Výroční zpráva o krizovém řízení v roce 2006

17.1.

Výroční zpráva o krizovém řízení v roce 2006

Oddělení krizového řízení kanceláře hejtmana Krajského úřadu Pardubického kraje zpracovalo výroční zprávu o své činnosti za rok 2006. Jde v pořadí už o čtvrtou zprávu od roku 2003, která popisuje události, činnost a vytvořené dokumenty v uplynulém roce v působnosti tohoto oddělení. „Rok 2006 byl v oblasti krizového řízení rokem plným událostí, které prověřily zpracované dokumenty a plány v praxi a mnohému nás naučily. Například vůbec poprvé v historii kraje byl v souvislosti s povodněmi a sesuvem svahu Hřebečského tunelu vyhlášen stav nebezpečí. Činnost krajského úřadu i samosprávy prověřila sněhová kalamita či nebezpečí šíření ptačí chřipky, lokální povodně na několika místech v kraji, ale i nález nebezpečných chemických a radioaktivních látek v nelegálním skladu ve Chvaleticích, jehož likvidace stále probíhá,“ řekl vicehejtman a místopředseda Bezpečnostní rady Pardubického kraje Roman Línek. V roce 2006 se podařilo zavést jednotný geodetický systém WGS84 a nové státní mapové dílo (vojenské topografické mapy a data) v podmínkách krizového řízení Pardubického kraje a také všech 15 obcí s rozšířenou působností. Těmto obcím byla poskytována odborná pomoc, např. zpracováním metodického materiálu k vyhlašování stavu nebezpečí či proškolením tajemníků bezpečnostních rad k využívání map a dat pro geografický informační systém a GPS. Hejtman Pardubického kraje vyhlásil 25. dubna 2006 cvičení orgánů krizového řízení a složek IZS s názvem „NEBEZPEČÍ 2006“ v obci Rybitví. Vůbec poprvé v České republice se v rámci prověřování vnějšího havarijního plánu chemičky provedla preventivní evakuace obyvatel, nikoli figurantů, jak je obvyklé. Jako pozorovatelé se účastnili i zástupci z partnerského německého Vládního kraje Tübingen. „Do praxe jsme zaváděli nový zákon o ochraně utajovaných informací, který s sebou přinesl požadavky na technické i personální zajištění. Museli jsme obnovit v této souvislosti certifikát Národního bezpečnostního úřadu pro informační systém, provést nezbytné technické úpravy a připravit vše pro připojení do systému vládního utajeného spojení,“ prozrazuje vedoucí oddělní krizového řízení a tajemník krajské bezpečnostní rady Aleš Boňatovský. Oddělení krizového řízení zajišťuje servis pro Bezpečnostní radu Pardubického kraje, která se v roce 2006 sešla na třech řádných jednáních. Proběhla také dvě mimořádná jednání, která řešila v dubnu povodně a sesuv u Hřebečského tunelu, a v červnu objevení „pokladů“ v nelegálním skladu ve Chvaleticích. Oddělení je garantem přidělovaných státních i krajských dotací obcím na požární techniku, zásahy, školení a výcvik členů zřizovaných jednotek sboru dobrovolných hasičů. V loňském roce se jednalo o více jak 8 milionů korun. „Podílíme se také na různých požárních, branných a záchranářských soutěžích a akcích pro širokou veřejnost, kterými jsou např. tradiční vojensko-historická akce „CIHELNA Králíky“, „Bezpečné prázdniny na Seči“ a další,“ uzavírá Boňatovský.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

11.7.

Most Pavla Wonky je už zase ve stoprocentní kondici

Na závěr stavebních prací silničáři provedli ještě měření tzv. bludných proudů. To je nedestruktivní diagnostika stavu koroze mostní výztuže. Na Wonkově mostě odborníci zvolili kombinaci optických vláknových mřížek, čidel vlhkosti a teploty a laserových interferometrů.

Společnost celý článek
20.4.

Uzavírka silničního tunelu Hřebeč

Ve dnech od 25. dubna (od 7 hodin) do 27. dubna (do 18 hodin) bude na silnici I/35 v obou směrech zcela uzavřen tunel Hřebeč.

Společnost celý článek
30.10.

Nespokojení rodiče bojují za Tobiáše a Andělíny

Také maminka Tobiáše Helena Melicharová z Hradce Králové by ráda viděla jméno svého syna v kalendáři.

Společnost celý článek
10.4.

Letiště Pardubice upozorňuje cestující

Od 27.6.2012 bude muset každé dítě pro cestu do zahraničí vlastnit svůj cestovní doklad

Společnost celý článek
25.6.

Učíme děti myslet! Začíná další sezóna programovacích kempů

Cílem Akademie programování je přivést děti k programování, aby dokázaly měnit svět pomocí technologií.

Společnost celý článek
16.4.

Bertíci předali v Pardubickém kraji 371 274 korun

Všechny získané finanční prostředky jsou určeny na vzdělání dětí, přípravu na jejich vysněné povolání.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting