Východočeská galerie Vás zve na výstavu: Architektura Pardubic a okolí - Prior Pardubice

22.3.

Východočeská galerie Vás zve na výstavu: Architektura Pardubic a okolí - Prior  Pardubice

Další z cyklu architektonických výstav přiblíží okolnosti vzniku nepřehlédnutelné stavby obchodního domu Prior v Pardubicích. O stavbě obchodního domu v Pardubicích se začalo uvažovat už v polovině šedesátých let. Myšlenka se těšila podpoře města, které záhy po jednání s investorem – Oborovým podnikem Obchodní domy (od roku 1969 transformovaným do trustu Prior) rozhodlo, že pro soubor staveb nové občanské vybavenosti, jehož součástí měl obchodní dům být, poskytne pozemek při křížení ulic Palackého a K Polabinám, na náměstí Budovatelů (dnešní Masarykovo náměstí). V prostoru uvolněném demolicí kasáren mělo postupně vzniknout několik staveb – vedle obchodního domu též kulturní centrum s kinem a hotel. Soubor měl vytvořit na spojnici mezi nádražím a historickým středem města (Pernštýnské námestí) nové centrum, které by sloužilo obyvatelům plánovaných i v posledních letech již postavených pardubických sídlišť.
Na základě oborové architektonické soutěže byl kolektivem architektky Anděly Drašarové zpracován projekt, který se však nedočkal realizace. Pozemní stavby Pardubice, které měly stavbu realizovat, byly vytížené bytovou výstavbou a odmítly stavbu v daných termínech z kapacitních i technických důvodů provést. 
Až když byla v roce 1970 pro realizaci vybrána firma Průmstav Pardubice, byla zpracováním nové dokumentace pověřena architektka Růžena Žertová a její tým. Nezbytností bylo dodržet všechny podmínky a oborové normy, plánovanou výměru prodejních ploch a hlavně cenu i termín dokončení stavby. Přiznaný ocelový skelet jasně červené barvy vytvořil nosný konstrukční rastr fasády, jehož pole byla vyplněna tenkostěnnými ocelovými sendvičovými panely s výplní z minerálních plstí a světle vyspárovaných cihelných vyzdívek. Pole s vyzdívkami byla v rozích zpevněna diagonálními náběhy, které spolu se základní ortogonální konstrukční sítí vytvářely typický osmiúhelníkový tvar, s nímž posléze architektka pracovala jako s výtvarnou značkou stavby nejen na plášti, ale i na některých interiérových prvcích.  
Stavba byla realizována v téměř rekordním čase - od zhotovení projektu po slavnostní otevření za tři roky. Architektka o tom v rozhovoru s Petrem Pelčákem řekla: „Pardubice musely jít hrozně rychle, a tak mi do toho nestačili mluvit. Ta červená fasáda vzbudila velké překvapení a nevoli místních komunistů. Na otevření domu přijel za ÚV KSČ bývalý ředitel ostravského Stavoprojektu Kempný. Ten prohlásil, že proti červené fasádě nic nemá, a tak se situace uklidnila.“ Architektka se dotkla nejvýraznějšího momentu stavby – její barevnosti. Odrazilo se v ní její pojetí obchodního domu jako výrazného signálu v městském organismu, „poutače v prostoru“, který v tomto případě promlouvá k chodcům a potenciálním zákazníkům prostřednictvím barevného akordu fasád – červeného skeletu a světlých vyzdívek z lícovek doplněných plátěnými modrými vysouvacími markýzami, které stínily výkladce v přízemí.
Budova nového Prioru vzbuzovala od počátku velkou pozornost laické i odborné veřejnosti. Autorka za ní byla vyznamenána čestným uznáním města Pardubic. Ještě před dokončením byl pardubický Prior oceněn první cenou v mezinárodní soutěži v uruguayském Montevideu a byl zařazen do mezinárodní soutěže novinářské kritiky vypsané polským časopisem Architektura. 
Pardubický Prior má výjimečné místo i v souvislostech díla Růženy Žertové (* 1932). Časově ho předcházel její projekt pro stavbu Prioru v Košicích dokončenou v roce 1968 (ale i zčásti souběžné studie a soutěžní projekty pro obchodní domy v Jihlavě, Znojmě nebo Praze). Zároveň s pardubickou stavbou pracovala architektka na realizaci další velké zakázky - obchodního domu Labe v Ústí nad Labem, který byl uveden do provozu stejně jako Pardubice, v roce 1974. Navzdory náročným podmínkám a zkrácenému termínu jí pardubická stavba přinesla nejen nové zkušenosti, ale i relativní svobodu v projektu i realizaci, která se odrazila v jejím vztahu ke stavbě i pohledu na architekturu jako způsob vyjádření. Sama k tomu v rozhovoru s Petrem Pelčákem řekla: „Já jsem v Pardubicích pochopila, oč běží. Byla jsem ráda, že jsem se toho pardubického Prioru dočkala. Že jsem pochopila, co je to architektura a jak na to jít.“
Místo epilogu 
Po otevření Prioru v roce 1974 se na další stavbu zamýšlené občanské vybavenosti čekalo více než desetiletí – hotel Labe, další z plánovaného komplexu, byl dokončen až v roce 1985. O dva roky později vznikla studie přístavby Prioru autorů M. Kopeckého a M. Košaře z Městského urbanistického střediska Pardubice. Autoři přistupovali k původní stavbě s citem, vycházeli dokonce z typického tvarosloví Prioru a zachovávali původní stavbě autonomii i v rámci nově plánovaného celku. Jejich projekt však realizován nebyl. Až k urbanistickému kontextu místa i dosavadní zástavby necitlivá novostavba velkého nákupního centra AFI Paláce v letech 2007 – 2009 v podstatě vytlačila stavbu Prioru ze souvislosti náměstí, zrušila vstupní pasáž domu a degradovala ho do pozice přístavby celkově naddimenzované a architektonicky nikterak pozoruhodné nákupní galerie.
Autorka výstavy: Vanda Skálová

Další zprávy z kategorie "Společnost"

10.5.

S čím by měli řidiči od srpna počítat?

Od 1.ledna 2011 je ve všech vozidlech, včetně motocyklů, povinná minimálně jedna reflexní vesta.

Společnost celý článek
20.1.

Lucie Bílá hledá pěveckého partnera na východě Čech

Chlapecký sbor Boni Pueri z Hradce Králové čítá 200 členů a absolvoval dosud více jak 2500 koncertů po celém světě.

Společnost celý článek
12.12.

Ministr vnitra a policejní prezident navštívili Hradec

Ministr vnitra Ivan Langer a policejní prezident plukovník Oldřich Martinů navštívili v pondělí 10. prosince Hradec Králové.

Společnost celý článek
20.2.

Co je IREDO?

Student měsíčně ušetří 25 procent nákladů na cestování.

Společnost celý článek
10.10.

Pardubice opět podpoří majitele památek

Podmínky programu i dotazník jsou ke stažení na webové adrese města.

Společnost celý článek
23.6.

Starostové z okolí Želivky vytvořili expertní tým. Budou požadovat kompenzace od státu

Okolí Želivky bylo před vybudováním přehrady jednou z turisticky nejatraktivnějších oblastí Vysočiny. Od roku 1975, kdy byla stavba přehrady dokončena, byla ale oblast silně zanedbávána a nedostávalo se jí prakticky žádné podpory od státu. Důsledkem je nynější vylidňování a zpustlost celé lokality.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting