Vznikne urbanistická koncepce Mlýnského ostrova

7.10.

Vznikne urbanistická koncepce Mlýnského ostrova

Rada města Pardubic na svém zasedání 3. října rozhodla o výběru zpracovatele regulačního plánu pro území takzvaného Mlýnského ostrova formou soutěžního workshopu. Pokračuje tak ve své snaze poskytnout národní kulturní památce, Automatickým mlýnům architekta Gočára, důstojné zázemí a zhodnotit tuto významnou část města v blízkosti soutoku řek Labe a Chrudimky.

„Vedení města vnímá Mlýnský ostrov jako transformační území s velkým potenciálem, jehož rozvoj může přispět k naplnění hned několika strategických priorit Pardubic,“ uvádí náměstkyně primátora pro urbanismus a architekturu Helena Dvořáčková.

Vzhledem ke komplexnosti zadání a nutnosti komunikace s městem, vlastníky a dalšími hlavními aktéry území během vzniku návrhu bylo Radou města rozhodnuto o výběru zpracovatele regulačního plánu formou tzv. soutěžního workshopu v podobném formátu, v jakém byl v roce 2015 odzkoušen v Institutu plánování a rozvoje v Praze. „Výhodou soutěžního workshopu je možnost dialogu. Jednotlivé soutěžní týmy tak mohou klást otázky a zapojit se do diskuse jak s představiteli města, vlastníky a hlavními aktéry území, jakým je například Povodí Labe, tak i s přizvanými experty,“ vysvětluje primátor Pardubic Martin Charvát. „Chceme, aby nový koncept rozvoje Mlýnského ostrova byl realistický a finančně proveditelný. Jeho rozvoj by měl být tažen primárně soukromým sektorem, tuto skutečnost budou muset vzít architekti na vědomí. Město zde bude hrát hlavně koordinační roli,“ podotýká primátor.

Tři účastníci soutěžního workshopu budou vybráni odbornou porotou na základě zaslaných portfolií. Následovat budou tři jednání soutěžního workshopu. Na tom prvním se účastníci podrobně seznámí s řešeným územím a vyslechnou si stanoviska města, vlastníků a odborné rozbory území od vybraných expertů. Na druhém workshopu budou soutěžní týmy prezentovat koncepty rozvoje území.
K jednotlivým koncepcím poskytnou svůj komentář kromě odborné poroty i představitelé města, vlastníci a přizvaní experti včetně ekonomů. Na základě této zpětné vazby pak autorské týmy připraví koncepční studie řešeného území, které budou odevzdány k vyhodnocení odbornou porotou. Ta rozhodne o vítězi. Autoři vítězného návrhu následně vstoupí do jednání s městem o rozpracování koncepční studie do podoby regulačního plánu.

Termín pro podání přihlášky do soutěžního workshopu je 19. října 2016 do 12:00 hodin. Podrobné informace pro zájemce jsou uvedeny na stránkách města www.pardubice.eu/projekty/architektonicke-projekty/mlynsky-ostrov.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

22.3.

Pardubice poprvé ocení své nejlepší pedagogy

Město Pardubice zakládá novou tradici. U příležitosti Dne učitelů každoročně ocení práci nejlepších pedagogických pracovníků.

Společnost celý článek
22.9.

Elektrárna Chvaletice zahájila topnou sezónu

V loňském roce byla topná sezóna zahájena již 4. září, ale například v roce 2009 až 12. října.

Společnost celý článek
15.4.

Hejtman a velvyslanec hovořili o budoucí spolupráci

Rusové výhledově projevují zájem o ekonomickou spolupráci s krajem.

Společnost celý článek
6.2.

Úklid půdy odhalil munici

Že se na několik let neprohledaných půdách mohou najít poklady, to je všeobecně známé, někdy však jde o nálezy, které mohou majitele vystrašit, hlavně když jde o nevybuchlou munici

Společnost celý článek
20.11.

Kraj postupuje Pardubicím pozemky pro napojení nadjezdu v Kyjevské

Pardubice – Radní Pardubického kraje projednali balík majetkových zpráv, mezi kterými je také budoucí bezúplatný převod částí pozemků v katastrálním území Pardubičky statutárnímu městu Pardubice.

Společnost celý článek
16.12.

Velkokapacitní trolejbusy ponesou jména vítězů Velké pardubické

Všechny čtyři trolejbusy dostaly jména po prvních vítězích Velké pardubické.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting