Tradiční cyklus přednášek o matematice zahájila univerzita měřením vesmíru.

3.11.

Tradiční cyklus přednášek o matematice zahájila univerzita měřením vesmíru.

Univerzita Pardubice pokračuje i v tomto akademickém roce ve volném cyklu přednášek o matematice, fyzice a příbuzných oborech. Kromě setkání se zajímavými osobnostmi nabízí nové poznatky a zajímavosti z uvedených oborů. Pravidelné měsíční přednášky otevřelo ve čtvrtek 23. října jako první téma měření vesmíru a Země.


„Na první přednášku přijal naše pozvání doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc., z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, který se ve svém odborném zaměření věnuje historii matematiky, linerární algebře, algebře, řecké matematice či matematice na našem území v 19. Století. Ze svého širokého záběru sáhl tentokrát po provázanosti matematiky a vesmíru,“ uvedl k prvnímu přednášejícímu Mgr. Libor Koudela, Ph.D., jeden z organizátorů a předseda pardubické pobočky Jednoty českých matematiků a fyziků.


Pojednání o Aristarchovi a Eratosthenovi
Přednášející představil dva významné matematiky a astronomy starověku a jejich matematické propočty. Zaměřil se přitom na Aristarchovo měření vesmíru a Eratosthenovo měření země. Nejrůznější představy o vesmíru a názory na něj se objevovaly od pradávných dob. Již např. Pýthagorás ze Samu tvrdil, že Země má tvar koule, rotuje, je středem vesmíru a že vesmír je nehybná dutá koule. Postupně se začalo uvažovat o vztahu matematiky, kosmologie a o jejich vzájemné harmonii a skládáním rovnoměrných kruhových pohybů vznikaly nejrůznější modely zdánlivých pohybů planet.


Právě Aristarchos ze Samu dospěl ve třetím století před Kristem nápaditými geometrickými úvahami ke stanovení poměrů velikostí a vzdáleností Slunce, Měsíce a Země. Proto bývá nazýván Koperníkem starověku, neboť jeho vesmír byl heliocentrický. Nedlouho po něm zjistil Eratosthenés z Kyrény s velkou přesností velikost Země. Na základě Aristarchových výsledků bylo možno vypočítat absolutní velikosti Slunce a Měsíce a jejich vzdálenosti od Země. Z Eratosthenova měření vyplynula představa o absolutních velikostech a vzdálenostech Slunce a Měsíce.
Přednášky pokračují pravidelně každý měsíc


„Doc. Bečvář vystoupil v rámci našeho cyklu přednášek už podruhé a současně jsme se domlouvali se na jeho další přednášce v příštím akademickém roce. Jeho témata se u posluchačů setkávají s velkými ohlasy,“ podotkl Koudela. Na další přednášku o matematice, fyzice a příbuzných oborech se zájemci mohou těšit opět za měsíc. „Ve čtvrtek 20. listopadu na Univerzitu Pardubice dorazí prof. Josef Hynek, rektor sousední univerzity v Hradci Králové, který bude mluvit o Alanu Turingovi, zakladateli moderní informatiky,“ uzavírá Koudela.


Před Vánocemi, konkrétně 18. prosince, pak do Pardubic přijede dr. Libor Běhounek a jeho kolega doc. Martin Štěpnička z ostravské univerzity, kteří se zabývají fuzzy logikou. Nový rok 2015 otevře lednovou přednáškou Petr Janíček z Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice, který vystoupí s fyzikální přednáškou na téma Využití polarizace světla pro charakterizaci (nano)materiálů. Na matematické a fyzikální zajímavosti se tak zájemci mohou těšit po celý tento akademický rok, a to v pravidelných měsíčních intervalech.


Doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc. pracuje na Katedře didaktiky matematiky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze (MFF UK), kterou po dlouhou dobu vedl. Ve své odborné činnosti se zaměřuje na algebru, lineární algebru a historii matematiky. Je předsedou rady doktorského studijního oboru na MFF UK Obecné otázky matematiky a informatiky. Spolu s doc. Fuchsem založil před 20 lety knižní edici Dějiny matematiky, v níž dosud vyšlo 56 svazků.

Další zprávy z kategorie "Technika"

10.1.

O rozvoji e-governmentu se bude rozhodovat v Pardubicích

Druhý ročník akce z oblasti informatiky míří z Plzně na východ Čech.

Technika celý článek
14.10.

Přednáška „Lovy skvostů temné oblohy“

Při současném trendu vznikajících oblastí tmavé oblohy se do povědomí veřejnosti stále více dostává informace o tzv. světelném znečištění či světelném smogu. Ukazuje se, že přemíra světla, které svítí neúčelně, škodí v širokém spektru – od vlivů na každodenní život člověka po ohrožení některých přírodních druhů.

Technika celý článek
18.12.

U konce s koncem světa

Konec světa 2012 je zejména internetový fenomén opírající se o řady nesmyslných tvrzení, zpravidla popisujících nějaký apokalyptický scénář astronomických rozměrů.

Technika celý článek
22.7.

T-Mobile včera spustil 3G síť v Pardubicích

Mobilní vysokorychlostní internet je nyní dostupný pro dvě třetiny populace města perníku.

Technika celý článek
15.5.

Vyšla brožura o pardubických drážkách

Čtenáři se dozvědí mnohé skutečnosti o unikátech technického vojenského cvičiště, mezi něž patřila například lanová dráha.

Technika celý článek
7.1.

Marek Votroubek zařazen mezi osobnosti roku 2009

Vrcholem jeho aktivit bylo zkonstruování robota, který se svými spolupracovníky stále zdokonaloval.

Technika celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting