Vysoké Mýto už vyrábí i bioplyn

22.9.

Vysoké Mýto už vyrábí i bioplyn

Vysoké Mýto už vyrábí i bioplyn

V současné době se stále více do popředí dostává otázka využití obnovitelných zdrojů energie zahrnujících rovněž bioodpady a biomasu. Jedná se o materiály, které jsou produkovány při každodenní činnosti široké škály subjektů, jako je například údržba veřejné zeleně, čištění odpadních vod, veřejné stravování, výroba potravin, ale i přímo v domácnostech. Nakládání s nimi většinou nevyužívá energetický potenciál, který se v nich skrývá ve formě výroby bioplynu. Odpady se tak odstraňují na skládkách, v kompostárnách, v kafileriích či spalovnách. Myšlenka projektu bioplynové stanice Vysoké Mýto se začala rodit v roce 2004, inspirací pak byly obdobné systémy nakládání s biologicky rozložitelnými odpady, zejména v Dánsku a Švédsku. Základním cílem projektu je vytvořit ucelený systém nakládání s biologicky rozložitelnými odpady v regionu, zahrnující řešení v komunální i soukromé sféře. Takzvaný integrovaný systém nakládání s bioodpady tvoří sběr biologicky rozložitelných odpadů ve městě Vysoké Mýto, sběr a svoz bioodpadů od podnikatelských subjektů a jejich zpracování v bioplynové stanici. Sběr biologicky rozložitelných odpadů od obyvatel Vysokého Mýta, jež tvoří příkladně odpady ze zahrádek, zbytky potravin a podobně, zahrnuje instalaci 379 speciálních sběrných nádob rozmístěných v lokalitě rodinných domků i v panelové zástavbě. Dalším prvkem systému je sběr kuchyňských odpadů z restauračních zařízení. Ekologické odstranění těchto materiálů bylo nově regulováno v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie a v tuto chvíli neexistují v regionu dostatečné kapacity. Do systému sběru budou zařazena školská zařízení, podnikové stravovny i restaurace. Integrovaný systém předpokládá rovněž sběr a svoz dalších biologicky rozložitelných odpadů produkovaných v regionu, jsou to zejména odpady z pekáren, odpady z údržby veřejné zeleně, tuky, jateční odpad … Projekt integrovaného systému se od samého počátku setkal s poměrně širokou podporou. V roce 2005 byla zpracována žádost do Operačního programu Infrastruktura pro životní prostředí. Projekt uspěl a byla mu přiznána dotace z Evropské unie ve výši 75 procent z uznatelných nákladů a dále patnáctiprocentní podpora ze Státního fondu životního prostředí. Akci rovněž finančně podpořil Pardubický kraj. V letech 2006 – 2007 proběhla výběrová řízení na dodavatele stavby a svozových prostředků a v témže roce byla zahájena stavba fermentační stanice. Dokončena byla v lednu 2008 a následoval její zkušební provoz.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

4.4.

Malovaná vejce rychle sníst!

Tradice velikonoční pomlázky je, jak se ukazuje, stále živá. Vejce symbolizují nový život, vzkříšení, proměnu do jiné dimenze.

Společnost celý článek
13.11.

Přípravy na Vánoce jsou v plném proudu

Téměř 97 procent vánočních prvků tvoří LED diody, kterými služby výzdobu modernizují, jako jedni z prvních v ČR, od roku 2009. Město tak letos rozzáří více než 75 tisíc LED diod.

Společnost celý článek
7.11.

Jindřich, Jáchym a Michal jsou vítězi krajské Logické olympiády

V kategorii A (3. – 5. třída základních škol) zvítězil Jindřich Morávek z Vysokého Mýta. První místo mezi žáky druhého stupně základních škol soutěžícími v kategorii B si vybojoval Jáchym Krampera z Hlinska. A v neposlední řadě Michal Urban z České Třebové v kategorii C (střední školy).

Společnost celý článek
31.7.

Jednání o Červeňáku zdárně míří do finále

Převod pozemků na území bývalého vojenského cvičiště Červeňák by mohl být brzy dořešen. Zástupci Pardubic a Ministerstva obrany si na svém posledním jednání vyjasnili rozsah tohoto převodu, koncept smlouvy by Pardubice měly ze strany ministerstva obdržet do konce letošního roku. Součástí závazků města přitom bude zachování Červeňáku jako veřejné zeleně, a to minimálně po dobu 20 let.

Společnost celý článek
9.1.

Projekt má posílit zájem žáků i rodičů o techniku

Do projektu mají být zapojeny základní i střední odborné školy a učiliště.

Společnost celý článek
26.1.

Společnými silami do společnosti

Společnými silami do společnosti je název projektu, který v Pardubickém kraji realizuje společnost EURO EDUCA

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting