Začíná perný rok pardubických řidičů

19.2.

Začíná perný rok pardubických řidičů

Pardubičtí řidiči  se v letošním roce dočkají dalších kvalitnějších silnic v centru města. Nový povrch bude položený v ulicích 17. listopadu a Jana Palacha (silnice č. II/324). Modernizace za 53 milionů korun se rozdělí do tří etap, odstartuje 1. dubna a potrvá až do začátku listopadu. Současně se bude opravovat i třída Míru. Obyvatelé města se tedy musí připravit na komplikace, které uzavírky přinesou. Odměnou jim bude zvýšený komfort v dalších letech.


     „Pokračujeme v projektu, který začal v loňském roce modernizací ulice Teplého. Z 85 procent jej zaplatí evropské fondy, zbytek uhradí Pardubický kraj jako majitel komunikace a investor,“ konstatuje hejtman Martin Netolický. „Snažili jsme se uzavírky zkoordinovat s městem Pardubice, jak nejlépe to šlo. Modernizaci úseků, u kterých očekáváme větší dopravní komplikace, jsme směřovali do období letních prázdnin, kdy je obecně slabší provoz,“ vysvětluje hejtman.


     „V 1. etapě od 1. dubna do 1. června se bude pracovat v úseku od křižovatky s ulicemi Staňkova a Svobody po křižovatku s ulicemi Teplého a Pichlova. Objízdné trasy v této etapě vedené přes Duklu a Višňovku snad dopravu příliš nezkomplikují,“ vyslovil své přání náměstek hejtmana pro dopravu a dopravní obslužnost Jaromír Dušek. „V dalších etapách dostane nový povrch celá silnice II/324 od křižovatky u AFI Palace až ke kruhovému objezdu u Dražkovic,“ pokračuje Jaromír Dušek.


     Dva týdny před termínem zahájení budou na všech vjezdech do města instalovány dopravní informační značky upozorňující na uzavírku. Informace o ní budou zveřejněny také prostřednictvím zpravodaje městského obvodu I a V a Magistrátu města Pardubic. „Veřejnost bude informována průběžně. Druhý týden v březnu budou rozneseny letáky do domácností v okolí uzavírek. Aktuální informace budou stále k dispozici na internetových stránkáchwww.pardubickykraj.cz v rubrice Nepřehlédněte,“ dodává Jaromír Dušek.


     Rekonstrukci bude provádět společnost M - SILNICE a.s. Kromě samotných krytů bude také modernizováno odvodnění a sanovány podkladní vrstvy v místě výskytu trvalých deformací, dále obnoveno svislé i vodorovné dopravní značení a vodící pásky.


     Provoz městské hromadné dopravy, meziměstské autobusové dopravy a vozidel integrovaného záchranného systému bude v celém úseku probíhat bez větších omezení. Dopravní podnik města Pardubic se s Pardubickým krajem dohodl, že až na úplné výjimky bude stále jeden pruh otevřený pro MHD. „Dojde pouze k průběžnému posunu stávajících zastávek o dostupnou vzdálenost z důvodu provádění stavebních prací,“ vysvětluje vedoucí odboru dopravy pardubického magistrátu Vladimír Bakajsa. Z kapacitních důvodů bude pouze přesunutá zastávka meziměstské autobusové dopravy „Pardubice, Masarykovo náměstí MHD“ u ČSOB Pojišťovny, a to na zastávku „Pardubice, zimní stadion MHD“. Zastávka „Pardubice, Masarykovo náměstí MHD“ u AFI Palace zůstává beze změny.


     V centru města se navíc časově budou překrývat dvě velké rekonstrukce. Už v průběhu března totiž začne roční oprava třídy Míru a Sladkovského ulice. „Všechny občany už nyní prosím o trpělivost a shovívavost během těchto prací a omlouvám se předem za nepohodlí, které jim rekonstrukce způsobí. Motoristé by se centru v této době měli pokud možno vyhýbat. Možná jsme měli rok 2014 vyhlásit rokem cyklistů, chodců a uživatelů MHD, protože to budou letos v Pardubicích asi nejvyužívanější dopravní prostředky. Ale jsem pevně přesvědčena, že výsledek bude stát za to,“ říká primátorka Pardubic Štěpánka Fraňková.


     Pro zásobování provozoven v době uzavírky budou stavbou operativně vyznačována parkovací místa svislou mobilní značkou a zásobování bude umožněné každý den v čase od 18 do 7 hodin. Po celou dobu uzavírky stavby bude zároveň možný přístup k přilehlým nemovitostem dotčených uzavírkou. Také svoz komunálního odpadu pro občany a provozovny bude prováděn podle místních zvyklostí. Samotný svoz odpadu zabezpečí stavba v součinnosti se Službami města Pardubic.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

11.8.

I medializace a obecný odsudek jsou trestem

Právě kvůli ukládaným nízkým trestům lze slyšet volání po jejich zvýšení.

Společnost celý článek
27.9.

Den pěstounství je oslavou rodiny, přijďte si ho užít s dětmi na záme

Kromě putovní soutěže o ceny bude dětem k dispozici skákací hrad a kolotoč, půjčovna koloběžek a dvě výtvarné dílny, kde si mohou vytvořit pamětní placky nebo loutku. Volný vstup nabídne Východočeské muzeum v Pardubicích do všech svých expozic.

Společnost celý článek
21.9.

Hasiči se utkají o pohár vicehejtmana

Soutěží se účastní jak členové dobrovolných hasičských sborů, tak profesionální hasiči.

Společnost celý článek
19.10.

Výstava kreseb Bohuslava Martinů v Poličce zahájena

Výstava představuje hudebního skladatele ze zcela jiného úhlu pohledu – jako autora rozverných a vtipných kreseb, pomocí kterých Martinů zachycoval veškeré dění kolem sebe.

Společnost celý článek
17.10.

Tunel Hřebeč „ucpala“ těžká nehoda, naštěstí cvičně

Při cvičení byla využívána metoda třídění obětí START (S – snadná, T – terapie, A – a, R – rychlé, T – třídění), která se používá pro třídění osob postižených mimořádnou událostí v případě většího počtu obětí (zpravidla nad 10 obětí), kdy je nedostatek zdravotnického personálu vzhledem k počtu obětí.

Společnost celý článek
4.8.

Startovací bydlení se osvědčilo

Z prvního hodnocení, které zpracovali studenti Univerzity Pardubice, vyplynulo, že dvě třetiny lidí, kteří v Pardubicích bydlí v bytech se zvýhodněným nájemným, chce ve městě zůstat i poté, co jim nájem v městských bytech skončí. O projekt mají zájem další města.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting