Výběrové řízení na plavečák může pokračovat

25.5.

Výběrové řízení na plavečák může pokračovat

Město Pardubice může dokončit výběrové řízení na firmu, která zrekonstruuje plavecký areál. Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), které dokončení výběrového řízení umožňuje, město obdrželo v pátek. Doručením nabylo právní moci. ÚOHS v únoru letošního roku dal za pravdu stěžovatelům, kteří u něj napadli podmínky výběrového řízení, zejména kritérium požadující, aby firma ucházející se o zakázku měla v uplynulých  třech letech v průměru minimálně 800 zaměstnanců. Podle tohoto rozhodnutí by mělo být výběrové řízení zrušeno. Město podalo proti tomuto závěru rozklad. Na jeho stranu se nyní přiklonil předseda antimonopolního úřadu Petr Rafaj a původní rozhodnutí zrušil a správní řízení zastavil. Proti tomuto výroku již není odvolání a město může výběrové řízení dokončit.   „Úřad podrobně prozkoumal zadávací podmínky i projektovou dokumentaci a potvrdil, že výběrové řízení bylo v pořádku. Nyní jej v co nejkratší době dokončíme a výsledky předložíme radě města ke schválení,“ řekl náměstek primátora Alexandr Krejčíř.   Plavecký areál měl být původně rekonstruován s pomocí prostředků z Evropské unie prostřednictvím Integrovaného plánu rozvoje města – Přitažlivé město. Vzhledem k tomu, že stížnost na výběrové řízení narušila časový harmonogram prací, rozhodli zastupitelé o vyjmutí projektu z IPRM. „To neznamená, že jsme projekt odepsali. Budeme hledat variantní řešení na dofinancování projektu, zhruba 140 milionů korun jsme na něj původně chtěli získat z evropských fondů,“ konstatoval náměstek.   Kdy by mohly práce začít je zatím těžké odhadnout. „Konečné slovo budou mít zastupitelé. My předložíme návrhy jak stavbu financovat, oni musí rozhodnout. Já osobně si myslím, že projekt, na němž jsme více než dva roky pracovali, je škoda zahodit,“ dodal Krejčíř.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

25.5.

Podnikatelé z celého kraje debatovali o nových trendech v podnikání

Je toho ale více. Pomoc s expanzí nebo přemístěním v rámci ČR, identifikace vhodných průmyslových zón, pozemků, brownfieldů nebo kancelářských prostor, nabídka volných prostor od podnikatelů do databáze agentury CzechInvest. Podnikatelé mohou využít rovněž sektorovou databázi dodavatelů.

Společnost celý článek
12.3.

Výhodnější parkování v garážích Regiocentra

Smlouva kraje s Atolem se nám nezdá výhodná ani pro jednu stranu.

Společnost celý článek
23.8.

Václav Moravec vyměnil studio za farní zahradu

Nejvíce mu dali zabrat ti, co podle svých slov „bruslí u levého mantinelu.“

Společnost celý článek
22.2.

V roce 2015 padl v Pardubicích pětiletý novorozenecký rekord! Nejvíc bylo Jakubů

ačínáme tradičně v březnu a raději připomínám, že k tomuto slavnostnímu aktu, který se koná v obřadní síni radnice na Pernštýnském náměstí vždy v úterý a ve čtvrtek odpoledne, je třeba se objednat nejpozději do jednoho roku věku dítěte,“ sdělila Zdeňka Havlíčková a upřesnila, že radnice vítá jen ty děti, které mají od narození trvalý pobyt v Pardubicích, avšak bez ohledu na to, kde se narodily.

Společnost celý článek
29.5.

Kampaň hledá společnosti přátelské rodině

Očekáváme, že kampaní přispějeme ke zvýšení společenské prestiže rodiny.

Společnost celý článek
9.5.

Zápisy do školek startují už za pár dní

Elektronickou žádost je možné vyplnit na kontaktních místech, buď přímo v budově Magistrátu města Pardubic na odboru školství, kultury a sportu, nebo v každé mateřské škole,“ informuje o možnostech zápisů do pardubických školek náměstek primátora Jakub Rychtecký, do jehož gesce oblast školství spadá.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting