Vltava a Labe 2007

23.8.

Vltava a Labe 2007

Přibližně deset let od povodní v roce 1997 a pět let od podobně katastrofálních událostí v roce 2002 si Česká republika ověří, jak je připravena na možnost příchodu povodní velkého rozsahu. Ve dnech 5.- 7. září se uskuteční rozsáhlé protipovodňové cvičení s názvem Vltava a Labe 2007, které připravuje Ministerstvo vnitra ČR ve spolupráci s dalšími institucemi zodpovědnými za povodňovou ochranu. Toto třídenní cvičení bude mít komunikačně štábní charakter, jeho cílem tak bude především metodicky procvičit činnost a vzájemnou komunikaci povodňových orgánů a orgánů krizového řízení během povodní velkého rozsahu. Cvičení Vltava a Labe 2007 se bude odehrávat na území celkem šesti krajů a Prahy, podél toků Vltavy a Labe. Vedle ústředních správních úřadů se ho zúčastní povodňové orgány 31 obcí s rozšířenou působností a 97 dalších obcí. Toto cvičení, jehož rozsah v zásadě kopíruje povodně v roce 2002, tak patří k vůbec největším cvičením svého druhu v historii České republiky. Vzhledem ke štábnímu charakteru by nemělo nějak narušit běžný život občanů. Do přípravy cvičení je kromě ministerstva vnitra zapojeno i ministerstvo zemědělství, ministerstvo životního prostředí, ministerstvo obrany, Správa státních hmotných rezerv, Český hydrometeorologický ústav a další instituce odpovědné za povodňovou ochranu. Cvičení Vltava a Labe 2007 bude zároveň vyvrcholením systematické přípravy starostů a dalších přestavitelů obcí v oblasti ochrany před povodněmi. Na základě usnesení Bezpečnostní rady státu Hasičský záchranný sbor ČR v roce 2006 zorganizoval pro starosty a zastupitele všech obcí školení o činnosti povodňových orgánů, orgánů krizového řízení a složek integrovaného záchranného systému při povodních. V květnu pak byla na brněnském výstavišti k vidění moderní technika Hasičského záchranného sboru ČR a proběhly tam ukázky protipovodňových opatření (například ochrana budovy před povodní), což posloužilo jako praktické doplnění školení představitelů obcí. Hasičský záchranný sbor ČR se svými jednotkami požární ochrany je významnou součástí systému ochrany před povodněmi. V době povodní HZS ČR koordinuje záchranné a likvidační práce, nasazuje jednotky požární ochrany. Prostřednictvím operačních a informačních středisek zajišťuje informovanost obcí s rozšířenou působností, krajských úřadů a složek integrovaného záchranného systému o varovných hlášeních v souvislosti s povodní, na základě žádosti příslušného povodňové komise provádí varování obyvatelstva ohroženého území a podobně.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

8.7.

Růžový palouček – místo opředené pověstmi, které stojí za návštěvu

Za dnešní podobu pietního území je nutné poděkovat především obci Újezdec a Spolku přátel Růžového paloučku.

Společnost celý článek
20.4.

Startují registrace dvanáctého ročníku nejúspěšnější soutěže pro živnostníky a podnikatele

Do soutěže se mohou přihlásit malé a střední firmy působící v České republice s nejméně dvouletou účetní historií a s obratem do 1,5 miliardy korun a živnostníci, kteří jsou minimálně jeden rok vlastníky platného živnostenského listu nebo jiného oprávnění k podnikání dle právních předpisů. V roce 2016 tak učinilo rekordních 6 716 podnikatelů a živnostníků.

Společnost celý článek
24.4.

Roman Línek mezi hasiči

Ve svém pozdravu jsem ocenil mezigenerační solidaritu, kdy ti mladší, včetně dětských hasičů.

Společnost celý článek
21.12.

Basketbalisté a hokejisté v nemocnici

Spolu s ním a tiskovým mluvčím Janem Hrabalem navštívili malé pacienty dva slovenští útočníci – kapitán týmu Radovan Somík a Martin Šagát.

Společnost celý článek
25.10.

V arboretu Žampach byly objeveny čertovy kameny

Ve čtvrtek 20. října proběhla na Žampachu instalace tří obřích kamenů, které byly objeveny při rekonstrukci opěrné zdi.

Společnost celý článek
28.11.

Koně a Králický Sněžník: turistické symboly kraje

Pracovní skupina vybrala na rok 2008 témata „Koně“ a „Králický Sněžník“

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting