Vybírání parkovného u hradeckého zimáku je nezákonné

30.3.

Vybírání parkovného u hradeckého zimáku je nezákonné

Vybírání parkovného u hradeckého zimáku je nezákonné

Vybírání parkovného na parkovišti před zimním stadionem v Hradci Králové je nezákonné. Vyplývá to ze zjištění právníků Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, kteří řešili odvolání státu proti zpoplatnění parkovacích stání na jeho pozemku. Parkoviště je totiž samostatná účelová komunikace, kterou nelze zpoplatnit (dle § 23 odst.1 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění). Krajský úřad proto vyzval hradecký magistrát, aby nezákonné vybírání parkovného na této ploše zrušil. Magistrát na tuto výzvu dosud nereagoval, a pokud tak neučiní, bude muset ke zrušení tohoto nezákonného jednání přikročit krajský úřad (z titulu ust. § 126,odst.1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích /obecní zřízení/ v platném znění). Parkovné u hradeckého stadionu od loňského srpna vybírá firma Atol, která organizuje systém parkování v krajském městě. K vybírání parkovného u zimního stadionu Atol přistoupil na základě mylného názoru hradeckého magistrátu, že parkoviště je místní komunikací. Krajští úředníci kontrolou na magistrátu zjistili, že parkoviště se místní komunikací, na které lze parkovné vybírat, nikdy nestalo. „Předmětné parkoviště nebylo rozhodnutím Magistrátu města Hradce Králové zařazeno do kategorie „místní komunikace“, (ani žádné jiné samostatné parkoviště). Je nezbytně nutné zjištěnou nezákonnost jednání Statutárního města Hradec Králové, řešit. Nesprávné je též tvrzení, že uvedené parkoviště, (včetně ostatních samostatných parkovišť v rámci města), je součástí místních komunikací uvedených v Nařízení č. 18/2006 města Hradec Králové, a to, ve smyslu ust. § 12, odst. 4 zákona o PK, neboť uvedená parkoviště jsou samostatnou účelovou komunikací ve smyslu ust. § 12, odst. 6, věta druhá zákona o PK, když jsou na samostatném pozemku, (pozemcích) a mají samostatné, (vlastní), připojení na sousední pozemní komunikaci vjezdem a výjezdem!“ jak je uvádí ve svém rozhodnutí a výzvě věcně a místně příslušný silniční správní úřad Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Pokud kraj rozhodne o zrušení nezákonného vybírání parkovného u hradeckého zimního stadionu a ani poté jej neodstraní hradecký magistrát, bude muset zjednat nápravu v rámci exekučního řízení, případně vymáhat splnění příkazu (i opakovaným) ukládáním donucovacích pokut. Parkoviště u zimního stadionu stojí (v převážné části výměry) na pozemcích státu. Hradecká pobočka Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových proto vede s hradeckou radnicí soudní spor.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

9.5.

Letec Koukal byl skutečným hrdinou 20. století

Symbolicky přeletěly armádní letouny Jas 39 Gripen. Akce se zúčastnil také radní Václav Kroutil.

Společnost celý článek
16.1.

Přihlášku na Fakultu restaurování UPa lze podat jen do pátku!

Přijímací řízení do bakalářského studijního programu se skládá z talentové zkoušky, která se liší pro jednotlivé studijní obory.

Společnost celý článek
20.6.

Co znamená Destinační společnost Východní Čechy?

Úkolem Destinační společnosti Východní Čechy je zajištění jednotného marketingu cestovního ruchu v regionu.

Společnost celý článek
24.7.

Stoletá kronika města Pardubic nalezena

Státnímu oblastnímu archivu ohlásil nález kroniky Martin Mandys z Pardubic.

Společnost celý článek
12.7.

Hasiči likvidovali požár balíku slámy

Řidič traktoru si zajistil nakladač, kterým byla sláma rozhrnuta do příkopu a následně důkladně prolita vodou. Požár dle slov vyšetřovatele hasičů s největší pravděpodobností způsobil nedopalek z jiného vozidla.

Společnost celý článek
5.6.

Obec Bořice slavila 630 let

Celé oslavy začaly okrskovou hasičskou soutěží a prezentací hasičské techniky, včetně té historické.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting