Ve společnosti se málo mluví o přínosu lidí s postižením

19.6.

Ve společnosti se málo mluví o přínosu lidí s postižením

Ve společnosti se málo mluví o přínosu lidí s postižením

Pardubický kraj se chce více zaměřit na prezentaci přínosu lidí se zdravotním postižením a bojovat proti  jejich diskriminaci. To byl i jeden ze závěrů nedávno proběhnuvší konference Rovná práva pro všechny, která se konala v prostorách kraje. „Ve společnosti se málo mluví o přínosu osob se zdravotním postižením, proto často z nich často máme strach. To bychom chtěli v příštích měsících změnit,“ říká náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek, který se chystá téma aktivní pomoci lidem s postižením otevírat například při svých cestách po kraji. „Hodně věcí se nám již podařilo změnit, ale ještě pořád máme co zlepšovat,“ dodal náměstek Línek. Konference pomohla se zvýšením informovanosti. „Konference nám velmi pomohla se zvýšením informovanosti o rovnosti práv handicapovaných lidí. Lidé se tak na konkrétních příkladech dozvěděli, jaké jednání lze považovat za diskriminaci a na jaké instituce se v souvislosti s ochranou svých práv mohou obracet. Pomoc při získávání informací včetně právní pomoci jim můžeme poskytnout přímo  v naší poradně v Pardubicích,“ zhodnotila praktický přínos konference krajská koordinátorka Národní rady osob se zdravotním postižením Radka Konečná. „Je nutné ve společnosti vytvořit takové klima, aby se lidé s postižením nebáli o svých problémech a potřebách hovořit,“ připomíná Radka Konečná. Pardubický kraj se zabývá otázkami souvisejícími s životem lidí se zdravotním postižením dlouhodobě. V prosinci minulého roku byl přijat v pořadí již druhý plán vyrovnávání příležitostí na období 2012 – 2015, na jehož přípravě se mimo jiné významně podílela Pardubická krajská rada osob se zdravotním postižením. Kontakt: Ing. Roman Línek, tel. 466 026 119, e-mail: roman.linek@pardubickykraj.cz

Další zprávy z kategorie "Společnost"

2.5.

Radnice otevřela diskusi nejen s obyvateli na téma Olympijský park Pardubice 2016

„Velmi si vážíme toho, že občané, organizátoři příměstských táborů i zástupci soukromého sektoru projevili zájem o informace o Olympijském parku Pardubice 2016, že se našeho setkání osobně zúčastnili a zapojili se do diskuse, které jsme i nadále otevřeni,“ poděkoval všem zúčastněným za věcnou diskuzi náměstek Jakub Rychtecký.

Společnost celý článek
6.8.

Polabinské děti dostaly nový písek

Na doplnění bylo použito více než 160 kubických metrů písku, který byl vytěžen a pro tyto účely.

Společnost celý článek
12.10.

V Pardubicích se rodí spolupráce mezi evropskými včelaři

Včely jsou tak dalším zvířetem, které v Pardubicích spojilo ke spolupráci lidi stejných zájmů z různých měst a zemí.

Společnost celý článek
5.10.

Jak zaplatit a postavit šetrné a energeticky efektivní budovy pro veřejnou správu: série seminářů provede úředníky procesem

Semináře úředníky provedou jednotlivými postupy zadávacího řízení se zaměřením na specifika šetrných budov, objasní výhody a nevýhody jednotlivých postupů a nástrojů na základě příkladů z české i zahraniční zadávací praxe, představí vhodná kvalitativní kritéria a způsoby jejich vyhodnocování.

Společnost celý článek
19.12.

Kapr ve vaně, to je anachronismus

Veřejnost již dobře ví, že živý kapr by při přenosu domů zažil hned několik teplotních šoků.

Společnost celý článek
30.8.

Kraj navrhuje utlumit ekonomické obory

Jednání o změnách byla zahájena v červnu tohoto roku a s některými školami kraj jedná i nadále.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting