Akademická poradna APUPA byla nominována na Výroční cenu MOSTY 2013

24.2.

 Akademická poradna APUPA byla nominována na Výroční cenu MOSTY 2013

Akademická poradna Univerzity Pardubice APUPA byla Pardubickou krajskou radou osob se zdravotním postižením nominována na Výroční cenu MOSTY 2013.


Akademická poradna APUPA vznikla v roce 2012 v rámci projektu „Univerzita Pardubice a kampus bez bariér“. Nabízí ucelené poradenství, podporu a pomoc všem současným i budoucím studentům se specifickými vzdělávacími potřebami nebo handicapem, případně dalším zájemcům z řad akademických pracovníků a dalších subjektů.


Prestižní cena MOSTY je od roku 2003 každoročně udělována za mimořádné aktivity přispívající významným způsobem ve prospěch občanů se zdravotním postižením. Nominační komise v 1. kole vybírá z každé kategorie pět postupujících, o vítězích pak rozhoduje hodnotící výbor, který tvoří zástupci Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, Svazu měst a obcí, krajů a NRZP ČR.


Cena Mosty 2013 bude slavnostně vyhlášena a předána dne 20. 3. 2014 v Praze. Cenu navrhla a vytvořila akademická sochařka Jitka Wernerová, pamětní diplomy akademický malíř Otakar Tragan.


Uznání a nominace na cenu Mosty 2013 je velkým oceněním služeb akademické poradny a práce všech jejích poradců. Rozšíření služeb, které Univerzita Pardubice poskytuje, i do oblasti podpory a péče o studenty se specifickými vzdělávacími potřebami nebo handicapem, patří mezi významné priority rozvoje univerzity. Vytvářením rovných příležitostí se tak hlásí k principům daných Základní listinou práv a svobod a řadí se tím mezi vysokoškolská zařízení, jejichž cílem je naplňovat základní požadavky na rovnost přístupu ve vzdělávání.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

21.1.

Děti z pardubických školek a škol zavítaly do kouzelného světa fantazie

Děti z mateřských škol a prvních tříd dostaly na začátku soutěže otázku: Pokud bys měl kouzelnou baterku, jako malý Franta z knížky, na co by sis posvítil? Co by se mohlo stát?

Vzdělání celý článek
8.2.

Studenti vystřídají v Regiocentru pivovarskou mladinu

Studenti začnou využívat prostory, které v pivovaru dříve sloužily pro chlazení mladiny a jako ležácké sklepy.

Vzdělání celý článek
1.10.

Českotřebovské gymnázium slavnostně otevřelo novou studovnu

Studovna byla pořízena a vybavena díky finančnímu daru z pozůstalosti Karla Holbika, bývalého studenta českotřebovského gymnázia. Karel Holbik (1920-2006) studoval na českotřebovském gymnáziu v letech 1932 až 1939.

Vzdělání celý článek
17.5.

Fakulta filozofická Univerzity Pardubice pořádá mezioborovou konferenci o Vokolkových

Pozornost více než stovky odborníků a zájemců se tak v tomto týdnu upře na pardubickou mezioborovou konferenci S iniciálami V. V. – Jméno Vokolek v české kultuře 20. století. Mimořádné jednodenní sympozium se ohlédne za osudy a společnou cestou zakladatele tiskárny Václava Vokolka a v další generaci tří bratří – básníka, malíře a sochaře a třetího tiskaře a vydavatele, také jejich sestry, jejíž život byl do posledního dne naplněn starostí a péčí o druhé.

Vzdělání celý článek
23.10.

Byznys Trefa motivuje studenty

Důležitým momentem celé soutěže bude také možnost kontaktu mezi podnikavými studenty a zavedenými podnikatelskými subjekty z regionu, kteří se mohou stát investory pro podnikatelské záměry předložené studenty v rámci soutěže.

Vzdělání celý článek
19.1.

Univerzita Pardubice se představí budoucím studentům na veletrhu Gaudeamus v Praze

Studuj a nechej tu svůj otisk, vybízí Univerzita Pardubice své budoucí studenty. Příští týden se jim představí na evropském veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání GAUDEAMUS Praha 2020. Zájemcům nabídne největší novinky v oborech na 7 fakultách a osloví je hravým vizuálním stylem.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting