Čeští výzkumníci chtějí snížit koncentrace škodlivých látek z velkých průmyslových zdrojů.

9.10.

Čeští výzkumníci chtějí snížit koncentrace škodlivých látek z velkých průmyslových zdrojů.

Snížení koncentrace rtuti, kyseliny chlorovodíkové a kyseliny fluorovodíkové z velkých průmyslových zdrojů je společným cílem týmu výzkumníků z VŠB-TU Ostrava, ČVUT v Praze a odborníků z dalších šesti společností, mezi něž patří i Elektrárna Opatovice . Projekt, který má pomoci snížit zátěž pro životní prostředí, podpořila Technologická agentura ČR (TA ČR). Z programu THÉTA do něj putuje více než 15,5 milionu korun.

Projekt reaguje na celosvětový trend snižování zátěže pro životní prostředí z technologií spalování pevných fosilních paliv a na nové přísnější emisní limity rtuti, kyseliny chlorovodíkové a kyseliny fluorovodíkové. Tým expertů se v rámci výzkumu zaměřil na nové procesy odloučení těchto škodlivin před jejich únikem do ovzduší. „Podle posledních zjištění u většiny energetických zdrojů spalujících české uhlí jsou emise rtuti nad chystanými limity Evropské unie a stále více prokazují svou škodlivost. Nejde ale jen o samotnou zátěž životního prostředí. Jedná se také o problém samotných provozovatelů, kteří by museli do technologií čištění spalin investovat spoustu peněz, a to v relativně krátkém čase, jenž zbývá do uplatnění nových emisních limitů. Výzkum má tak naši velkou podporu,“ uvedl předseda TA ČR Petr Konvalinka.

Projekt odstartoval v loňském roce a má několik dílčích částí a etap, které koordinuje hlavní řešitel projektu ÚJV Řež.

Výzkumníci analyzovali distribuci rtuti ve stávajících vybraných technologií odsíření spalin vápencovou vypírkou. Jde o nejrozšířenější metodu v uhelné energetice a víceméně jedinou dnes používanou metodou u velkých elektrárenských bloků. Následovaly laboratorní testy a analýzy identifikace procesu takzvaných reemisí rtuti. Součástí podpořeného projektu je také výzkum nízkoteplotní oxidace rtuti na poloprovozní katalytické jednotce a testování vhodných pevných sorbentů, které by dokázali zachytit jednotlivé škodliviny. Celý výzkum je prováděn jednak v laboratoři Českého vysokého učení technického v Praze na fluidním kotli o výkonu 500 kW, ale především i na reálných zařízeních s ohledem na specifika českého uhlí. „Elektrárna Opatovice nebyla do skupiny řešitelů začleněna náhodně. Pro analyzování vlivu odloučení rtuti ze spalin s ohledem na způsob odprášení naše bloky umožňují paralelní testování na elektroodlučovači a látkovém filtru, čímž dosáhneme vyšší přesnosti získaných výsledků těchto velmi náročných měření,“ doplnil Stanislav Ondráček z Elektrárny Opatovice s tím, že koncentrace rtuti ve spalinách energetických bloků jsou řádově nižší než například u spaloven komunálního odpadu. Prováděné testy tak kladou vysoké nároky na jejich přípravu a zvolené měřicí metody. Na projektu, který by měli výzkumníci dokončit v roce 2020, se podílí také společnosti ČEZ, Envir & Power Ostrava, ORGREZ, United Energy.

Další zprávy z kategorie "Technika"

5.12.

Pardubická hvězdárna zve na zatmění Měsíce

Astronomická společnost Pardubice a Europe Direct Pardubice zvou veřejnost na pozorování úkazu od 15:30 do 18:00.

Technika celý článek
23.4.

Přednáška „Nové strategie pilotovaných letů…“

„Mars je daleko a na Měsíci už lidé byli. Kam se tedy může člověk v kosmickém prostoru vydat? Zvláště když se dnes jedná nejen o prvenství, ale též o efektivitu, a dokonce i o zisk,“ poznamenává lektor k situaci, která bude uvádět nový směr současných strategií pilotovaných letů.

Technika celý článek
15.7.

Dopravní fakulta Jana Pernera představila mobilní metalografickou laboratoř na Hradě Buchlov

Zpestřila tak 8. ročník mezinárodního kovářského a nožířského sympozia, který se na Buchlově konal o víkendu.

Technika celý článek
20.2.

Společnost eBRÁNA je v první padesátce odvážných firem v ČR, které prošly genderovým auditem

Auditorka ve své zprávě ocenila také možnosti úpravy pracovní doby či využití home-office, spolupráci se studenty a absolventy vysokých škol nebo zaměstnávání pracovníků starších 40 let, kteří do firmy přináší věkovou diverzitu.

Technika celý článek
7.4.

Výzkumníci z Univerzity Pardubice obsadí na jednu noc pardubický zámek

Kromě nejrůznějších chemických pokusů zaujmou návštěvníky také ostatní fakulty. Ty si pro ně připravily např. kreativní matematické dílny, v nichž se dozví, jak se vypořádat s chaosem a řádem čísel, nebo soutěž „Jak se stát milimilionářem“. Elektrotechnici pozvou na 3D animace a informatici na hrátky s roboty. Se zdravotníky se na svět podívají opileckýma očima nebo zestárnou s modelem stáří.

Technika celý článek
1.7.

Další vysílače vypínají analogové vysílání

Zemské analogové vysílání z vysílačů Černá hora, Krásné, Ještěd a Litický Chlum končí posledním červnovým dnem.

Technika celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting