Vysvědčení se blíží. Kroťme emoce!

27.1.

Vysvědčení se blíží. Kroťme emoce!

Vysvědčení se blíží. Kroťme emoce!

Vysvědčení se blíží. Kroťme emoce!

Leden je měsíc pololetních vysvědčení. Pro školáky je to období stresu i napjatého očekávání, jaká paleta známek se na výsledném listu zobrazí. Děti s nepříliš vyvedenými známkami mají strach z reakce rodičů a bojí se jít domů. Ať už žáci či studenti přinesou domů vysvědčení vyjádřené čísly či slovy, vždycky jde o určité hodnocení, které již samo o sobě přitahuje pozornost. Navíc se nemusí vždycky shodovat s očekáváním, jaké od něj měli děti a zejména jejich rodiče. Každým rokem je možné zaznamenat nějaký nešťastný příběh, který se odehraje právě v souvislosti s vysvědčením.   Po dohodě s ředitelem Základní školy U Stadionu v Chrudimi provedl policista z Preventivně informační skupiny Chrudim před pololetním vysvědčením průzkum u žáků prvého stupně, zaměřený na stres vyvolaný právě vysvědčením. Všem žákům byla položena jedna základní otázka: „Bojíte se někdy jít domů kvůli špatné známce?“ K této otázce se vázala neméně důležitá: „Co už je pro Vás špatná známka“. Průzkum byl u žáků proveden anonymně se zajímavými výsledky.   U těch nejmenších, tedy u prvňáčků bylo zjištěno, že na vysvědčení budou mít všichni samé jedničky. Tudíž se všichni na vysvědčení moc těší. Ve druhých třídách bylo dotazováno celkem 51 žáků. Dvaadvacet z nich uvedlo, že se občas bojí jít domů kvůli špatné známce. Dvojku jako špatnou známku označilo 36 druháčků. Zbylých 15 označilo za špatnou známku trojku. U třetích tříd celkem odpovídalo 48 žáků. Se špatnou známkou se někdy bojí jít domů 14. Pouze 5 z dotazovaných pokládá dvojku za špatnou známku. Nadpoloviční většina, 27 třeťáků, považuje za špatnou známku trojku. Ostatních 9 označilo za špatnou známku čtyřku. Ze čtvrtých tříd bylo dotazováno celkem 58 žáků. „Pouze“ 9 z tohoto počtu se bojí kvůli špatné známce jít občas domů. V jednom případě se vyskytla dvojka jako špatná známka. Trojku za špatnou označilo 47 a čtyřku 10 žáků. U pátých tříd uvedlo 7 z celkového počtu 39, že se občas bojí jít domů kvůli špatné známce. Tak jako u čtvrtého ročníku i zde byla v jediném případě označena za špatnou známku dvojka. Trojku považuje za špatnou 28 z dotázaných a čtyřku 17 žáků.  

Další zprávy z kategorie "Společnost"

22.4.

Manažeři roku opět i z Pardubického kraje

Všem manažerům z Pardubického i Královéhradeckého kraje oceněným od roku 1993 předají odměnu i hejtmani z obou krajů.

Společnost celý článek
7.7.

Zřítil se na okraj kamenolomu

Muž se zřítil nad okrajem lomu z výšky zhruba čtyř až pěti metrů a dopadl přímo na kameny u vody.

Společnost celý článek
15.4.

Prezentace ukáže, že pomáhat není těžké

Řada lidí se bojí, že by nedokázala druhému pomoci v případě náhlé indispozice. Tyto obavy má alespoň z části zahnat prezentace první pomoci, včetně použití defibrilátoru, která se uskuteční 17. dubna na Dukle, v hale BK JIP Pardubice. Právě v basketbalové hale je umístěn jeden z defibrilátorů, které letos zakoupila pardubická radnice.

Společnost celý článek
28.2.

Krajská galerie nakoupila díla za tři miliony korun

Pardubický kraj od roku 2017 umožňuje Východočeské galerii významně rozšiřovat její sbírky. Zřídil pravidelný akviziční příspěvek, díky kterému může galerie spolufinancovat i státní dotace a postupně doplňovat mezery ve sbírkách. Rok 2018 byl z tohoto pohledu mimořádně úspěšný. Východočeská galerie rozšířila sbírky celkem o 21 děl za téměř tři miliony korun.

Společnost celý článek
14.6.

Masokombinát z Poličky vypouštěl nedostatečně vyčištěné odpadní vody

Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení ochrany vod v Hradci Králové uložili pokutu sto tisíc korun společnosti MASO UZENINY POLIČKA, a.s. Masokombinát více než rok vypouštěl z čistírny odpadních vod svého závodu v Kamenci u Poličky nedostatečně vyčištěné odpadní vody do vod povrchových.

Společnost celý článek
19.5.

Petr Dohnal zůstává v pozici ředitele Východočeského divadla Pardubice

Skvělý kolektiv a spousta práce za sebou – i to jsou důvody, které vedly Petra Dohnala do dalšího výběrového řízení. „V divadle mám kolem sebe opravdu skvělý tým, který odvádí kvalitní práci. Navíc je zde na co navazovat.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting