Tradiční cyklus přednášek o matematice zahájila univerzita měřením vesmíru.

3.11.

Tradiční cyklus přednášek o matematice zahájila univerzita měřením vesmíru.

Univerzita Pardubice pokračuje i v tomto akademickém roce ve volném cyklu přednášek o matematice, fyzice a příbuzných oborech. Kromě setkání se zajímavými osobnostmi nabízí nové poznatky a zajímavosti z uvedených oborů. Pravidelné měsíční přednášky otevřelo ve čtvrtek 23. října jako první téma měření vesmíru a Země.


„Na první přednášku přijal naše pozvání doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc., z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, který se ve svém odborném zaměření věnuje historii matematiky, linerární algebře, algebře, řecké matematice či matematice na našem území v 19. Století. Ze svého širokého záběru sáhl tentokrát po provázanosti matematiky a vesmíru,“ uvedl k prvnímu přednášejícímu Mgr. Libor Koudela, Ph.D., jeden z organizátorů a předseda pardubické pobočky Jednoty českých matematiků a fyziků.


Pojednání o Aristarchovi a Eratosthenovi
Přednášející představil dva významné matematiky a astronomy starověku a jejich matematické propočty. Zaměřil se přitom na Aristarchovo měření vesmíru a Eratosthenovo měření země. Nejrůznější představy o vesmíru a názory na něj se objevovaly od pradávných dob. Již např. Pýthagorás ze Samu tvrdil, že Země má tvar koule, rotuje, je středem vesmíru a že vesmír je nehybná dutá koule. Postupně se začalo uvažovat o vztahu matematiky, kosmologie a o jejich vzájemné harmonii a skládáním rovnoměrných kruhových pohybů vznikaly nejrůznější modely zdánlivých pohybů planet.


Právě Aristarchos ze Samu dospěl ve třetím století před Kristem nápaditými geometrickými úvahami ke stanovení poměrů velikostí a vzdáleností Slunce, Měsíce a Země. Proto bývá nazýván Koperníkem starověku, neboť jeho vesmír byl heliocentrický. Nedlouho po něm zjistil Eratosthenés z Kyrény s velkou přesností velikost Země. Na základě Aristarchových výsledků bylo možno vypočítat absolutní velikosti Slunce a Měsíce a jejich vzdálenosti od Země. Z Eratosthenova měření vyplynula představa o absolutních velikostech a vzdálenostech Slunce a Měsíce.
Přednášky pokračují pravidelně každý měsíc


„Doc. Bečvář vystoupil v rámci našeho cyklu přednášek už podruhé a současně jsme se domlouvali se na jeho další přednášce v příštím akademickém roce. Jeho témata se u posluchačů setkávají s velkými ohlasy,“ podotkl Koudela. Na další přednášku o matematice, fyzice a příbuzných oborech se zájemci mohou těšit opět za měsíc. „Ve čtvrtek 20. listopadu na Univerzitu Pardubice dorazí prof. Josef Hynek, rektor sousední univerzity v Hradci Králové, který bude mluvit o Alanu Turingovi, zakladateli moderní informatiky,“ uzavírá Koudela.


Před Vánocemi, konkrétně 18. prosince, pak do Pardubic přijede dr. Libor Běhounek a jeho kolega doc. Martin Štěpnička z ostravské univerzity, kteří se zabývají fuzzy logikou. Nový rok 2015 otevře lednovou přednáškou Petr Janíček z Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice, který vystoupí s fyzikální přednáškou na téma Využití polarizace světla pro charakterizaci (nano)materiálů. Na matematické a fyzikální zajímavosti se tak zájemci mohou těšit po celý tento akademický rok, a to v pravidelných měsíčních intervalech.


Doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc. pracuje na Katedře didaktiky matematiky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze (MFF UK), kterou po dlouhou dobu vedl. Ve své odborné činnosti se zaměřuje na algebru, lineární algebru a historii matematiky. Je předsedou rady doktorského studijního oboru na MFF UK Obecné otázky matematiky a informatiky. Spolu s doc. Fuchsem založil před 20 lety knižní edici Dějiny matematiky, v níž dosud vyšlo 56 svazků.

Další zprávy z kategorie "Technika"

2.11.

Přednáška ,,Dalekohled a pozorovací technika,,

V současnosti jsou k astronomickému pozorování využívány obří aparatury, umístěné na observatořích.

Technika celý článek
21.10.

Jak vzniká dokonalý záběr

Tuto neděli 23. října 2016 ve dvě hodiny sám autor představí návštěvníkům na padesát fotografií, mezi kterými naleznou jak ty nejnovější, tak i ty které mohou znát z dřívějších výstav.

Technika celý článek
5.12.

Pardubická hvězdárna zve na zatmění Měsíce

Astronomická společnost Pardubice a Europe Direct Pardubice zvou veřejnost na pozorování úkazu od 15:30 do 18:00.

Technika celý článek
10.1.

O rozvoji e-governmentu se bude rozhodovat v Pardubicích

Druhý ročník akce z oblasti informatiky míří z Plzně na východ Čech.

Technika celý článek
12.11.

Přednáška: „Úsvit trpasličích planet – Pluto a Ceres“

Přesto, tělesa označovaná jako trpasličí planety nejsou až tak nezajímavé světy jak by se na první pohled mohlo zdát. Právě v letošním roce se Pluto a Ceres dočkaly návštěvy kosmických sond, které přinesly množství dechberoucích detailů, důkazů glaciální aktivity a samozřejmě množství otazníků.

Technika celý článek
13.1.

Největší závod na výrobu zámků do automobilů na světě se dále rozrůstá

S novou dvoupatrovou budovou má výrobní závod tohoto specialisty na zamykací systémy 55 000 metrů čtverečních a určuje tak nové měřítko v průmyslové výrobě. Se sedmi novými výrobními linkami se zvýší kapacita ze současných 22 miliónů zámků bočních dveří ročně na více než 35 miliónů.

Technika celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting