Veřejné projednávání plánů povodí

9.9.

Veřejné projednávání plánů povodí

Veřejné projednávání plánů povodí

Veřejné projednávání plánů povodí

Již od 1. července a až do konce roku 2008 jsou zveřejněny návrhy Plánů oblasti povodí a veřejnost k nim může podávat připomínky. V případě Pardubického kraje se jedná o plány oblasti povodí horního a středního Labe, povodí Dyje a povodí Moravy. Na jejich zpracování se kromě státních podniků Povodí Labe a Povodí Moravy aktivně podílely příslušné kraje a krajské úřady, správci drobných vodních toků i odborné instituce. Všechny práce byly metodicky řízeny ústředními vodoprávními úřady, především ministerstvem zemědělství a ministerstvem životního prostředí. Plány oblastí povodí budou hlavními koncepčními dokumenty vodního hospodářství pro jednotlivé oblasti povodí v České republice. Jsou v nich zapracované všechny současně platné resortní i krajské koncepce, například Plány rozvoje vodovodů a kanalizací příslušných krajů, krajské Studie ochrany před povodněmi a Krajské koncepce ochrany přírody. Po dokončení procesu jejich projednání, posouzení a schválení budou platit od roku 2010 do roku 2015. „Od veřejnosti očekáváme, že se po dobu zveřejnění návrhů plánů oblastí povodí seznámí s částmi, které ji zajímají a pokud lidé shledají potřebu, předají nám konstruktivní připomínky, které umožní návrhy plánů oblastí povodí dopracovat,“ řekl vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Pardubického kraje Josef Hejduk Návrhy Plánů oblasti povodí jsou po dobu zveřejnění v listinné podobě k nahlédnutí u podniků Povodí Labe, Povodí Moravy a u všech krajských úřadů, jejichž územní působnosti se plány týkají, což znamená – viz příloha. Příloha:

Další zprávy z kategorie "Společnost"

21.1.

Ve středu budou vyhlášeni nejlepší sportovci Pardubicka

Diváci se mohou těšit na pestrý doprovodný program, ve kterém například vystoupí populární zpěvák Marek Ztracený. Akci moderuje Jakub Hřib.

Společnost celý článek
24.8.

Letošní Vesnicí roku Pardubického kraje je Vysočina

Cílem soutěže Vesnice roku v je povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňovaní programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova.

Společnost celý článek
27.10.

Žáků ubylo, optimalizace se vyplatila

Optimalizace pomohla školám nejvíce ohroženým úbytkem žáků a nově se naplnily i některé nové obory.

Společnost celý článek
21.1.

Parlament zasedal u hasičů

Ač byl v očích dětí vidět obdiv a nadšení, ve většině se shodly na tom, že by tuto práci, kvůli náročnosti a velké zodpovědnosti, dělat nechtěly.

Společnost celý článek
21.5.

Vzpomínka na aviatika Jana Kašpara

Milovníci létání a politici se sešli, aby vzpomněli na výročí narození Jana Kašpara.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting