Tradiční cyklus přednášek o matematice zahájila univerzita měřením vesmíru.

3.11.

Tradiční cyklus přednášek o matematice zahájila univerzita měřením vesmíru.

Univerzita Pardubice pokračuje i v tomto akademickém roce ve volném cyklu přednášek o matematice, fyzice a příbuzných oborech. Kromě setkání se zajímavými osobnostmi nabízí nové poznatky a zajímavosti z uvedených oborů. Pravidelné měsíční přednášky otevřelo ve čtvrtek 23. října jako první téma měření vesmíru a Země.


„Na první přednášku přijal naše pozvání doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc., z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, který se ve svém odborném zaměření věnuje historii matematiky, linerární algebře, algebře, řecké matematice či matematice na našem území v 19. Století. Ze svého širokého záběru sáhl tentokrát po provázanosti matematiky a vesmíru,“ uvedl k prvnímu přednášejícímu Mgr. Libor Koudela, Ph.D., jeden z organizátorů a předseda pardubické pobočky Jednoty českých matematiků a fyziků.


Pojednání o Aristarchovi a Eratosthenovi
Přednášející představil dva významné matematiky a astronomy starověku a jejich matematické propočty. Zaměřil se přitom na Aristarchovo měření vesmíru a Eratosthenovo měření země. Nejrůznější představy o vesmíru a názory na něj se objevovaly od pradávných dob. Již např. Pýthagorás ze Samu tvrdil, že Země má tvar koule, rotuje, je středem vesmíru a že vesmír je nehybná dutá koule. Postupně se začalo uvažovat o vztahu matematiky, kosmologie a o jejich vzájemné harmonii a skládáním rovnoměrných kruhových pohybů vznikaly nejrůznější modely zdánlivých pohybů planet.


Právě Aristarchos ze Samu dospěl ve třetím století před Kristem nápaditými geometrickými úvahami ke stanovení poměrů velikostí a vzdáleností Slunce, Měsíce a Země. Proto bývá nazýván Koperníkem starověku, neboť jeho vesmír byl heliocentrický. Nedlouho po něm zjistil Eratosthenés z Kyrény s velkou přesností velikost Země. Na základě Aristarchových výsledků bylo možno vypočítat absolutní velikosti Slunce a Měsíce a jejich vzdálenosti od Země. Z Eratosthenova měření vyplynula představa o absolutních velikostech a vzdálenostech Slunce a Měsíce.
Přednášky pokračují pravidelně každý měsíc


„Doc. Bečvář vystoupil v rámci našeho cyklu přednášek už podruhé a současně jsme se domlouvali se na jeho další přednášce v příštím akademickém roce. Jeho témata se u posluchačů setkávají s velkými ohlasy,“ podotkl Koudela. Na další přednášku o matematice, fyzice a příbuzných oborech se zájemci mohou těšit opět za měsíc. „Ve čtvrtek 20. listopadu na Univerzitu Pardubice dorazí prof. Josef Hynek, rektor sousední univerzity v Hradci Králové, který bude mluvit o Alanu Turingovi, zakladateli moderní informatiky,“ uzavírá Koudela.


Před Vánocemi, konkrétně 18. prosince, pak do Pardubic přijede dr. Libor Běhounek a jeho kolega doc. Martin Štěpnička z ostravské univerzity, kteří se zabývají fuzzy logikou. Nový rok 2015 otevře lednovou přednáškou Petr Janíček z Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice, který vystoupí s fyzikální přednáškou na téma Využití polarizace světla pro charakterizaci (nano)materiálů. Na matematické a fyzikální zajímavosti se tak zájemci mohou těšit po celý tento akademický rok, a to v pravidelných měsíčních intervalech.


Doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc. pracuje na Katedře didaktiky matematiky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze (MFF UK), kterou po dlouhou dobu vedl. Ve své odborné činnosti se zaměřuje na algebru, lineární algebru a historii matematiky. Je předsedou rady doktorského studijního oboru na MFF UK Obecné otázky matematiky a informatiky. Spolu s doc. Fuchsem založil před 20 lety knižní edici Dějiny matematiky, v níž dosud vyšlo 56 svazků.

Další zprávy z kategorie "Technika"

21.10.

Druhou nejodpovědnější malou firmou ČR se stala pardubická eBRÁNA

Letos byly také předány malým a velkým firmám ceny veřejnosti, ve kterých hlasovali čtenáři iHNED.cz. Zde se eBRÁNA také dokázala prosadit a brala své druhé 2. místo.

Technika celý článek
7.4.

Výzkumníci z Univerzity Pardubice obsadí na jednu noc pardubický zámek

Kromě nejrůznějších chemických pokusů zaujmou návštěvníky také ostatní fakulty. Ty si pro ně připravily např. kreativní matematické dílny, v nichž se dozví, jak se vypořádat s chaosem a řádem čísel, nebo soutěž „Jak se stát milimilionářem“. Elektrotechnici pozvou na 3D animace a informatici na hrátky s roboty. Se zdravotníky se na svět podívají opileckýma očima nebo zestárnou s modelem stáří.

Technika celý článek
21.3.

Krajské kolo Festivalu vědy a techniky Pardubického kraje

V odborné porotě, která posoudí jednotlivé projekty, zasednou také zástupci dvou fakulty Univerzity Pardubice - za Fakultu chemicko-technologickou proděkan prof. Ing. Petr Kalenda, CSc., Ing. Miroslav Večeřa, CSc., RNDr. Petr Janíček, Ph.D. a Ing. Jiří Palarčík, Ph.D., za Fakultu elektrotechniky a informatiky proděkan doc. Ing. František Dušek, CSc., Ing. Michael Bažant, Ph.D. a Ing. Libor Havlíček, Ph.D.

Technika celý článek
24.4.

NOC MLADÝCH VÝZKUMNÍKŮ - Univerzita Pardubice nabízí vědecké hrátky a poznávání na pardubickém zámku již popáté.

„Součástí bohatého podvečerního a večerního programu budou i zahajovací fanfáry v podání studentů pardubické konzervatoře. Ty se rozezní úderem 16. hodiny. Zahájení zpestří vystoupením také pardubický Denní stacionář Slunečnice,“ vybízí k účasti na samotném zahájení Noci mladých výzkumníků v 16 hodin Iva Svobodová. „Chybět nebude ani výtvarná dílna pro děti, kterou připravily Základní umělecká škola Havlíčkova a Základní škola Studánka. Východočeská galerie a muzeum otevřou a zpřístupní některé výstavy rovněž až do večera. Určitě je na co se těšit. Program je opravdu bohatý.“

Technika celý článek
16.1.

Finále projektu TECHNOhrátky – žáci v soutěžích zaostřili na řemesla

O konečném pořadí rozhodovala odborná porota složená ze zástupců Odboru školství a kultury Pardubického kraje, zástupců médií, představitelů Centra celoživotního vzdělávání Pardubice a organizátorů projektu TECHNOhrátky.

Technika celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting