VII. celostátní studentská konference nelekářských oborů

26.4.

VII. celostátní studentská konference nelekářských oborů

Ve čtvrtek 26. dubna pořádá Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice VII. celostátní studentskou vědeckou konferenci bakalářských a magisterských nelékařských zdravotnických oborů. Na konferenci vystoupí celkem třináct studentů bakalářských studijních oborů pěti vysokých škol z České republiky. Slavnostní zahájení setkání studentů vysokých škol  se uskuteční v Aule Arnošta z Pardubic – posluchárna A1 od 9:00 hodin. Domácí Fakultu zdravotnických studií budou reprezentovat tři studentky bakalářských studijních programů, které se umístily na prvních místech fakultního kola studentské konference, konané na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice dne 26. března. S dalšími prezentacemi vystoupí čtyři studentky a jeden student Západočeské univerzity v Plzni, tři studentky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, jedna studentka Univerzity Karlovy v Praze a jedna studentka Technické univerzity v Liberci. Prezentovány budou studentské práce na téma: - Efekt různých bariatrických výkonů na pokles hmotnosti v léčbě obezity, - Psychosociální dopad akutní leukémie na život pacienta, - Prevence nozokomiálních infekcí u periferních invazivních venózních katétrů, - Příprava a podání léků nelékařským zdravotnickým personálem, - Změny v péči o ženu po císařském řezu před a po roce 1989, - Bolest z pohledu sestry - informovanost pacientů v ambulanci bolesti, - Enteroklýza v obrazech z počítačové tomografie (CT) a magnetické rezonance (MR), - Edukace pacienta před a po totální endoprotéze kyčelního kloubu, - Jazyková připravenost sester na ošetřování pacientů z různých států EU, - Komplexní ošetřovatelský proces u nemocného s hemolytickou anémií, - Ošetření porodního poranění z pohledu porodní asistentky, - Všeobecný ošetřovatel ve zdravotnictví, - Ultrazvukové vyšetření mozku novorozenců přes velkou fontanelu. V průběhu konference vystoupí Mgr. Eva Havlíková, koordinátorka kvality nemocnic Pardubického kraje z koordinační a řídící skupiny nemocnic Pardubického kraje, s přednáškou „Metody hodnocení zaměstnanců v zdravotnických zařízeních České republiky“. Odborná komise, která bude složena z odborníků ze zdravotnictví, zhodnotí závěrečné práce studentů nejen z hlediska jejich teoretického přehledu, provedeného výzkumu a významu práce pro profesní zaměření, ale nedílnou součástí hodnocení bude i způsob prezentace studentů a schopnost reagovat na dotazy vztahující se k tématu prezentace. Na závěr komise ocení tři nejlepší studenty. Vyhlášení výsledků a předání věcných cen nejlepším studentům VII. celostátní studentské vědecké konference se uskuteční v 15:15 hodin v Aule Arnošta z Pardubic – posluchárna A1. Studentská vědecká konference je bezesporu jedinečnou příležitostí pro studenty vyzkoušet si prezentaci výsledků své odborné přípravy před vědeckou komunitou, odbornou veřejností a před studenty jiných vysokých škol se stejným zaměřením. Konference se koná v rámci projektu „Zdravotnické studijní programy v inovaci“ v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence-schopnost. Je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. bližší informace ke studentské konferenci: Ing. Eva Kynclová Fakulta zdravotnických studií telefon 466 037 753 email eva.kynclova@upce.cz

Další zprávy z kategorie "Společnost"

25.4.

Zažijte na vlastní kůži jak se žije lidem s postižením

Obě zážitkové akce jsou určeny nejen pro vysokoškoláky a akademické pracovníky.

Společnost celý článek
15.10.

Nejvíce na kampaň v Pardubicích daly ODS a ČSSD

Partnerem diskuse bylo občanské sdružení Dialog pro Pardubice.

Společnost celý článek
12.12.

Radní pro sociální péči apelují na poslance, aby podpořili změny ve státním rozpočtu

Přestože se kraje na financování sociálních služeb každoročně podílejí, nejsou schopny sanovat případné výpadky ve financování ze strany státu v souvislosti s navýšením platů i výpadků financování z evropských zdrojů, neboť se jedná o desítky až stovky milionů korun, a to podle velikosti jednotlivých krajů.

Společnost celý článek
15.1.

Erasmus+ byl představen i v Pardubickém kraji

Mladí lidé, kteří v jiné zemi již studovali nebo v ní absolvovali odbornou přípravu, mají větší šanci uplatnit se na evropském trhu práce,“ říká náměstkyně hejtmana Pardubického kraje Jana Pernicová.

Společnost celý článek
30.11.

Společnost VHOS upozorňuje

Tyto letáky mimo jiné rovněž nabízely rovněž provedení kontroly pitné vody tekoucí z vodovodu.

Společnost celý článek
13.6.

Žamberecké Albertinum se otevřelo návštěvníkům

Ústav rovněž nabízí 20 sociálních lůžek pro péči o občany s chronickými nemocemi, celkovou nemohoucností.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting