Zdravou nemocnici chceme všichni!

2.4.

Zdravou nemocnici chceme všichni!

Zdravou nemocnici chceme všichni!

Na společném jednání Rady Pardubického kraje a Rady města Pardubice se v pondělí 31. března 2008 mluvilo mimo jiné o Pardubické krajské nemocnici. Rady kraje i města se shodly na společné podpoře PPP projektu, avšak za předpokladu, že bude nejprve stabilizována nemocnice ve své základní funkci, tedy v poskytování zdravotní péče. V této věci budou ještě hejtman Ivo Toman s pardubickým primátorem Jaroslavem Demlem jednat. „Nabízím vstřícnou ruku a jsem ochoten s městem o jeho představách jednat. Všem nám jde o kladnou budoucnost Pardubické krajské nemocnice, o její ekonomickou a personální stabilizaci i o zajištění spravedlivých a dostačujících úhrad zdravotních pojišťoven,“ řekl hejtman Ivo Toman. Primátor města Pardubice Jaroslav Deml prohlásil, že město bude podporovat takové kroky kraje, jež povedou ke zpracování koncepce krajského zdravotnictví a která pomůže zanalyzovat problémy nemocnice. Na jejich základě pak bude možno přijmout patřičná opatření. Společného jednání rad se účastnil i ředitel nemocnice Jan Feřtek, který členy obou samospráv seznámil s aktuální kritickou hospodářskou i personální situací nemocnice. V porovnání se srovnatelnými nemocnicemi v jiných krajích se ukazuje, že úhradový systém zdravotních pojišťoven je v Pardubickém kraji méně spravedlivý. Kraje s fakultními nemocnicemi totiž dostávají více finančních prostředků. „Je to nekorektní systém, kde neplatí pravidla. V takovém prostředí je těžké přežít a udržet kvalitu poskytované péče,“ řekl Jan Feřtek. Kromě zdravotnictví jednali krajští a městští radní také o narovnání vzájemných vztahů v oblasti majetkové. Představitelé města slíbili, že budou navrhovat převedení budov, v nichž sídlí krajem zřizované školy, do majetku Pardubického kraje, a to za symbolickou cenu. Konkrétně se jedná o budovy sportovního gymnázia, speciální školy v Klášterní ulici a obchodní akademie ve Štefánkově ulici (v tomto případě jde o 70- procentní podíl). Na druhé straně se krajští radní zasadí, aby se po vzájemné směně pozemků se státem stalo město Pardubice vlastníkem pozemku pod torzem sportovní haly u Tyršových sadů. Členové obou samospráv rovněž diskutovali o spolupráci v oblasti financování sociálních služeb či v oblasti cestovního ruchu a lákání turistů do lokality Pardubicka. Tématem jednání bylo i dopravní napojení Multimodálního logistického centra na silnici I/37 a ulici Palackého, kde je již Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (ŘSD) zpracována projektová dokumentace. Kraj i město nyní chtějí s ŘSD jednat a urychlit celý proces přípravy a výstavby komunikací, které jsou pro město a rozvoj podnikatelských aktivit v oblasti Svítkova a Starých Čívic důležité. Shoda panuje také v oblasti výstavby cyklostezek z Pardubic do Chrudimi a z Pardubic do Hradce Králové. Tady Pardubický kraj požádal město Pardubice o pomoc při vykupování pozemků. Úzkou spolupráci vyžaduje rovněž projekt odbavovacího terminálu pardubického letiště. V tomto případě je možnost předložit projekt do Regionální operačního programu a získat evropské finanční prostředky. Naopak ze státních prostředků kraj vybuduje osvětlení zámeckých valů a poté je bezplatně převede do vlastnictví města, které jej bude provozovat.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

16.9.

Ve Spojile se setkaly neziskovky s obyvateli Pardubicka

Program byl lákavý, počasí přálo, takže se zde sešlo téměř pět set účastníků.

Společnost celý článek
25.5.

Kuchyně v domově pro seniory je znovu v provozu

Jídelna je nyní sice menší, kuchyně tak ale získala potřebný prostor pro navýšení kapacity jídel, bude schopna připravit až 1500 obědů a adekvátní počet porcí celodenní stravy.

Společnost celý článek
16.12.

Dobrovolné návraty končí

V Pardubickém kraji se za 10 měsíců trvání projektu přihlásilo se žádostí o zařazení celkem 203 cizinců.

Společnost celý článek
31.8.

Tyršovy sady mají nový přírůstek v podobě pamětní desky

Kromě titulu Stavba roku 2017 však projekt získal také Cenu za veřejný prostor Ministerstva pro místní rozvoj a Asociace pro urbanismus a územní plánování a Cenu předsedy Senátu Parlamentu ČR. Druhou zmíněnou cenu si navíc autor projektu a zástupci města a zhotovitelské firmy převzali z rukou místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR, která se zúčastnila i slavnostního odhalení desky.

Společnost celý článek
8.10.

Nejen Chrudim si připomenula slavného rodáka

Město Chrudim si minulý týden připomenulo 150. výročí úmrtí svého slavného rodáka Josefa Ressla.

Společnost celý článek
16.1.

Začala likvidace torza sportovní haly v Tyršových sadech

Přípravné práce budou zahájené už zítra a samotná demolice pak začne v pondělí 20. ledna. Podle smlouvy by měla trvat čtyři týdny a stavební firma městu za demolici zaplatí více než 100 tisíc korun.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting