Veřejné projednávání plánů povodí

9.9.

Veřejné projednávání plánů povodí

Veřejné projednávání plánů povodí

Veřejné projednávání plánů povodí

Již od 1. července a až do konce roku 2008 jsou zveřejněny návrhy Plánů oblasti povodí a veřejnost k nim může podávat připomínky. V případě Pardubického kraje se jedná o plány oblasti povodí horního a středního Labe, povodí Dyje a povodí Moravy. Na jejich zpracování se kromě státních podniků Povodí Labe a Povodí Moravy aktivně podílely příslušné kraje a krajské úřady, správci drobných vodních toků i odborné instituce. Všechny práce byly metodicky řízeny ústředními vodoprávními úřady, především ministerstvem zemědělství a ministerstvem životního prostředí. Plány oblastí povodí budou hlavními koncepčními dokumenty vodního hospodářství pro jednotlivé oblasti povodí v České republice. Jsou v nich zapracované všechny současně platné resortní i krajské koncepce, například Plány rozvoje vodovodů a kanalizací příslušných krajů, krajské Studie ochrany před povodněmi a Krajské koncepce ochrany přírody. Po dokončení procesu jejich projednání, posouzení a schválení budou platit od roku 2010 do roku 2015. „Od veřejnosti očekáváme, že se po dobu zveřejnění návrhů plánů oblastí povodí seznámí s částmi, které ji zajímají a pokud lidé shledají potřebu, předají nám konstruktivní připomínky, které umožní návrhy plánů oblastí povodí dopracovat,“ řekl vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Pardubického kraje Josef Hejduk Návrhy Plánů oblasti povodí jsou po dobu zveřejnění v listinné podobě k nahlédnutí u podniků Povodí Labe, Povodí Moravy a u všech krajských úřadů, jejichž územní působnosti se plány týkají, což znamená – viz příloha. Příloha:

Další zprávy z kategorie "Společnost"

12.7.

Zelenou bránu ochrání nový hromosvod

Práce potrvají zhruba dva týdny a omezí provoz vyhlídkové věže, včetně průchodu pod Zelenou bránou.

Společnost celý článek
7.8.

Policisté zintenzivnili dopravní kontroly

Během měsíce července policisté služby dopravní policie řešili 1.971 přestupků, při nichž byla řidičům uložena pokuta ve výši 914.700 korun. Ve 117 případech byly přestupky předány do správního řízení příslušným úřadům. Alkohol u řidičů zjistili policisté v 23 případech, návykové látky 6 krát. Pět řidičů se dopustilo přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Nejčastějším prohřeškem řidičů, bylo nedodržení maximální povolené rychlosti (822), nepoužití bezpečnostních pásů nebo zádržných systémů (252) a špatný technický stav vozidla pohybujícího se po pozemních komunikacích (243).

Společnost celý článek
7.4.

Deklarace k realizaci R35

O páteřní komunikaci v rámci celé České republiky přijeli diskutovat zástupci ministerstev.

Společnost celý článek
15.10.

Dny medu navštívilo více než 5 tisíc návštěvníků

„Pardubický kraj věnuje rozšíření včelařské základny zvýšenou pozornost. Příští rok bude rozděleno mezi čtyři desítky začínajících včelařů 480 tisíc korun,“ sdělil radní Kroutil. „Uvědomujeme si zároveň, že pokračovatele potřebují nejen včelaři, ale celé české zemědělství,“ dodal Kroutil.

Společnost celý článek
16.11.

Východočeské divadlo navštívil stotisící divák roku 2009

Představení se uskutečnilo pro abonentní skupinu R, jehož je paní Kozubková majitelkou.

Společnost celý článek
25.10.

Dušičky otevřou hradecké hřbitovy až do večera

Největší nápor na hřbitovech se očekává o víkendu před svátkem, tedy 27. a 28. října. Technické služby, které se o městské hřbitovy starají, však prodloužily jejich otvírací dobu už od pondělí 22. října.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting