Čeští výzkumníci chtějí snížit koncentrace škodlivých látek z velkých průmyslových zdrojů.

9.10.

Čeští výzkumníci chtějí snížit koncentrace škodlivých látek z velkých průmyslových zdrojů.

Snížení koncentrace rtuti, kyseliny chlorovodíkové a kyseliny fluorovodíkové z velkých průmyslových zdrojů je společným cílem týmu výzkumníků z VŠB-TU Ostrava, ČVUT v Praze a odborníků z dalších šesti společností, mezi něž patří i Elektrárna Opatovice . Projekt, který má pomoci snížit zátěž pro životní prostředí, podpořila Technologická agentura ČR (TA ČR). Z programu THÉTA do něj putuje více než 15,5 milionu korun.

Projekt reaguje na celosvětový trend snižování zátěže pro životní prostředí z technologií spalování pevných fosilních paliv a na nové přísnější emisní limity rtuti, kyseliny chlorovodíkové a kyseliny fluorovodíkové. Tým expertů se v rámci výzkumu zaměřil na nové procesy odloučení těchto škodlivin před jejich únikem do ovzduší. „Podle posledních zjištění u většiny energetických zdrojů spalujících české uhlí jsou emise rtuti nad chystanými limity Evropské unie a stále více prokazují svou škodlivost. Nejde ale jen o samotnou zátěž životního prostředí. Jedná se také o problém samotných provozovatelů, kteří by museli do technologií čištění spalin investovat spoustu peněz, a to v relativně krátkém čase, jenž zbývá do uplatnění nových emisních limitů. Výzkum má tak naši velkou podporu,“ uvedl předseda TA ČR Petr Konvalinka.

Projekt odstartoval v loňském roce a má několik dílčích částí a etap, které koordinuje hlavní řešitel projektu ÚJV Řež.

Výzkumníci analyzovali distribuci rtuti ve stávajících vybraných technologií odsíření spalin vápencovou vypírkou. Jde o nejrozšířenější metodu v uhelné energetice a víceméně jedinou dnes používanou metodou u velkých elektrárenských bloků. Následovaly laboratorní testy a analýzy identifikace procesu takzvaných reemisí rtuti. Součástí podpořeného projektu je také výzkum nízkoteplotní oxidace rtuti na poloprovozní katalytické jednotce a testování vhodných pevných sorbentů, které by dokázali zachytit jednotlivé škodliviny. Celý výzkum je prováděn jednak v laboratoři Českého vysokého učení technického v Praze na fluidním kotli o výkonu 500 kW, ale především i na reálných zařízeních s ohledem na specifika českého uhlí. „Elektrárna Opatovice nebyla do skupiny řešitelů začleněna náhodně. Pro analyzování vlivu odloučení rtuti ze spalin s ohledem na způsob odprášení naše bloky umožňují paralelní testování na elektroodlučovači a látkovém filtru, čímž dosáhneme vyšší přesnosti získaných výsledků těchto velmi náročných měření,“ doplnil Stanislav Ondráček z Elektrárny Opatovice s tím, že koncentrace rtuti ve spalinách energetických bloků jsou řádově nižší než například u spaloven komunálního odpadu. Prováděné testy tak kladou vysoké nároky na jejich přípravu a zvolené měřicí metody. Na projektu, který by měli výzkumníci dokončit v roce 2020, se podílí také společnosti ČEZ, Envir & Power Ostrava, ORGREZ, United Energy.

Další zprávy z kategorie "Technika"

13.1.

Největší závod na výrobu zámků do automobilů na světě se dále rozrůstá

S novou dvoupatrovou budovou má výrobní závod tohoto specialisty na zamykací systémy 55 000 metrů čtverečních a určuje tak nové měřítko v průmyslové výrobě. Se sedmi novými výrobními linkami se zvýší kapacita ze současných 22 miliónů zámků bočních dveří ročně na více než 35 miliónů.

Technika celý článek
5.12.

Pardubická hvězdárna zve na zatmění Měsíce

Astronomická společnost Pardubice a Europe Direct Pardubice zvou veřejnost na pozorování úkazu od 15:30 do 18:00.

Technika celý článek
6.2.

Učitelky z mateřských školek se učily na počítačích pro děti

KidSmart Early Learning Programme je určený dětem od tří do sedmi let. Klade si za cíl naučit děti i jejich rodiče zdravému přístupu k informačním technologiím a hravou formou podporovat počítačovou gramotnost předškoláků. Speciální softwarové programy, kterými jsou počítače vybaveny, napomáhají rozvíjet znalost jazyka, matematiky, přírodních věd i humanitních oborů. Projekt funguje v 60 zemích světa a využívá jej více než 2,5 milionu dětí.

Technika celý článek
12.11.

Přednáška: „Úsvit trpasličích planet – Pluto a Ceres“

Přesto, tělesa označovaná jako trpasličí planety nejsou až tak nezajímavé světy jak by se na první pohled mohlo zdát. Právě v letošním roce se Pluto a Ceres dočkaly návštěvy kosmických sond, které přinesly množství dechberoucích detailů, důkazů glaciální aktivity a samozřejmě množství otazníků.

Technika celý článek
20.6.

Technohrátky, projekt Pardubického kraje na podporu řemesel, představil SOU Svitavy i unikátní obor plastikářů

Největší zručnost projevili – podobně jako na předešlé akci v Moravské Třebové – žáci Základní školy Kunčina. „Bylo vidět, že jsou to děti hlavně z vesnice, protože byly velice šikovné. Věřím, že se s některými účastníky někdy setkám při zápisu ve škole,“ dodal ředitel SOU Svitavy Leoš Říha.

Technika celý článek
21.3.

Krajské kolo Festivalu vědy a techniky Pardubického kraje

V odborné porotě, která posoudí jednotlivé projekty, zasednou také zástupci dvou fakulty Univerzity Pardubice - za Fakultu chemicko-technologickou proděkan prof. Ing. Petr Kalenda, CSc., Ing. Miroslav Večeřa, CSc., RNDr. Petr Janíček, Ph.D. a Ing. Jiří Palarčík, Ph.D., za Fakultu elektrotechniky a informatiky proděkan doc. Ing. František Dušek, CSc., Ing. Michael Bažant, Ph.D. a Ing. Libor Havlíček, Ph.D.

Technika celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting