Zrušené územní rozhodnutí pro vodní dílo Přelouč je definitivní.

3.2.

Zrušené územní rozhodnutí pro vodní dílo Přelouč je definitivní.

Nejvyšší správní soud v Brně (NSS) dne 14. ledna tohoto roku odmítnul kasační stížnost Ředitelství vodních cest ČR, které zastupuje pražský advokát JUDr. Jiří Stránský, proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové, jenž loni v červnu zrušil územní rozhodnutí pro vodní dílo Přelouč. Brněnský soud totiž zjistil, že kasační stížnost byla podána chybně na Městský soud v Praze a ne na krajský soud, kam byla doručena až po stanovené lhůtě. Soud tak musel stížnost bez věcného zkoumání odmítnout. „Touto školáckou chybou ztratil investor poslední možnost získat zpět ztracené pravomocné územní rozhodnutí soudní cestou a bez zásadní změny umístění stavby hned tak nové brzy ani nezíská,“ tvrdí Miroslav Patrik z ekologické otganizace Děti Země, kterým se spolu se Svobodou zvířat Hradec Králové podařilo územní rozhodnutí loni zrušit. NSS v odůvodnění upozornil, že kasační stížnost je možné podat jen do dvou týdnů, a to buď příslušnému soudu, tedy hradeckému krajskému soudu, nebo přímo jemu. Jelikož stížnost byla poslední den lhůty podána k nesprávnému soudu, to jest na Městský soud v Praze, nebylo pak možné ji ve lhůtě doručit na příslušný soud. „My jsme samozřejmě s tak rychlým ukončením soudního sporu spokojeni, ale je poněkud grotesktní, že někdo na ředitelství nebo v advokátní kanceláři u tak důležité stavby provede takové selhání,“ diví se Patrik. Kdo vlastně stížnost 18. července 2008 omylem na Městský soud v Praze podal, ale Děti Země nevědí, neboť mají v ruce až podrobný text ze 4. září, kde je uveden advokát JUDr. Jiří Stránský, který své právní služby poskytuje investorovi od května 2005 se sazbou 1300 korun na hodinu a u kauz s investicemi pak za 2.200 korun. Podle Dětí Země by investor měl zveřejnit, kdo tuto chybu udělal a jaké z toho učiní závěry. Pokud by ji třeba udělala dotyčná advokátní kancelář, pak by měla podle článku III.3 u dvou sepsaných smluv uhradit škodu, neboť se zavazuje, že „bude právní pomoc poskytovat zodpovědně a bezodkladně v zákonem stanovených lhůtách a převzetím jednotlivého případu přebírá odpovědnost za dodržení časových lhůt a vyřízení věci“. „Za jaké externí právní služby je advokát Stránský už více než tři roky ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) ale placen nevíme, neboť přesný účel je v obou smlouvách utajen začerněním,“ sděluje Patrik, který upozorňuje, že od roku 2008 nejsou z rozpočtu SFDI žádné peníze pro tuto stavbu vyčleněny, takže není zřejmé, zda financování najaté advokátní kanceláře je opravdu podle zákona. Děti Země také již půl roku marně usilují získat informace o účelech externích právních službách AK WEIL, GOTSHAL & MANGES, v. o. s., AK Jansta, Kostka & spol., AK Kříž a Bělina a AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři pro Ředitelství vodních cest ČR, Ředitelství silnic a dálnic ČR a pro ministerstvo dopravy. Zdroj: Děti Země

Další zprávy z kategorie "Společnost"

7.12.

Město: Přijďte vyjádřit svůj nesouhlas se spalovnou

Je velmi důležité, aby lidé do arény přišli, i když nebudou chtít veřejně vystoupit.

Společnost celý článek
15.11.

Žáci zahradnické a technické školy se ve světě neztratí

Vedení školy domluvilo spolupráci s partnerskými školami ve Francii, v regionu Center.

Společnost celý článek
30.7.

Obraz se stěhuje z Pardubic do Náchoda

Pokud by se tehdy ukázalo, že autorem je opravdu Ajvazovskij, cena obrazu by se rázem pohybovala už v milionech korun.

Společnost celý článek
3.4.

I pardubický registr vozidel se potýká s problémy

Vázne spojení mezi registrem a schengenským informačním systémem (SIS).

Společnost celý článek
7.10.

Lesy ČR zlepšují kvalitu porostů v NPR Králický Sněžník

Horské lesy na Králickém Sněžníku snadno podléhají působení škodlivých činitelů.

Společnost celý článek
16.10.

V Ronalu vznikne až 120 nových pracovních míst

„Abychom si své prvenství udrželi, musíme trvale hledat cesty, jak objem výroby zvětšovat. Vedle zlepšování kvality a zvýšení produktivity jdeme i extenzivní cestou, což znamená navýšení výrobních kapacit,“ sdělil ředitel pardubického podniku Pavel Flégl. Projekt rozšíření výroby podle něj zapadá do firemní strategie a staví na moderní technologii, která už v Pardubicích je a také na umu a kvalitě lidí, kteří již v pardubickém závodě pracují.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting