapojení lidí na vozíku do života sportem
III. kategorie – osobnost hnutí osob se zdravotním postižením
· Miroslav Čiháček za dlouholetou práci ve prospěch osob na vozíku
· Jiří Herynek za vybudování sociálního podniku Ergotep Proseč u Skutče a podporu lidí se zdravotním postižením
· MUDr. Otakar Malý za dlouholetou práci ve prospěch osob s kardiovaskulárním onemocněním
· Hana Nejedlá za založení spolku Míša & Míša
· Věra Fina za podporu onkologických pacientů u lékařské posudkové služby
IV. kategorie – zvláštní cena
· Zdeněk Mandrholec za dlouholetou činnost v oblasti bezbariérového užívání staveb
· Ladislava Morkesová za vedení Country klubu Srdíčko
· Národná diaľničná spoločnosť, a. s., za osazení všech toalet pro osoby se zdravotním postižením na čerpacích stanicích na slovenských dálnicích eurozámky
· doc. Ing. Eva Sikorová, CSc., a Ing. Bc. Zdenka Lima, Ph.D., za projekt "Zvýšení kvality vzdělávání na Moravské vysoké škole Olomouc s ohledem na potřeby trhu práce, digitalizaci a internacionalizaci"
· Eva Vosáhlová za dlouholetou práci ve prospěch osob se zdravotním postižením
Zdroj: pardubickykraj.cz

Další zprávy z kategorie "Společnost"

6.5.

Burza filantropie vyhrála 3. místo v evropské inovační soutěži

Porota ve svém rozhodnutí na Burze filantropie oceňuje, že: „Soukromé firmy, veřejná správa a neziskové organizace se setkávají, aby společně diskutovaly o různých sociálních projektech a podpořily projekty ve svém kraji. Může se jednat o podporu finančního charakteru, věcné dary nebo různé služby. Inovační rámec umožňuje, že se tyto různé „světy“ nejen potkávají, ale navzájem i sbližují.“

Společnost celý článek
14.11.

Čekání na Ježíška si můžete letos zkrátit v Aquacentru

Pardubický plavecký areál prošel v letech 2010 až 2012 nákladnou rekonstrukcí, kdy z původní stavby zůstaly prakticky pouze obvodové zdi. Město do přestavby areálu, jehož součástí je vedle 50 m bazénu například i bazén s vodními atrakcemi, wellness, venkovní sluneční pláž a podobně, investovalo zhruba 544 miliónů korun.

Společnost celý článek
28.5.

O vstupu Turecka by měl rozhodnout plebiscit

Prezident Václav Klaus jednoznačně podpořil vstup Turecka do EU.

Společnost celý článek
19.4.

Radnice bude bez proudu

Klienti nepochodí ani v podatelně, její služby ale převezme podatelna na radnici na Pernštýnském náměstí. Uzavřena bude také pokladna, takže ten, kdo chce zaplatit poplatek za likvidaci komunálního odpadu přímo na pokladně magistrátu má poslední možnost 28. dubna. V dalších dnech již bude muset na svůj městský obvod.

Společnost celý článek
7.4.

Cenu Magnesia Litera získali hned ve dvou kategoriích dvě knihy akademiků z Univerzity Pardubice

Na pozadí velkých politických dějin a válečných událostí zkoumají proměny civilního života v zázemí. Popisují strádání matek s dětmi, jejichž živitelé bojovali kdesi na frontách. Na jejich citovém traumatu, podlomeném zdraví i sociální bídě se podepsaly všeobecný materiální nedostatek, přídělový systém, pracovní nasazení nedospělých a nakonec ještě epidemie španělské chřipky.

Společnost celý článek
26.7.

Zahajovací ceremoniál Olympijského parku Pardubice 2016 roztančí třídu Míru i další části města

Do celého ceremoniálu se zapojí zástupci jak kulturní, tak i sportovní scény města. „Vítán bude také každý, kdo má rád sport nebo zábavu a bude chtít být součástí této oslavy startu letních her. Vše je v režii Jany Burkiewiczové, scénografa Juraje Kuchárka a Východočeského divadla Pardubice. Těšit se můžete na zjevení z Ria de Janeira, podivné kolostroje a konečně i zapálení ohně, ať už pomyslné či opravdové,“ uvádí Lucie Břízová vedoucí kulturního oddělení Magistrátu města Pardubic.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting