Výsledky jednání Města Lanškroun

29.6.

Výsledky jednání Města Lanškroun

Výsledky jednání Města Lanškroun

Na začátku jednání byl schválen závěrečný účet města za rok 2008. V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění dle rozpočtové skladby a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů v tak podrobném členění a obsahu, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření územního samosprávného celku a jím zřízených a založených právnických osob. Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům obcí, státním fondům, Národnímu fondu. Závěrečný účet si můžete prostudovat i na oficiálních webových stránkách města www.lanskroun.eu. Zastupitelstvo vydalo dvě nové obecně závazné vyhlášky. Vyhláška Požární řád obce se aktualizuje z důvodu změn v systému Hasičského záchranného sboru kraje (ohlašovny požárů, vybavení technikou) a zohledňuje se zařazení JSDHO Dolní Třešňovec do plošného pokrytí HZS Pardubického kraje pro úkoly ochrany obyvatelstva a humanitární pomoc a dále se doplňuje technika JSDHO zřizovaných městem. Podnět ke změně vyhlášky o pohybu psů na území města vzešel od referentky vykonávající přestupkovou agendu a od městské policie. Stávající znění vyhlášky řešilo volný pohyb psů v části města Lanškroun – Vnitřní Město, Ostrovské Předměstí, Žichlínské Předměstí a z části Dolní Třešňovec pouze na ulici Vančurově, která již částečně zasahuje na k. ú. Dolní Třešňovec. Dosavadní úprava tak znemožňovala řešit přestupky (zejména proti pořádku v územní samosprávě - volný pohyb psů) případně jiné delikty v celé části města Dolní Třešňovec.  Přijetím nové vyhlášky došlo k nápravě. Zastupitelstvu města byl předložen i návrh Pravidel pro prodej bytových jednotek a domů s byty z majetku města Lanškroun, zastupitelstvo návrh schválilo. Mgr. Jan Urban, externí právník města, který pravidla připravil, doporučení k jejich schválení odůvodnil takto: Oproti předcházejícím Pravidlům upravujících prodeje bytů z majetku města Lanškroun z r. 1995 a z r. 2004, podle kterých se prodávalo v tzv. první a druhé „vlně“, jsou navrhovaná pravidla podstatně jednodušší a stručnější. Navrhuje se v nich zcela nový způsob prodeje bytů pro první etapu, a sice prodávat domy s byty nerozdělené na bytové jednotky, které budou nabídnuty výhradně družstvům, jejichž členy budou nájemci daného domu. Tento způsob prodeje v I. etapě by obnášel mnohem jednodušší administrativu při jednotlivých úkonech a ušetření nákladů spojených s prodejem. Nájemci by proto měli být v pravidlech k tomuto způsobu prodeje motivováni stanovením nejvýhodnější kupní ceny. Nájemcům, kteří by se nestali členy družstva, zůstane zachován i nadále nájemní vztah, který nelze ukončit jinak než z důvodů stanovených občanským zákoníkem (ochrana nájemce). Další výhodou způsobu prodeje v I. etapě je skutečnost, že by městu nezůstávaly ve vlastnictví žádné neprodané byty tak, jak tomu je v případě rozdělení bytového domu na bytové jednotky. Pokud nájemce nemá zájem byt odkoupit, zůstává byt ve vlastnictví města a to poté musí přispívat do fondu oprav a údržby.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

16.6.

Kvůli vysokému zájmu pacientů museli lázně Velichovky požádat o rozšíření kapacity

Mimo soustavného zvyšování kvality poskytované péče, Lázně doplňují vybavení i program pro pacienty. Zprovozněna je i lázeňská prodejna a kadeřnický salón se hostům otevře do konce června. V rámci kosmetického salónu budou Lázně provozovat nejen pleťové ošetření a poradenství, ale i manikúru s pedikúrou. "Promenádnice i lázeňští šviháci" se tak mohou těšit na komplexní zkrášlovací procedury.

Společnost celý článek
13.7.

Lázně Velichovky se přátelí s Neziskovkou roku!

Přátelství mezi Lázněmi s více jak stoletou tradicí a moderní sociální firmou? Ano, je to možné. Vzájemná regionální podpora dvou stabilních a prosperujících firem, hotelu K-Triumf a pekárny NA PLECHU, motivovala ke spolupráci s pekárnou i Lázně Velichovky.

Společnost celý článek
13.9.

Nejstarším občanem Pardubického kraje je Jan Vondál

Evidentně mu návštěva gratulantů udělala radost, stejně jako jeho synu Františkovi, který se o otce svědomitě stará.

Společnost celý článek
11.1.

Akce Sonata pokračuje

Policisté již koncem minulého roku hovořili o tom, že s obviněním mužů akce nekončí, naopak.

Společnost celý článek
18.7.

Čeští muži jsou při seznamování opatrní. Bojí se „zoufalek a zlatokopek“ a náklady na první rande se musí vejít do 1 000 korun

„Muži starší 35 let, kteří dojdou do fáze, že by se chtěli usadit a založit si rodinu, mají také jasnou představu o partnerce. Vyžadují, aby byla vyrovnaná, aby měla uspořádané hodnoty a aby jejím jediným nenaplněným očekáváním byl ten správný muž pro život – tedy on,

Společnost celý článek
9.4.

Hejtman míří do Poličky

Důvodem těchto mých cest je především zájem seznámit se s úspěchy, ale i problémy těchto měst.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting