Vybírání parkovného u hradeckého zimáku je nezákonné

30.3.

Vybírání parkovného u hradeckého zimáku je nezákonné

Vybírání parkovného u hradeckého zimáku je nezákonné

Vybírání parkovného na parkovišti před zimním stadionem v Hradci Králové je nezákonné. Vyplývá to ze zjištění právníků Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, kteří řešili odvolání státu proti zpoplatnění parkovacích stání na jeho pozemku. Parkoviště je totiž samostatná účelová komunikace, kterou nelze zpoplatnit (dle § 23 odst.1 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění). Krajský úřad proto vyzval hradecký magistrát, aby nezákonné vybírání parkovného na této ploše zrušil. Magistrát na tuto výzvu dosud nereagoval, a pokud tak neučiní, bude muset ke zrušení tohoto nezákonného jednání přikročit krajský úřad (z titulu ust. § 126,odst.1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích /obecní zřízení/ v platném znění). Parkovné u hradeckého stadionu od loňského srpna vybírá firma Atol, která organizuje systém parkování v krajském městě. K vybírání parkovného u zimního stadionu Atol přistoupil na základě mylného názoru hradeckého magistrátu, že parkoviště je místní komunikací. Krajští úředníci kontrolou na magistrátu zjistili, že parkoviště se místní komunikací, na které lze parkovné vybírat, nikdy nestalo. „Předmětné parkoviště nebylo rozhodnutím Magistrátu města Hradce Králové zařazeno do kategorie „místní komunikace“, (ani žádné jiné samostatné parkoviště). Je nezbytně nutné zjištěnou nezákonnost jednání Statutárního města Hradec Králové, řešit. Nesprávné je též tvrzení, že uvedené parkoviště, (včetně ostatních samostatných parkovišť v rámci města), je součástí místních komunikací uvedených v Nařízení č. 18/2006 města Hradec Králové, a to, ve smyslu ust. § 12, odst. 4 zákona o PK, neboť uvedená parkoviště jsou samostatnou účelovou komunikací ve smyslu ust. § 12, odst. 6, věta druhá zákona o PK, když jsou na samostatném pozemku, (pozemcích) a mají samostatné, (vlastní), připojení na sousední pozemní komunikaci vjezdem a výjezdem!“ jak je uvádí ve svém rozhodnutí a výzvě věcně a místně příslušný silniční správní úřad Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Pokud kraj rozhodne o zrušení nezákonného vybírání parkovného u hradeckého zimního stadionu a ani poté jej neodstraní hradecký magistrát, bude muset zjednat nápravu v rámci exekučního řízení, případně vymáhat splnění příkazu (i opakovaným) ukládáním donucovacích pokut. Parkoviště u zimního stadionu stojí (v převážné části výměry) na pozemcích státu. Hradecká pobočka Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových proto vede s hradeckou radnicí soudní spor.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

25.10.

Start kotlíkových dotací se blíží, žádosti je nutné připravit k odeslání

Zatím je evidován značný rozdíl mezi počtem registrací a počtem žádostí finálně připravených k odeslání. Po kompletním a správném vyplnění formuláře žádosti, je nutné nejpozději do 30. října 2017 stisknout tlačítko „připravit k odeslání“. Žadatel následně obdrží e-mail s odkazem, na který klikne 31. října a otevře obrazovku pro samotné odeslání žádosti.

Společnost celý článek
31.5.

Keramika a košíky z Přechodného zaměstnání

V centru Pardubic potkat stánek Přechodného zaměstnání, kde je možno si zakoupit keramické nebo košíkářské výrobky.

Společnost celý článek
8.10.

Nejen Chrudim si připomenula slavného rodáka

Město Chrudim si minulý týden připomenulo 150. výročí úmrtí svého slavného rodáka Josefa Ressla.

Společnost celý článek
10.4.

Pardubice si připomenou 70. výročí Heydrichiády

V neděli 27. května totiž uplyne sedmdesát let od atentátu na zatupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.

Společnost celý článek
21.4.

Výstava o regionech zemí „Visegrádské čtyřky“

Oceňuji aktivitu regionů ‚visegrádské čtyřky‘, které se snaží prezentovat jednotlivé regiony.

Společnost celý článek
9.4.

Pardubický kraj si přivezl hned dvě ocenění

„Turistický portál totiž cenu ministra pro místní rozvoj získal už podruhé.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting