V Pardubicích testují elektronický přenos dat od policie

12.1.

V Pardubicích testují elektronický přenos dat od policie

V Pardubicích testují elektronický přenos dat od policie

Východočeskou policii a magistrát města Pardubice spojil ve čtvrtek 11. ledna nový komunikační systém, který umožňuje elektronický přenos dat v rámci přestupkové agendy. Pardubice budou prvním městem v České republice, jehož úředníci budou dostávat od policistů spisy o dopravních přestupcích elektronickou poštou, tedy prakticky okamžitě po jejich vyhotovení. Pilotní projekt, na němž spolupracuje město Pardubice s východočeskou správou Policie ČR a společnostmi GEMOS CZ a IBM ČR, bude po odzkoušení využitelný ve všech městech republiky. „Spis je od samého počátku policisty zpracováván za pomoci výpočetní techniky, takže výsledkem je nejenom spis v listinné, ale i v elektronické podobě. Prostřednictvím internetového spojení je pak zaslán úřadu k projednání. Jelikož nyní pracujeme na stejné softwarové platformě jako Policie ČR, data z elektronického spisu nám postoupeného se automaticky vkládají do našeho programu, čímž odpadá ztráta času s jejich přepisováním,“ řekl vedoucí odboru vnitřních věcí pardubické radnice Petr Kramář Data, která si mohou vyměňovat pověření úředníci magistrátu a policie, jsou kvůli ochraně před zneužitím třetí osobou šifrovaná a opatřená elektronickým podpisem. Na úřadě je může přijmout pouze určená osoba, která disponuje též příslušným elektronickým podpisem. Systém spis dešifruje a zařadí data v něm obsažená do programu, v němž jsou spisy úřadem evidovány a ve kterém se dále zpracovávají písemnosti v následném správním řízení. Papírová podoba spisu zůstává pouze v jediném vyhotovení na policii pro případnou potřebu v rámci odvolacího řízení či soudního přezkumu. V Pardubicích zatím putují elektronickou poštou pouze přestupky, které skončily dopravní nehodou, což je kolem 500 případů ročně. Předpokládá se, že se tímto způsobem budou postupně předávat i další dopravní přestupky. Cílem projektu je aktivně přispět k elektronizaci veřejné správy. „Společně s krajským ředitelstvím Policie ČR chceme ukázat průlomovou cestu v této oblasti, takzvaném e-governmentu. Tento, ale i některé další projekty, které spatřily světlo světa na našem magistrátu, jsme připraveni prezentovat na celostátní úrovni. Poslouží k tomu konference Rok informatiky ve veřejné správě, která se bude konat začátkem června shodou okolností také v Pardubicích,“ řekl tajemník radnice Stanislav Panuš.

Další zprávy z kategorie "Technika"

20.2.

Společnost eBRÁNA je v první padesátce odvážných firem v ČR, které prošly genderovým auditem

Auditorka ve své zprávě ocenila také možnosti úpravy pracovní doby či využití home-office, spolupráci se studenty a absolventy vysokých škol nebo zaměstnávání pracovníků starších 40 let, kteří do firmy přináší věkovou diverzitu.

Technika celý článek
4.2.

Tragický návrat Columbie

Prvního února 2008 jsme si tak připomenuli 5. výročí této kosmické havárie.

Technika celý článek
23.4.

Přednáška „Nové strategie pilotovaných letů…“

„Mars je daleko a na Měsíci už lidé byli. Kam se tedy může člověk v kosmickém prostoru vydat? Zvláště když se dnes jedná nejen o prvenství, ale též o efektivitu, a dokonce i o zisk,“ poznamenává lektor k situaci, která bude uvádět nový směr současných strategií pilotovaných letů.

Technika celý článek
15.5.

Vyšla brožura o pardubických drážkách

Čtenáři se dozvědí mnohé skutečnosti o unikátech technického vojenského cvičiště, mezi něž patřila například lanová dráha.

Technika celý článek
22.1.

V Ústí nad Orlicí sníží ceny tepla ještě více, než se původně čekalo

Rozhodně chceme v podobném trendu pokračovat. Už dnes se dostáváme s cenou tepla na nižší cenu oproti malým kotelnám. Díky naší velikosti a postavení také můžeme výrazně tlačit na cenu dodávek například plynu do kotelen,“ vysvětluje jednatel městské společnosti Knejp.

Technika celý článek
23.3.

Gagarin nás všechny pozval do vesmíru

Není pochyb o tom, že toto půlstoleté výročí vyvolá mnoho otázek.

Technika celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting