Zdravou nemocnici chceme všichni!

2.4.

Zdravou nemocnici chceme všichni!

Zdravou nemocnici chceme všichni!

Na společném jednání Rady Pardubického kraje a Rady města Pardubice se v pondělí 31. března 2008 mluvilo mimo jiné o Pardubické krajské nemocnici. Rady kraje i města se shodly na společné podpoře PPP projektu, avšak za předpokladu, že bude nejprve stabilizována nemocnice ve své základní funkci, tedy v poskytování zdravotní péče. V této věci budou ještě hejtman Ivo Toman s pardubickým primátorem Jaroslavem Demlem jednat. „Nabízím vstřícnou ruku a jsem ochoten s městem o jeho představách jednat. Všem nám jde o kladnou budoucnost Pardubické krajské nemocnice, o její ekonomickou a personální stabilizaci i o zajištění spravedlivých a dostačujících úhrad zdravotních pojišťoven,“ řekl hejtman Ivo Toman. Primátor města Pardubice Jaroslav Deml prohlásil, že město bude podporovat takové kroky kraje, jež povedou ke zpracování koncepce krajského zdravotnictví a která pomůže zanalyzovat problémy nemocnice. Na jejich základě pak bude možno přijmout patřičná opatření. Společného jednání rad se účastnil i ředitel nemocnice Jan Feřtek, který členy obou samospráv seznámil s aktuální kritickou hospodářskou i personální situací nemocnice. V porovnání se srovnatelnými nemocnicemi v jiných krajích se ukazuje, že úhradový systém zdravotních pojišťoven je v Pardubickém kraji méně spravedlivý. Kraje s fakultními nemocnicemi totiž dostávají více finančních prostředků. „Je to nekorektní systém, kde neplatí pravidla. V takovém prostředí je těžké přežít a udržet kvalitu poskytované péče,“ řekl Jan Feřtek. Kromě zdravotnictví jednali krajští a městští radní také o narovnání vzájemných vztahů v oblasti majetkové. Představitelé města slíbili, že budou navrhovat převedení budov, v nichž sídlí krajem zřizované školy, do majetku Pardubického kraje, a to za symbolickou cenu. Konkrétně se jedná o budovy sportovního gymnázia, speciální školy v Klášterní ulici a obchodní akademie ve Štefánkově ulici (v tomto případě jde o 70- procentní podíl). Na druhé straně se krajští radní zasadí, aby se po vzájemné směně pozemků se státem stalo město Pardubice vlastníkem pozemku pod torzem sportovní haly u Tyršových sadů. Členové obou samospráv rovněž diskutovali o spolupráci v oblasti financování sociálních služeb či v oblasti cestovního ruchu a lákání turistů do lokality Pardubicka. Tématem jednání bylo i dopravní napojení Multimodálního logistického centra na silnici I/37 a ulici Palackého, kde je již Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (ŘSD) zpracována projektová dokumentace. Kraj i město nyní chtějí s ŘSD jednat a urychlit celý proces přípravy a výstavby komunikací, které jsou pro město a rozvoj podnikatelských aktivit v oblasti Svítkova a Starých Čívic důležité. Shoda panuje také v oblasti výstavby cyklostezek z Pardubic do Chrudimi a z Pardubic do Hradce Králové. Tady Pardubický kraj požádal město Pardubice o pomoc při vykupování pozemků. Úzkou spolupráci vyžaduje rovněž projekt odbavovacího terminálu pardubického letiště. V tomto případě je možnost předložit projekt do Regionální operačního programu a získat evropské finanční prostředky. Naopak ze státních prostředků kraj vybuduje osvětlení zámeckých valů a poté je bezplatně převede do vlastnictví města, které jej bude provozovat.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

7.12.

Kutná Hora: nejlepší infocentrum v republice

V pražském Veletržním paláci se v pondělí 3. prosince konalo slavnostní vyhlášení výsledků soutěže „Náš kraj 2007“.

Společnost celý článek
24.5.

Barevný den v Jaroměři

V pátek 25.května 2007 se v Jaroměři uskuteční další naučný program třídění odpadu Barevný den společnosti EKO-KOM.

Společnost celý článek
10.10.

Knihovna z Mrákotína se probojovala mezi 13 nejlepších knihoven ČR

V neděli byla zakončena celostátní akce Týden knihoven. Právě u příležitosti této kampaně byli minulý týden ve čtvrtek 5. října v pražském Klementinu odtajněni vítězové ceny Knihovna roku 2017.

Společnost celý článek
11.6.

Cikáni jdou do nebe na Kunětické hoře

Hudebního nastudování se chopili uznávaná interpretka romské hudby Ida Kelarová a Desiderius Dužda.

Společnost celý článek
22.5.

Vychází magazín „Pardubický kraj“

V květnovém vydání se například dočtete o nejmodernějším operačním středisku zdravotnické záchranné služby.

Společnost celý článek
25.3.

Chrudim: obchvat, stabilní nemocnice, zázemí pro seniory

První muži radnic“ se shodli na chybějících kapacitách v zařízeních pro seniory.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting