VII. celostátní studentská konference nelekářských oborů

26.4.

VII. celostátní studentská konference nelekářských oborů

Ve čtvrtek 26. dubna pořádá Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice VII. celostátní studentskou vědeckou konferenci bakalářských a magisterských nelékařských zdravotnických oborů. Na konferenci vystoupí celkem třináct studentů bakalářských studijních oborů pěti vysokých škol z České republiky. Slavnostní zahájení setkání studentů vysokých škol  se uskuteční v Aule Arnošta z Pardubic – posluchárna A1 od 9:00 hodin. Domácí Fakultu zdravotnických studií budou reprezentovat tři studentky bakalářských studijních programů, které se umístily na prvních místech fakultního kola studentské konference, konané na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice dne 26. března. S dalšími prezentacemi vystoupí čtyři studentky a jeden student Západočeské univerzity v Plzni, tři studentky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, jedna studentka Univerzity Karlovy v Praze a jedna studentka Technické univerzity v Liberci. Prezentovány budou studentské práce na téma: - Efekt různých bariatrických výkonů na pokles hmotnosti v léčbě obezity, - Psychosociální dopad akutní leukémie na život pacienta, - Prevence nozokomiálních infekcí u periferních invazivních venózních katétrů, - Příprava a podání léků nelékařským zdravotnickým personálem, - Změny v péči o ženu po císařském řezu před a po roce 1989, - Bolest z pohledu sestry - informovanost pacientů v ambulanci bolesti, - Enteroklýza v obrazech z počítačové tomografie (CT) a magnetické rezonance (MR), - Edukace pacienta před a po totální endoprotéze kyčelního kloubu, - Jazyková připravenost sester na ošetřování pacientů z různých států EU, - Komplexní ošetřovatelský proces u nemocného s hemolytickou anémií, - Ošetření porodního poranění z pohledu porodní asistentky, - Všeobecný ošetřovatel ve zdravotnictví, - Ultrazvukové vyšetření mozku novorozenců přes velkou fontanelu. V průběhu konference vystoupí Mgr. Eva Havlíková, koordinátorka kvality nemocnic Pardubického kraje z koordinační a řídící skupiny nemocnic Pardubického kraje, s přednáškou „Metody hodnocení zaměstnanců v zdravotnických zařízeních České republiky“. Odborná komise, která bude složena z odborníků ze zdravotnictví, zhodnotí závěrečné práce studentů nejen z hlediska jejich teoretického přehledu, provedeného výzkumu a významu práce pro profesní zaměření, ale nedílnou součástí hodnocení bude i způsob prezentace studentů a schopnost reagovat na dotazy vztahující se k tématu prezentace. Na závěr komise ocení tři nejlepší studenty. Vyhlášení výsledků a předání věcných cen nejlepším studentům VII. celostátní studentské vědecké konference se uskuteční v 15:15 hodin v Aule Arnošta z Pardubic – posluchárna A1. Studentská vědecká konference je bezesporu jedinečnou příležitostí pro studenty vyzkoušet si prezentaci výsledků své odborné přípravy před vědeckou komunitou, odbornou veřejností a před studenty jiných vysokých škol se stejným zaměřením. Konference se koná v rámci projektu „Zdravotnické studijní programy v inovaci“ v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence-schopnost. Je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. bližší informace ke studentské konferenci: Ing. Eva Kynclová Fakulta zdravotnických studií telefon 466 037 753 email eva.kynclova@upce.cz

Další zprávy z kategorie "Společnost"

26.10.

Hvězdárna připravila dvě velmi zajímavé akce

Pro méně či více zručné je přichystáno například dlabání dýní, tvorba strašidelných kostýmů.

Společnost celý článek
13.11.

CHUŤ ZRNKOVÉ KÁVY, NOSTALGII STARÝCH ČASŮ A KOUZELNOU ATMOSFÉRU BLÍŽÍCÍCH SE VÁNOC NABÍDNE MUZEUM V POLIČCE

Věděli jste, že asi 100 šálků kávy je smrtelná dávka kofeinu? Většina případů předávkování kávy nepochází z běžného pití kávy, ale z více ERM, kreativní způsoby konzumace kávy, jako je například kávový klystýr. Takové množství kofeinu ve vašem těle může vést k infarktu nebo záchvatům, nebo že první webová kamera byla vynalezena, aby sledovala, kolik kávy zbylo v konvici na univerzitě v Cambridge. Zní to bizarně, ale od roku 1991 do roku 2001, se vyvíjela první webová kamera a do dnes se mohou studenti univerzity Cambridge pyšnit za její první vynálezce.

Společnost celý článek
13.5.

Pardubice připravily pro předškoláčky 300 nových míst

Město se problematice mateřských škol dlouhodobě intenzivně věnuje, pracuje s demografickými studiemi,

Společnost celý článek
11.9.

Pardubičtí Piráti vpluli do horké fáze kampaně, chtějí zapojit občany do rozhodování

Zároveň chtějí bránit prodeji městských nemovitostí, rozšířit nabídku startovacích bytů a přivést do ulic města více zeleně a vodních prvků.

Společnost celý článek
3.7.

Krajská policejní pořádková jednotka soutěžila v Německu

Na řadu nastupuje příslovečná německá přesnost a v hodinu „H“ jdeme na prvotní briefing. Dostáváme základní informace o průběhu celého klání soutěže. Jedním ze vstupních požadavků pravidel soutěže je zaslání devadesáti sekundového klipu, který vtipně prezentuje zúčastněnou pořádkovou jednotku. Po prezentaci našeho videa jsme obdrželi obrovský aplaus a potlesk ve stoje a bylo rozhodnuto. Náš klip vyhrál první místo.

Společnost celý článek
1.11.

Hradec bude mít jako první specializované veterinární studium

Královéhradecký kraj na svých středních školách dlouhodobě podporuje odborné vzdělávání.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting