Výsledky jednání Města Lanškroun

29.6.

Výsledky jednání Města Lanškroun

Výsledky jednání Města Lanškroun

Na začátku jednání byl schválen závěrečný účet města za rok 2008. V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění dle rozpočtové skladby a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů v tak podrobném členění a obsahu, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření územního samosprávného celku a jím zřízených a založených právnických osob. Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům obcí, státním fondům, Národnímu fondu. Závěrečný účet si můžete prostudovat i na oficiálních webových stránkách města www.lanskroun.eu. Zastupitelstvo vydalo dvě nové obecně závazné vyhlášky. Vyhláška Požární řád obce se aktualizuje z důvodu změn v systému Hasičského záchranného sboru kraje (ohlašovny požárů, vybavení technikou) a zohledňuje se zařazení JSDHO Dolní Třešňovec do plošného pokrytí HZS Pardubického kraje pro úkoly ochrany obyvatelstva a humanitární pomoc a dále se doplňuje technika JSDHO zřizovaných městem. Podnět ke změně vyhlášky o pohybu psů na území města vzešel od referentky vykonávající přestupkovou agendu a od městské policie. Stávající znění vyhlášky řešilo volný pohyb psů v části města Lanškroun – Vnitřní Město, Ostrovské Předměstí, Žichlínské Předměstí a z části Dolní Třešňovec pouze na ulici Vančurově, která již částečně zasahuje na k. ú. Dolní Třešňovec. Dosavadní úprava tak znemožňovala řešit přestupky (zejména proti pořádku v územní samosprávě - volný pohyb psů) případně jiné delikty v celé části města Dolní Třešňovec.  Přijetím nové vyhlášky došlo k nápravě. Zastupitelstvu města byl předložen i návrh Pravidel pro prodej bytových jednotek a domů s byty z majetku města Lanškroun, zastupitelstvo návrh schválilo. Mgr. Jan Urban, externí právník města, který pravidla připravil, doporučení k jejich schválení odůvodnil takto: Oproti předcházejícím Pravidlům upravujících prodeje bytů z majetku města Lanškroun z r. 1995 a z r. 2004, podle kterých se prodávalo v tzv. první a druhé „vlně“, jsou navrhovaná pravidla podstatně jednodušší a stručnější. Navrhuje se v nich zcela nový způsob prodeje bytů pro první etapu, a sice prodávat domy s byty nerozdělené na bytové jednotky, které budou nabídnuty výhradně družstvům, jejichž členy budou nájemci daného domu. Tento způsob prodeje v I. etapě by obnášel mnohem jednodušší administrativu při jednotlivých úkonech a ušetření nákladů spojených s prodejem. Nájemci by proto měli být v pravidlech k tomuto způsobu prodeje motivováni stanovením nejvýhodnější kupní ceny. Nájemcům, kteří by se nestali členy družstva, zůstane zachován i nadále nájemní vztah, který nelze ukončit jinak než z důvodů stanovených občanským zákoníkem (ochrana nájemce). Další výhodou způsobu prodeje v I. etapě je skutečnost, že by městu nezůstávaly ve vlastnictví žádné neprodané byty tak, jak tomu je v případě rozdělení bytového domu na bytové jednotky. Pokud nájemce nemá zájem byt odkoupit, zůstává byt ve vlastnictví města a to poté musí přispívat do fondu oprav a údržby.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

18.6.

Jednání s železničními dopravci pokračují. Kraj chce mít jasno co nejdříve

Zástupci Pardubického kraje v čele s hejtmanem Martinem Netolickým a náměstkem hejtmana pro dopravu a dopravní obslužnost Michalem Kortyšem se znovu setkali s představiteli Českých drah, aby si ujasnili další náležitosti možné spolupráce.

Společnost celý článek
16.1.

Tříkrálová sbírka proběhla také v Lanškrouně a Dolním Třešňovci

Koledníci použili 12 pokladniček, do kterých v sobotu 7. ledna 2012 v Lanškrouně vybrali celkem 70 467 Kč.

Společnost celý článek
22.2.

Křest nového CD Proti proudu

Zvukem se Kamelot vrací k akustické muzice, což potvrzuje kontrabasista Petr Surý.

Společnost celý článek
25.9.

Vědomostní soutěž o Hasičské pohádky je zpět

Jaké jsou linky tísňového volání? Co dělat, když v našem panelovém domě hoří? Proč první středu v měsíci houkají sirény? Jak se zachovat při bleskových povodních? Co by mělo obsahovat evakuační zavazadlo? Soutěžte s námi. Ověřte si, že znáte správnou odpověď. Ujistěte se, že víte, jak si zachránit život!

Společnost celý článek
8.1.

Víte, co to znamená být na přástkách?

V dnešní uspěchané a moderní době se zamyslíme nad tím, že o Štědrém dnu a Božím hodu vánočním si lidé uvědomovali, jaké dobré dary k životu jim přinesl narozený Ježíšek. Hospodáři pak projevovali podobnou štědrost chudým koledníkům.

Společnost celý článek
25.8.

Pardubický kraj zvolí potřetí svůj mls

Spotřebitelská veřejnost ohodnotila na medailových příčkách například výrobky z pekárny Uhersko.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting