Čeští výzkumníci chtějí snížit koncentrace škodlivých látek z velkých průmyslových zdrojů.

9.10.

Čeští výzkumníci chtějí snížit koncentrace škodlivých látek z velkých průmyslových zdrojů.

Snížení koncentrace rtuti, kyseliny chlorovodíkové a kyseliny fluorovodíkové z velkých průmyslových zdrojů je společným cílem týmu výzkumníků z VŠB-TU Ostrava, ČVUT v Praze a odborníků z dalších šesti společností, mezi něž patří i Elektrárna Opatovice . Projekt, který má pomoci snížit zátěž pro životní prostředí, podpořila Technologická agentura ČR (TA ČR). Z programu THÉTA do něj putuje více než 15,5 milionu korun.

Projekt reaguje na celosvětový trend snižování zátěže pro životní prostředí z technologií spalování pevných fosilních paliv a na nové přísnější emisní limity rtuti, kyseliny chlorovodíkové a kyseliny fluorovodíkové. Tým expertů se v rámci výzkumu zaměřil na nové procesy odloučení těchto škodlivin před jejich únikem do ovzduší. „Podle posledních zjištění u většiny energetických zdrojů spalujících české uhlí jsou emise rtuti nad chystanými limity Evropské unie a stále více prokazují svou škodlivost. Nejde ale jen o samotnou zátěž životního prostředí. Jedná se také o problém samotných provozovatelů, kteří by museli do technologií čištění spalin investovat spoustu peněz, a to v relativně krátkém čase, jenž zbývá do uplatnění nových emisních limitů. Výzkum má tak naši velkou podporu,“ uvedl předseda TA ČR Petr Konvalinka.

Projekt odstartoval v loňském roce a má několik dílčích částí a etap, které koordinuje hlavní řešitel projektu ÚJV Řež.

Výzkumníci analyzovali distribuci rtuti ve stávajících vybraných technologií odsíření spalin vápencovou vypírkou. Jde o nejrozšířenější metodu v uhelné energetice a víceméně jedinou dnes používanou metodou u velkých elektrárenských bloků. Následovaly laboratorní testy a analýzy identifikace procesu takzvaných reemisí rtuti. Součástí podpořeného projektu je také výzkum nízkoteplotní oxidace rtuti na poloprovozní katalytické jednotce a testování vhodných pevných sorbentů, které by dokázali zachytit jednotlivé škodliviny. Celý výzkum je prováděn jednak v laboratoři Českého vysokého učení technického v Praze na fluidním kotli o výkonu 500 kW, ale především i na reálných zařízeních s ohledem na specifika českého uhlí. „Elektrárna Opatovice nebyla do skupiny řešitelů začleněna náhodně. Pro analyzování vlivu odloučení rtuti ze spalin s ohledem na způsob odprášení naše bloky umožňují paralelní testování na elektroodlučovači a látkovém filtru, čímž dosáhneme vyšší přesnosti získaných výsledků těchto velmi náročných měření,“ doplnil Stanislav Ondráček z Elektrárny Opatovice s tím, že koncentrace rtuti ve spalinách energetických bloků jsou řádově nižší než například u spaloven komunálního odpadu. Prováděné testy tak kladou vysoké nároky na jejich přípravu a zvolené měřicí metody. Na projektu, který by měli výzkumníci dokončit v roce 2020, se podílí také společnosti ČEZ, Envir & Power Ostrava, ORGREZ, United Energy.

Další zprávy z kategorie "Technika"

27.9.

Novým směrem stavebnictví jsou ostrovní domy

Budoucnost stavebnictví v České republice jde energeticky úsporným směrem. Stále více se mluví o soběstačných ostrovních domech a první již u nás vznikají.

Technika celý článek
16.1.

Vzduchotechnika z Pardubic míří do 45 zemí světa

Téměř 175 lidí zaměstnává v Pardubicích firma 2VV, která se od roku 1995 zabývá výrobou vzduchotechniky.

Technika celý článek
6.2.

Učitelky z mateřských školek se učily na počítačích pro děti

KidSmart Early Learning Programme je určený dětem od tří do sedmi let. Klade si za cíl naučit děti i jejich rodiče zdravému přístupu k informačním technologiím a hravou formou podporovat počítačovou gramotnost předškoláků. Speciální softwarové programy, kterými jsou počítače vybaveny, napomáhají rozvíjet znalost jazyka, matematiky, přírodních věd i humanitních oborů. Projekt funguje v 60 zemích světa a využívá jej více než 2,5 milionu dětí.

Technika celý článek
15.9.

Noc vědců na pardubické hvězdárně

Po celý páteční večer se návštěvníci pardubické hvězdárny budou moci přímo účastnit nevšedních experimentů, které každého seznámí s tajemstvím a podstatou něčeho zdánlivě tak obyčejného jako je denní světlo. Letošní Noc vědců se tak pokusí poodhalit mnohá tajemství, která tento jev provázejí.

Technika celý článek
7.6.

Vědecko-technický jarmark - vydejte se po stopách vědy a techniky

Nabídku univerzitního vědeckého jarmarku doplňují další atraktivní programy: netradiční exkurze do mlýna, do divadla, komentované procházky po historickém středu města, možnost navštívit expozice a výstavy Východočeského muzea na zámku, animační programy Východočeské galerie, programy v Ekocentru paleta a v krajské knihovně.

Technika celý článek
16.1.

Finále projektu TECHNOhrátky – žáci v soutěžích zaostřili na řemesla

O konečném pořadí rozhodovala odborná porota složená ze zástupců Odboru školství a kultury Pardubického kraje, zástupců médií, představitelů Centra celoživotního vzdělávání Pardubice a organizátorů projektu TECHNOhrátky.

Technika celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting