Vybírání parkovného u hradeckého zimáku je nezákonné

30.3.

Vybírání parkovného u hradeckého zimáku je nezákonné

Vybírání parkovného u hradeckého zimáku je nezákonné

Vybírání parkovného na parkovišti před zimním stadionem v Hradci Králové je nezákonné. Vyplývá to ze zjištění právníků Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, kteří řešili odvolání státu proti zpoplatnění parkovacích stání na jeho pozemku. Parkoviště je totiž samostatná účelová komunikace, kterou nelze zpoplatnit (dle § 23 odst.1 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění). Krajský úřad proto vyzval hradecký magistrát, aby nezákonné vybírání parkovného na této ploše zrušil. Magistrát na tuto výzvu dosud nereagoval, a pokud tak neučiní, bude muset ke zrušení tohoto nezákonného jednání přikročit krajský úřad (z titulu ust. § 126,odst.1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích /obecní zřízení/ v platném znění). Parkovné u hradeckého stadionu od loňského srpna vybírá firma Atol, která organizuje systém parkování v krajském městě. K vybírání parkovného u zimního stadionu Atol přistoupil na základě mylného názoru hradeckého magistrátu, že parkoviště je místní komunikací. Krajští úředníci kontrolou na magistrátu zjistili, že parkoviště se místní komunikací, na které lze parkovné vybírat, nikdy nestalo. „Předmětné parkoviště nebylo rozhodnutím Magistrátu města Hradce Králové zařazeno do kategorie „místní komunikace“, (ani žádné jiné samostatné parkoviště). Je nezbytně nutné zjištěnou nezákonnost jednání Statutárního města Hradec Králové, řešit. Nesprávné je též tvrzení, že uvedené parkoviště, (včetně ostatních samostatných parkovišť v rámci města), je součástí místních komunikací uvedených v Nařízení č. 18/2006 města Hradec Králové, a to, ve smyslu ust. § 12, odst. 4 zákona o PK, neboť uvedená parkoviště jsou samostatnou účelovou komunikací ve smyslu ust. § 12, odst. 6, věta druhá zákona o PK, když jsou na samostatném pozemku, (pozemcích) a mají samostatné, (vlastní), připojení na sousední pozemní komunikaci vjezdem a výjezdem!“ jak je uvádí ve svém rozhodnutí a výzvě věcně a místně příslušný silniční správní úřad Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Pokud kraj rozhodne o zrušení nezákonného vybírání parkovného u hradeckého zimního stadionu a ani poté jej neodstraní hradecký magistrát, bude muset zjednat nápravu v rámci exekučního řízení, případně vymáhat splnění příkazu (i opakovaným) ukládáním donucovacích pokut. Parkoviště u zimního stadionu stojí (v převážné části výměry) na pozemcích státu. Hradecká pobočka Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových proto vede s hradeckou radnicí soudní spor.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

17.1.

Lanškroun odmění své mladé reprezentanty už podvacátéprvé

Nelze zapomenout na šachistu Jana Bernáška, horolezce Martina Šifru, kulturistku Janu Černovskou, kteří dosáhli velkých úspěchů.

Společnost celý článek
26.10.

120 let od narození Karla Řepy

Architekt Karel Řepa se narodil 23. října 1895 v Novém Plese. Od roku 1918 studoval UMPRUM v Praze. Byl žákem Josipa Plečnika, jehož styl jej ovlivnil. Natrvalo se Karel Řepa v Pardubicích usadil v polovině 20. let minulého století, kde projektoval celou řadu domů a dalších objektů – včetně pardubického hlavního nádraží, které je dnes vyhlášeno kulturní památkou.

Společnost celý článek
7.12.

Hotel Dětenice je světovým unikátem

Zařízení pokojů odpovídá dobovému klima, žádné lampy, ale voskové svíce.

Společnost celý článek
8.12.

Jeviště Východočeského divadla Pardubice ovládnou Trójanky

Sílu inscenace podtrhne i patnáctičlenný ženský chór umožňující důkladnou práci s mluvním projevem a melodramem.

Společnost celý článek
26.1.

Dopravní uzel Pardubice může být velkým rozvojovým cílem

Projekt DUP by měl být takzvaným multimodálním uzlem umístěným v prostoru obcí Srnojedy a Svítkov.

Společnost celý článek
25.11.

Město se obléká do svátečního hávu

Řezané vánoční stromy jsou, stejně jako v minulých letech, dary, které město dostává od soukromých osob.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting